Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.12.2015 15:36

Пілотний проект у сфері авторського права і суміжних прав

В.о. директора ДП «Інтелзахист»

Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ) підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проекту у сфері авторського права і суміжних прав" (проект розпорядження), який 16 листопада 2015 року було на

Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ) підготовленопроектрозпорядження Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проектуу сфері авторського права і суміжних прав"(проектрозпорядження), який 16 листопада 2015 року було направлено на погодженнядо Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку).

Цей проект розпорядження розроблено з врахуванням світового досвіду,сучасного рівня технічного та технологічного розвитку, специфіки мережіІнтернет, необхідності розвитку ринку цифрового розповсюдження об’єктівавторського права і суміжних прав, пошуку ефективних варіантів моніторингу їхрозповсюдження та використання у мережі Інтернет, справедливого розрахунку тавиплати винагороди за їх використання, унеможливлення здійснення передплатидоступу до "піратських" веб-сайтів та розміщення реклами на них,оперативного виявлення та припинення порушень авторського права і суміжних праву мережі Інтернет, а також вироблення дієвих механізмів захисту таких прав.

Передумовою його розробки слугувала, зокрема, передбачена Стратегієюсталого розвитку "Україна – 2020", схваленою Указом ПрезидентаУкраїни від 12 січня 2015 року №5/2015, реформа захисту інтелектуальної власності (за вектором безпеки), танеобхідність підвищення позиції України у звіті Офісу торговельногопредставництва США "USTR Special 301" (Список 301).

Слід зазначити, що у 2012 році Україна зайняла місце у Списку особливоїуваги (Priority Foreign Country) Списку 301, а вже у 2013 році їй булоприсвоєно статус пірата №1 (Priority Foreign Country). У 2014 році доУкраїни не було застосовано санкцій через її політичну ситуацію, а в 2015 роціУкраїну було переміщено на один рівень вище – в Priority Watch List. Середпроблемних питань через які Україна займає такі позиції у цьому звіті, зокрема,непрозоре адміністрування збору винагороди за використання об’єктів авторськогоправа і суміжних прав та неефективна боротьба з ресурсами, що розповсюджують"піратський" контент.

Отже, на сьогоднішній день питання посиленнязахисту авторського права і суміжних прав в Україні є дуже актуальним.

У зв’язку з цим, ДСІВ було розроблено проект Закону України "Провнесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права ісуміжних прав у мережі Інтернет". Наразі цей проект Закону, розробкуфінальної версії якого здійснювало Мінекономрозвитку, зареєстровано у ВерховніРаді України (реєстраційний № 3353 від 23 жовтня 2015 року). Проте, зарезультатами його аналізу та обговорення з правовласниками, фахівцями у сферіправа інтелектуальної власності та телекомунікацій, представниками громадськихорганізацій тощо ДСІВ вбачає у зазначеному законопроекті ряд потенційнихризиків, які можуть суттєво знизити ефективність закладених у ньомуантипіратських заходів.

Як свідчить зарубіжний досвід, самі по собі антипіратські закони не єдостатніми для подолання проблеми піратства. Необхідним є комплексний підхід устворенні легального ринку цифрової дистрибуції контенту. Запорукою ж подоланняцифрового піратства є розвиток мультістейкхолдерної моделі співпраці(багатостороннього партнерства) між представниками бізнесу, громадськості тадержави, що відзначився позитивним міжнародним досвідом (на прикладі Корпораціїпо управлінню доменними іменами та ІР-адресами – ICANN). Відсутність же насьогоднішній день системної співпраці в цьому напрямку посилює актуальністьролі держави у стимулюванні її виникнення.

Крім того, враховуючи звичайну практику довготривалої процедури прийняттязаконопроектів, ДСІВ ініціює вирішенняпроблемних питань у зазначеній сфері саме через пілотний проектз врахуванням принципів мультістейкхолдерноїмоделі співпраці.

Пілотним проектом пропонується створення депозитарію об’єктів авторськогоправа і суміжних прав або їх еталонних зразків, за якими можливо будевідслідковувати факти незаконного використання контенту в Інтернеті та вживатиоперативних заходів для припинення порушень авторського права і суміжних прав.Також планується зробити відкритий доступ до депозитарію щодо інформації проправовласників та належних їм прав, яка буде корисною для потенційнихкористувачів контенту а також інформаційних посередників, які отримують вимогипро усунення "піратського" контенту в Інтернеті (можливість реалізаціїцієї ініціативи висловлювалась міжнародними експертами проекту технічноїдопомоги ЄС Twinning під час консультацій у ДСІВ наприкінці 2014 року).

Також пілотний проект передбачає вироблення дієвих механізмів розв’язанняпроблем, пов’язаних проведенням розрахунків та виплатою винагороди завикористання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережіІнтернет, а також з фіксацією фактів розміщення електронної (цифрової)інформації, що містить об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, або гіперпосиланьна таку інформацію у мережі Інтернет.

Слід зазначити, що 17 листопада 2015 року у ДСІВ відбулась нарада з представникамиСпілки об'єднань громадян "Асоціація з управління аудіовізуальними правами"АРМА-Україна" Дмитром Колесниковим та Романом Семешко тапредставниками одного з провайдерів, на якій обговорювався проект розпорядження.Учасники наради підтримали доцільність запровадження пілотного проекту, зокремаідею створення депозитарію об’єктів авторського права та суміжних прав або їхеталонних зразків, а також висловили намір в подальшому приймати участь у виробленнідієвих механізмів розв’язання проблем, визначених у зазначеному проектірозпорядження.

Учасники наради, зокрема, наголосили на актуальності потреби у виробленнідієвого механізму проведення розрахунків та виплати винагороди за використанняоб’єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет. Булопідкреслено, що поряд з боротьбою з "піратським контентом" тазапровадженням заборон, ринок перш за все потребує вироблення механізмівкомерціалізації використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав умережі Інтернет.

При цьому, під час цієї наради Дмитро Колесников повідомив прозапровадження власногопілотного проекту між "АРМА-Україна" та сайтом FS.to, який єодним з найбільших українських відео-сервісів. Він повідомив, що в межах цьогопроекту було створено сайт FS.ua, з яким "АРМА-Україна" будепрацювати за принципом відрахування 10% доходу від реклами, що отримуватимересурс, на користь правовласників відео-контенту. Таким чином ресурспрацюватиме "по глобальній ліцензії".

Представниками ДСІВ було відмічено,що робота по принципу "глобальної ліцензії" може мати місце, протепотребує окремого додаткового обговорення поруч з іншими механізмами, вмежах реалізації пілотного проекту ДСІВ.

Слід також відмітити про започаткування чотирма найбільшими медіа групамиУкраїни ініціативи "Чисте небо", спрямованої на вирішення питань, щотакож визначені пілотним проектом ДСІВ. Це свідчить про те, що ринок диктуєпотребу у врегулюванні відповідних правовідносин. В цій ситуації держава неможе бути осторонь і від неї відповідно необхідна законодавча ініціатива.

Зазначене ще раз підкреслює, що суспільні відносини розвиваються швидше ніжвпроваджується законодавство, що їх регулює. І тому реалізація пілотногопроекту ДСІВ дозволить на практиці здійснити апробацію передбачених нимзаходів, а також виробити відповідні дієві механізми, які є вкрай актуальними вумовах сьогодення, з врахуванням інтересів українських контент-провайдерів(власників файлових сховищ), операторів та провайдерів телекомунікацій, їхоб'єднань та організацій кабельного мовлення, правовласників тарозповсюджувачів рекламних послуг, що повинно стати підґрунтям для внесеннявідповідних змін до законодавства. Як наслідок це дозволить посилитиміжнародний імідж та інвестиційну привабливість України, що є запорукоюекономічного розвитку країни.

Всі аргументи на користь підтримки пілотного проекту були наведеніпредставниками ДСІВ та Державного підприємства "Інтелзахист" 24 листопада2015 року у Мінекономрозвитку його представникам під час проведенняузгоджувальної наради стосовно проекту розпорядження Кабінету Міністрів України"Про реалізацію пілотного проекту у сфері авторського права і суміжнихправ".

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи