Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.12.2015 15:36

Пілотний проект у сфері авторського права і суміжних прав

В.о. директора ДП «Інтелзахист»

Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ) підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проекту у сфері авторського права і суміжних прав" (проект розпорядження), який 16 листопада 2015 року було на

Державною службою інтелектуальної власності України (ДСІВ) підготовленопроект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проекту у сфері авторського права і суміжних прав"(проект розпорядження), який 16 листопада 2015 року було направлено на погодження до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку).

Цей проект розпорядження розроблено з врахуванням світового досвіду, сучасного рівня технічного та технологічного розвитку, специфіки мережі Інтернет, необхідності розвитку ринку цифрового розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав, пошуку ефективних варіантів моніторингу їх розповсюдження та використання у мережі Інтернет, справедливого розрахунку та виплати винагороди за їх використання, унеможливлення здійснення передплати доступу до "піратських" веб-сайтів та розміщення реклами на них, оперативного виявлення та припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, а також вироблення дієвих механізмів захисту таких прав.

Передумовою його розробки слугувала, зокрема, передбачена Стратегією сталого розвитку "Україна – 2020", схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, реформа захисту інтелектуальної власності (за вектором безпеки), та необхідність підвищення позиції України у звіті Офісу торговельного представництва США "USTR Special 301" (Список 301).

Слід зазначити, що у 2012 році Україна зайняла місце у Списку особливої уваги (Priority Foreign Country) Списку 301, а вже у 2013 році їй було присвоєно статус пірата №1 (Priority Foreign Country). У 2014 році до України не було застосовано санкцій через її політичну ситуацію, а в 2015 році Україну було переміщено на один рівень вище – в Priority Watch List. Серед проблемних питань через які Україна займає такі позиції у цьому звіті, зокрема, непрозоре адміністрування збору винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав та неефективна боротьба з ресурсами, що розповсюджують "піратський" контент.

Отже, на сьогоднішній день питання посилення захисту авторського права і суміжних прав в Україні є дуже актуальним.

У зв’язку з цим, ДСІВ було розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет". Наразі цей проект Закону, розробку фінальної версії якого здійснювало Мінекономрозвитку, зареєстровано у Верховні Раді України (реєстраційний № 3353 від 23 жовтня 2015 року). Проте, за результатами його аналізу та обговорення з правовласниками, фахівцями у сфері права інтелектуальної власності та телекомунікацій, представниками громадських організацій тощо ДСІВ вбачає у зазначеному законопроекті ряд потенційних ризиків, які можуть суттєво знизити ефективність закладених у ньому антипіратських заходів.

Як свідчить зарубіжний досвід, самі по собі антипіратські закони не є достатніми для подолання проблеми піратства. Необхідним є комплексний підхід у створенні легального ринку цифрової дистрибуції контенту. Запорукою ж подолання цифрового піратства є розвиток мультістейкхолдерної моделі співпраці (багатостороннього партнерства) між представниками бізнесу, громадськості та держави, що відзначився позитивним міжнародним досвідом (на прикладі Корпорації по управлінню доменними іменами та ІР-адресами – ICANN). Відсутність же на сьогоднішній день системної співпраці в цьому напрямку посилює актуальність ролі держави у стимулюванні її виникнення.

Крім того, враховуючи звичайну практику довготривалої процедури прийняття законопроектів, ДСІВ ініціює вирішення проблемних питань у зазначеній сфері саме через пілотний проектз врахуванням принципів мультістейкхолдерної моделі співпраці.

Пілотним проектом пропонується створення депозитарію об’єктів авторського права і суміжних прав або їх еталонних зразків, за якими можливо буде відслідковувати факти незаконного використання контенту в Інтернеті та вживати оперативних заходів для припинення порушень авторського права і суміжних прав. Також планується зробити відкритий доступ до депозитарію щодо інформації про правовласників та належних їм прав, яка буде корисною для потенційних користувачів контенту а також інформаційних посередників, які отримують вимоги про усунення "піратського" контенту в Інтернеті (можливість реалізації цієї ініціативи висловлювалась міжнародними експертами проекту технічної допомоги ЄС Twinning під час консультацій у ДСІВ наприкінці 2014 року).

Також пілотний проект передбачає вироблення дієвих механізмів розв’язання проблем, пов’язаних проведенням розрахунків та виплатою винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет, а також з фіксацією фактів розміщення електронної (цифрової) інформації, що містить об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, або гіперпосилань на таку інформацію у мережі Інтернет.

Слід зазначити, що 17 листопада 2015 року у ДСІВ відбулась нарада з представниками Спілки об'єднань громадян "Асоціація з управління аудіовізуальними правами "АРМА-Україна" Дмитром Колесниковим та Романом Семешко та представниками одного з провайдерів, на якій обговорювався проект розпорядження. Учасники наради підтримали доцільність запровадження пілотного проекту, зокрема ідею створення депозитарію об’єктів авторського права та суміжних прав або їх еталонних зразків, а також висловили намір в подальшому приймати участь у виробленні дієвих механізмів розв’язання проблем, визначених у зазначеному проекті розпорядження.

Учасники наради, зокрема, наголосили на актуальності потреби у виробленні дієвого механізму проведення розрахунків та виплати винагороди за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет. Було підкреслено, що поряд з боротьбою з "піратським контентом" та запровадженням заборон, ринок перш за все потребує вироблення механізмів комерціалізації використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.

При цьому, під час цієї наради Дмитро Колесников повідомив про запровадження власного пілотного проекту між "АРМА-Україна" та сайтом FS.to, який є одним з найбільших українських відео-сервісів. Він повідомив, що в межах цього проекту було створено сайт FS.ua, з яким "АРМА-Україна" буде працювати за принципом відрахування 10% доходу від реклами, що отримуватиме ресурс, на користь правовласників відео-контенту. Таким чином ресурс працюватиме "по глобальній ліцензії".

Представниками ДСІВ було відмічено, що робота по принципу "глобальної ліцензії" може мати місце, проте потребує окремого додаткового обговорення поруч з іншими механізмами, в межах реалізації пілотного проекту ДСІВ.

Слід також відмітити про започаткування чотирма найбільшими медіа групами України ініціативи "Чисте небо", спрямованої на вирішення питань, що також визначені пілотним проектом ДСІВ. Це свідчить про те, що ринок диктує потребу у врегулюванні відповідних правовідносин. В цій ситуації держава не може бути осторонь і від неї відповідно необхідна законодавча ініціатива.

Зазначене ще раз підкреслює, що суспільні відносини розвиваються швидше ніж впроваджується законодавство, що їх регулює. І тому реалізація пілотного проекту ДСІВ дозволить на практиці здійснити апробацію передбачених ним заходів, а також виробити відповідні дієві механізми, які є вкрай актуальними в умовах сьогодення, з врахуванням інтересів українських контент-провайдерів (власників файлових сховищ), операторів та провайдерів телекомунікацій, їх об'єднань та організацій кабельного мовлення, правовласників та розповсюджувачів рекламних послуг, що повинно стати підґрунтям для внесення відповідних змін до законодавства. Як наслідок це дозволить посилити міжнародний імідж та інвестиційну привабливість України, що є запорукою економічного розвитку країни.

Всі аргументи на користь підтримки пілотного проекту були наведені представниками ДСІВ та Державного підприємства "Інтелзахист" 24 листопада 2015 року у Мінекономрозвитку його представникам під час проведення узгоджувальної наради стосовно проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про реалізацію пілотного проекту у сфері авторського права і суміжних прав".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]