Про автора

Наталія Рязанова Кандидат юридичних наук, патентний повірений України

Професійна діяльність. Кандидат юридичних наук, патентний повірений України (реєстраційний №484), член громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України, керуючий партнер патенто-юридичної "Компанії "СІОН".

З лютого 2016 патентний повірений України (реєстраційний номер 484) автор та менеджер проєкту “Перша Біржа інтелектуальних продуктів” в мережі Інтернет - EXIP.

З вересня 2014 р. по липень 2015 - молодший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. (за сумісництвом).

З липня 2013 по теперішній час – керуючий партнер патентно-юридичної "Компанії "СІОН". Патентний повірений України, реєстраційний №484.

З жовтня 2009 р. – 23.07.2013 р. на посадах старшого офіцерського складу СБ України займалась оперативно-розшуковою діяльністю з позиції контррозвідувального захисту економічних інтересів держави у сфері функціонування системи інтелектуальної власності. Звільнилась з військової служби за власним бажанням на підставі закінчення строку дії контракту (майор запасу СБ України).

З липня 2008 р. переведена на посаду юрисконсульта Центрального апарату СБ України для подальшого проходження військової служби в м. Києві.

З липня 2003 р. по липень 2008 р. займала посаду слідчого УСБУ в Харківській області.

З 27.06.2003 – 23.07.2013 рр. військова служба в органах СБ України на посадах офіцерського складу.

Автор 17 наукових статей у сфері захисту та комерціалізації об`єктів права інтелектуальної власності.

Освіта. 1998-2003 рр. - Факультет підготовки слідчих кадрів для СБ України при Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого, спеціалізація – правознавство, кваліфікація – юрист, цивільний диплом з відзнакою, м. Харків.

2008-2011 рр. - Інститут інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія" в м. Києві, спеціалізація – інтелектуальна власність.

2010-2013 рр. здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

05.02.2015 р. захистила дисертаційне дослідження за темою "Правовий режим службових об’єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок державних коштів", спеціальність 12.00.03 та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Навчаюсь (дистанційно) за програмою Master of Business Administration (MBA).

Підвищення кваліфікації, курси, тренінги.Вересень-жовтень 2008 р. - перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників юстиції за темами: нормо-проектувальної техніки, державної реєстрації нормативно-правових актів, чинного законодавства України.

Пройшла численні тренінги, курси з питань менеджменту, маркетингу, веденню переговорів, презентацій.