Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.04.2017 21:37

Стягнення пені з бюджету за порушення строків відшкодування ПДВ

Партнер Synegor Law Firm (SLF, ТОВ "ЮФ "Синегор")

Податковим кодексом України передбачено порядок здійснення бюджетного відшкодування ПДВ. Податковий орган досить часто здійснює бюджетне відшкодування ПДВ із порушенням встановлених законом строків. Чинним законодавством передбачено дієвий механізм стягнен

Податковим кодексом України передбачено порядок здійснення бюджетного відшкодування ПДВ.

До 01.04.2017 бюджетне відшкодування відповідно до  статті 200 Податкового кодексу України здійснювалося по алгоритму:

-    податковий орган проводить камеральну перевірку протягом 30 днів після граничного дня подання податкової декларації,

-       у разі відсутності спорів (при узгодженні суми ПДВ відшкодування) податковий орган протягом 5 робочих днів подає до казначейського органу висновок, де вказана узгоджена сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню,

-      після отримання висновку від податкового органу казначейський орган протягом 5 робочих днів здійснює безспірне перерахування коштів на рахунок платника податків.

Таким чином, загальний строк бюджетного відшкодування по старій процедурі (до 01.04.2017) становить 40 днів (30+5+5) з граничного дня подання податкової декларації.  

З 01.04.2017 діє новий порядок і відповідно нові правила бюджетного відшкодування. На сьогоднішній день порядок бюджетного відшкодування регламентується Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість».

  Відповідно до пункту 200.12. Податкового кодексу України зазначена у заяві сума бюджетного відшкодування вважається узгодженою в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування з однієї із таких дат:

а) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення перевірки, в разі, якщо контролюючим органом внесені до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відомості про відсутність порушень під час такої перевірки;

б) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки, в разі, якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відомості про дату початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);

в) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку, передбаченого цим Кодексом для складення акта перевірки, в разі, якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відомості про дату складення акта перевірки;

г) з дня, наступного за днем закінчення граничного строку, передбаченого цим Кодексом для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення, в разі, якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відомості про дату та номер податкового повідомлення-рішення;

  Відповідно до пункту 200.13. Податкового кодексу України на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, після дня набуття статусу узгодженої суми бюджетного відшкодування перераховує таку суму з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку та/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, протягом п’яти операційних днів.

  За новою процедурою строком протягом якого платнику податків повинне бути здійснене бюджетне відшкодування є 36 днів (30+1+5) з граничного дня подання податкової декларації.  

ОДНАК, податковий та казначейський орган часто порушують процедуру і строки бюджетного відшкодування ПДВ.

  Податковим кодексом України передбачену штрафну санкцію за порушення строків бюджетного відшкодування, яка застосовується до податкового та казначейського органу.

  Відповідно до пункту 200.13. Податкового кодексу України суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

  При цьому варто зазначити, що навіть встановлена п. 200.23 ПКУ пеня за несвоєчасність здійснення бюджетного відшкодування ПДВ не буде автоматично перераховуватись платнику податку. Як зазначається в одному з роз’яснень з Єдиної бази податкових знань, «порядку нарахування пені на суму простроченого бюджетного відшкодування та механізму її виплати платнику податку не визначено».

  Якщо щодо Вашого підприємства були порушенні строки бюджетного відшкодування за старою процедурою, що передбачала подання висновків податковим органом протягом 5 днів з моменту закінчення строку для проведення камеральної перевірки, і подальше перерахування коштів казначейським органом протягом 5 днів, то корисним є для    Вас буде Постанова Верховного суду України у справі №21-131а14 за позовом Публічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель» до спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. аркові Державної податкової служби, Головного управління Державної казначейської служби в Харківській області.

  З приводу нової процедури бюджетного відшкодування ПДВ, що вже не передбачає подання висновку податковим органом казначейському органу, а передбачає лише ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, то офіційної судової практики поки немає.  

При стягненні пені також варто зазначити, що законом не передбачено строку нарахування пені. Щодо нарахування пені, то у своїй консультації (запитання-відповідь з розділу 138.02 ресурсу База податкових знань  податківці зазначили, що оскільки пеня – це сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, не сплачених у встановлені законодавством строки, то пеня нараховується без урахування строків давності, визначених п. 102.1 ПКУ. Таке ж тлумачення відсутності строків нарахування пені має відношення до ситуації щодо стягнення пені з державного бюджету на основі 200.23 ПКУ.  

Стягнути пеню із контролюючого органу за прострочку бюджетного відшкодування цілком реально і свідченням тому є судова практика.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]