Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.04.2017 21:37

Стягнення пені з бюджету за порушення строків відшкодування ПДВ

Партнер Synegor Law Firm (SLF, ТОВ "ЮФ "Синегор")

Податковим кодексом України передбачено порядок здійснення бюджетного відшкодування ПДВ. Податковий орган досить часто здійснює бюджетне відшкодування ПДВ із порушенням встановлених законом строків. Чинним законодавством передбачено дієвий механізм стягнен

Податковим кодексом України передбачено порядокздійснення бюджетного відшкодування ПДВ.

До 01.04.2017бюджетне відшкодування відповідно до статті 200 Податкового кодексу України здійснювалося по алгоритму:

-    податковий орган проводить камеральнуперевірку протягом 30 днів після граничного дня подання податкової декларації,

-      у разі відсутності спорів (при узгодженнісуми ПДВ відшкодування) податковий орган протягом 5 робочих днів подає доказначейського органу висновок, де вказана узгоджена сума, що підлягає бюджетномувідшкодуванню,

-     після отримання висновку від податкового органуказначейський орган протягом 5 робочих днів здійснює безспірне перерахування коштівна рахунок платника податків.

Таким чином, загальний строк бюджетного відшкодуванняпо старій процедурі (до 01.04.2017) становить 40 днів (30+5+5) з граничного дняподання податкової декларації. 

З 01.04.2017 дієновий порядок і відповідно нові правила бюджетного відшкодування. Насьогоднішній день порядок бюджетного відшкодування регламентується ПостановоюКабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв проповернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість».

 Відповідно до пункту 200.12. Податкового кодексу Українизазначена у заяві сума бюджетноговідшкодування вважається узгодженою в Реєстрі заяв про повернення сумибюджетного відшкодування з однієї із таких дат:

а)з дня, наступного за днем закінченняграничного строку проведення перевірки, в разі, якщо контролюючим органомвнесені до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відомостіпро відсутність порушень під час такої перевірки;

б) з дня, наступного за днем закінченняграничного строку проведення камеральної перевірки, в разі, якщо контролюючиморганом не внесені до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодуваннявідомості про дату початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначениху податковій декларації або уточнюючому розрахунку, з обов’язковою відміткоющодо виду перевірки (камеральна, документальна);

в)з дня, наступного за днем закінченняграничного строку, передбаченого цим Кодексом для складення акта перевірки, вразі, якщо контролюючим органом не внесені до Реєстру заяв про повернення сумибюджетного відшкодування відомості про дату складення акта перевірки;

г)з дня, наступного за днем закінченняграничного строку, передбаченого цим Кодексом для надсилання (вручення)податкового повідомлення-рішення, в разі, якщо контролюючим органом не внесенідо Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування відомості про датута номер податкового повідомлення-рішення;

 Відповідно до пункту 200.13. Податкового кодексуУкраїнина підставі даних Реєструзаяв про повернення суми бюджетного відшкодування орган, що здійснюєказначейське обслуговування бюджетних коштів, після дня набуття статусуузгодженої суми бюджетного відшкодування перераховує таку суму з бюджетногорахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банкута/або на бюджетні рахунки для перерахування у рахунок сплати грошовихзобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з іншихплатежів, що сплачуються до державного бюджету, протягом п’яти операційних днів.

 За новою процедурою строкомпротягом якого платнику податків повинне бути здійснене бюджетне відшкодування є36 днів (30+1+5) з граничного дня подання податкової декларації. 

ОДНАК, податковий та казначейський органчасто порушують процедуру і строки бюджетного відшкодування ПДВ.

 Податковим кодексомУкраїни передбачену штрафну санкцію за порушення строків бюджетного відшкодування,яка застосовується до податкового та казначейського органу.

 Відповідно до пункту200.13. Податкового кодексу України суми податку, не відшкодовані платникампротягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету звідшкодування податку на додану вартість. На суму такої заборгованостінараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банкуУкраїни, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії,включаючи день погашення.

 При цьому варто зазначити, що навіть встановлена п.200.23 ПКУ пеня за несвоєчасність здійснення бюджетного відшкодування ПДВне буде автоматично перераховуватись платнику податку. Як зазначається в одномуз роз’яснень з Єдиної бази податкових знань, «порядку нарахування пені на сумупростроченого бюджетного відшкодування та механізму її виплати платнику податкуне визначено».

 Якщо щодо Вашого підприємства були порушенністроки бюджетного відшкодування за старою процедурою, що передбачала поданнявисновків податковим органом протягом 5 днів з моменту закінчення строку дляпроведення камеральної перевірки, і подальше перерахування коштів казначейськиморганом протягом 5 днів, то корисним є для    Васбуде Постанова Верховного суду України у справі №21-131а14 за позовомПублічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель» до спеціалізованоїдержавної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. арковіДержавної податкової служби, Головного управління Державної казначейськоїслужби в Харківській області.

 З приводу нової процедури бюджетного відшкодуванняПДВ, що вже не передбачає подання висновку податковим органом казначейськомуоргану, а передбачає лише ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетноговідшкодування податку на додану вартість, то офіційної судової практики покинемає. 

При стягненні пені також варто зазначити, що законом не передбачено строкунарахування пені. Щодо нарахування пені, то у своїй консультації(запитання-відповідь з розділу 138.02 ресурсу База податкових знань  податківці зазначили, що оскільки пеня – цесума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, несплачених у встановлені законодавством строки, то пеня нараховується безурахування строків давності, визначених п. 102.1 ПКУ. Таке ж тлумаченнявідсутності строків нарахування пені має відношення до ситуації щодо стягненняпені з державного бюджету на основі 200.23 ПКУ. 

Стягнути пеню із контролюючого органу за прострочку бюджетного відшкодуванняцілком реально і свідченням тому є судова практика.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи