Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
10.01.2018 13:24

Скільки можна чекати повний текст рішення суду

Стисло про чергове свавілля суду, зокрема Солом'янського районного суду міста Києва.

Порушення суддею строкувиготовлення та видачі повного тексту рішення суду по цивільній справі або якми вже пів року чекаємо повний текст рішення суду.

Однією із головних засад судочинства, що декларується як унаціональному, так і у міжнародному законодавстві, є право особи на доступ доправосуддя. Зокрема, відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини іосновоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд йогосправи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленимзаконом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.

Як наголошено в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду Україниз розгляду цивільних і кримінальних справ № 11 від 17.10.2014 року «Про деякіпитання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальнихсправ і справ про адміністративні правопорушення», недотримання строківрозгляду цивільних справ порушує основне право на судовий захист, гарантованеКонституцією України, і негативно впливає на ефективність правосуддя та наавторитет судової влади.

В Україні все частіше трапляються випадки недодержання розумних строківрозгляду судових справ. Розгляд, зокрема, цивільних справ триває роками,процесуальні документи виготовляються поза строком, встановленим процесуальнимзаконодавством, що обмежує, а іноді і просто унеможливлює, реалізацію законнихправ учасниками судового процесу.

Так, хотілось би навести приклад такого порушення норм чинногозаконодавства суддею Солом’янського районного суду міста Києва ЛазаренкоВладленою Володимирівною, зокрема, при розгляді цивільної справи№ 2609/22762/12.

2 жовтня 2012 року Позивач звернувся до Солом’янського районного судуміста Києва із позовною заявою про визнання недійсним патенту України № 25198на корисну модель «Сухе пальне». Відповідно до ухвали Солом’янського районногосуду міста Києва було розпочато провадження і розгляд справи тривав майже 5років. За час розгляду справи було проведено 3 судові експертизи об’єктівінтелектуальної власності і 10 травня 2017 року суддею Лазаренко В.В. буловинесено рішення про відмову в задоволенні позовних вимог та стягнення зпозивача судових витрат.

Наразі, в електронному реєстрі судових справ міститься резолютивначастина рішення Солом’янського суду міста Києва по справі № 2609/22762/12 від10.05.2017 року. У вказаному рішенні суддя лише посилається на ст. 209 ЦПКУкраїни.

Треба зазначити, що відповідно до вказаної суддею статті 209 ЦПКУкраїни (в редакції, що діяла на момент винесення рішення по справі №2609/22762/12), у виняткових випадках, залежно від складності справи, складання повного рішення може бутивідкладено на строк не більш як п’ять днів з дня закінчення розгляду справи.

Тобто, розгляд цивільної справи було закінчено 10.05.2017 року і повнийтекст рішення суддя зобов’язана була скласти не пізніше 15.05.2017 року. Намомент написання цієї публікації (10.01.2018 року) повний текст рішення поцивільній справі № 2609/22762/12 складено не було.

Строки, встановлені ЦПК України, є обов’язковими для суддів таучасників судових процесів, оскільки визначають тривалість кожної стадіїпроцесу або час, протягом якого має бути вчинено процесуальну дію. Наразі,суддею Солом’янського районного суду міста Києва Лазаренко В.В. проігноровановстановлений процесуальним законодавством строк на складання повного текстурішення по цивільній справі, що призводить фактично до позбавлення Позивачаправа на апеляційне оскарження рішення. Не маючи обґрунтування прийнятогорішення суду по справі, Позивач позбавлений можливості вказати на порушеннясудом норм матеріального і процесуального права при розгляді справи. Матеріалисудової справи не можуть бути передані до суду апеляційної інстанції безнаявності повного тексту рішення по справі.

Проаналізувавши матеріали дисциплінарних проваджень Вищої кваліфікаційноїкомісії суддів України щодо фактів порушення суддями строків складання повнихтекстів рішень по справах, можливо дійти висновку, що основною причиною, на якувказують судді у якості виправдання порушення процесуальних строків, є великенавантаження на суддів. Але, вказаний факт не є достатньою підставою дляпозбавлення учасника судового процесу права на оскарження рішення суду. Притому, що порушення суддею Лазаренко В.В. строків виготовлення повного текстусудового рішення не є поодиноким, і вказана цивільна справ № 2609/22762/12наведена лише у якості прикладу недбалості в роботі судді і нехтування суддеюнорм чинного законодавства України. Так, відповідно до рішення Вищої радиправосуддя від 4.12.2017 року по справі № 3896/2дп/15-17 суддя Лазаренко В.В.вже була притягнута до дисциплінарної відповідальності за зволікання звиготовленням вмотивованого судового рішення та несвоєчасне надання суддеюкопії судового рішення для його внесення до Реєстру судових рішень.

Систематичний характер порушень суддею Солом’янського районного судуміста Києва Лазаренко В.В. строків складання повного тексту судових рішеньспонукає до висновків про загальну недбалість судді в організацію роботи, щопризводить до приниження авторитету судової влади України в цілому та негативновпливає на її реформування і створює перешкоди на шляху до гармонізаціїпрактики українського судочинства із стандартами судових органів країнЄвропейського союзу. 

Ось така вона, суддя Лазаренко Владлена Володимирівна


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи