Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.03.2016 08:00

Скільки часу потрібно на реформи

Начальник відділу реклами Департаменту містобудування та архітектури КМДА

Хороший кризовий менеджер фахово оцінює не лише окремі статті фінзвітності, бо це дає тільки зріз теперішньої ситуації, але й фактори, які вплинули на ці зміни — бо це дає розуміння, як розвиватися далі, як вирішувати проблему.

Щороблять у кризових ситуаціях


Останнімчасом з’явилися надто поверхові оцінкидіяльності КП «Київреклама», у першучергу з фахової оцінки його фінансовихрезультатів діяльності. Для глибшогорозуміння пропоную увазі читачівпояснення щодо фінансових показниківта мотивації, чому мною, як керівником,приймалися ті чи інші рішення.

Оприлюднюючирізного роду оцінки, мало хто враховує,що основним у діяльності підприємстваостаннього 2015 року було його виведенняз кризи, зумовленої вадами старої системирегулювання ринку реклами, що у своєчергу провокували корупцію і гальмувалиприток виручки від підприємців до«Київреклами». Причини були різні, відзанадто повільного оформлення дозвільноїдокументації, до зловживання самимипідприємцями правом відстрочки платежівта браком інструментів для ефективногомоніторингу ринку реклами, чим і має восновному займатися «Київреклама».

Вихідз будь-якої кризи передбачає кількаетапів. По-перше — це виявлення проблеми.По-друге — це її оцінка. Третє — підбірінструментів і засобів для її вирішення.Четверте — вирішення проблеми. П’ятий— перехід у режим прибуткової роботи.Якщо ми оцінюємо приватне комерційнепідприємство, то реальний прибутокотримується тільки на п’ятому етапі.Завдання ж попередніх полягає в тому,щоб зупинити падіння, стабілізуватистан. Якщо провести аналогії — це нагадуєспробу операції важкого хворого. Щобоперація його не вбила, необхіднастабілізація. На сьогодні КП «Київреклама»пройшла три етапи. Проблеми виявлено,проаналізовано, фінансовий станпідприємства стабілізовано, запропонованочіткий план реорганізації із створеннямнової структури з меншим штатом табільшою ефективністю.


Простабілізацію роботи підприємства


Отже,у 2015 році КП «Київреклама» отрималодохід (виручку) на суму 267,8 млн грн., щостановить 99,25% планового показника.Таким чином, план щодо отримання доходівпрактично виконано, що свідчить прокоректне планування з врахуваннямможливих змін до нормативно-правовихактів, що регулюють рекламну галузь, дотарифної політики, а також кількостідоговорів, у яких закінчився строк діїта інших показників.

Самедотримання затвердженого чіткогофінансового плану при формуванні витратпідприємства та активізація механізмівпришвидшення оборотності активівзабезпечила фінансову стійкістьпідприємства без залучення банківськихпозик та додаткових витрат на сплатувідсотків за ними. Нагадуємо, у 2014 роціпідприємство додатково залучило 5,8 млнгрн. на покриття дефіциту обіговихактивів, чого ми не робили цього року.

Длязабезпечення платоспроможностіпідприємства, що є основним показникомфінансової стійкості, було проведенофінансовий аналіз. Виявлено наявністьвтрат у результаті відволікання коштівна демонтаж та зберігання демонтованихрекламних конструкцій. З метою запобіганнядефіциту оборотних активів у 2015 роцівжито ряд превентивних заходів, завдякияким розповсюджувачами реклами задемонтаж та зберігання рекламнихконструкцій «Київрекламі» компенсованона 46 % (або на 747,6 тис. грн.) більше, ніж упопередньому році.

Такожподолано практику зловживань операторамиринку відтермінування оплати, яке всередньому складало 2 місяці. У результатіза півроку дебіторську заборгованістьскорочено на 60 % або на 15,3 млн. Грн.

У2015 році підприємство перерахувало доспеціального фонду бюджету міста Києва152 млн грн., що на 20,8 % більше від плановогообсягу надходжень від плати за праворозміщення реклами. Також повністювиконані зобов’язання щодо перерахуваннякоштів комунальним підприємствамтранспорту у сумі 21,1 млн грн.

Запровадженожорстку фінансову дисципліну, дотриманняякої у 2015 році забезпечило скороченняопераційних витрат підприємства на 2,1млн грн., у порівнянні з попереднімроком. При цьому КП «Київреклама»забезпечило демонтаж 3,8 тис. незаконнихрекламних конструкцій. В абсолютномувиразі місто очищено від 57 тис. кв. мрекламних площ, що в 3 рази більше (абона 41 тис. кв. м) ніж за 2014 рік.

Цеті заходи, які були спрямовані у першучергу на стабілізацію підприємства,після якої можна переходити до реформуванняголовного регулятора.


Проподальші заходи із реформування столичноїреклами


Однимз найважливіших показників ефективностіфінансово-господарської діяльностіпідприємства будь-якого підприємстває рівень рентабельності, що характеризуєекономічну ефективність виробництва.

Рентабельність«Київреклами» у минулому році становила42 %, що свідчить про досягнення високогорівня збалансованості доходів та витрат.За цим відносним показником ефективностіприховано конкретний результат дляміста: поповнення загального фондуміського бюджету частиною чистогоприбутку на 20,6 млн грн. (на 1,6 млн грн.більше, ніж у 2014 році). Для порівняння, у 2015 році дохід міста від частини чистогоприбутку (доходу) від близько 400 комунальнихпідприємств становив 71,6 млн грн. Цевідповідь на запитання, наскількиефективно керували підприємствомпротягом останніх місяців.

Паралельнопроведено усі роботи необхідні дляпереходу на інший рівень, що включаєвзагалі створення нового регулятора зналежними повноваженнями — Управлінняреклами у складі КМДА. Це стосуєтьсяоцінки нормативно-правових документів,створення нового порядку і концепції.

Чомуне можна піти простим шляхом і ліквідуватиКП «Київреклама», просто передавши усіплатежі напряму у бюджет, як це пропонуєтьсяокремими експертами? Бо у такому випадкувідрахування у бюджет впадуть. Адженадходження зросли за рахунок посиленнядисципліни, контролю з одночаснимрозвитком діалогу з підприємцями.Сьогодні немає аналогічного структурногопідрозділу у складі КМДА, який виконуватимецю роботу надалі. Як тільки він з’явиться,тоді можна буде з чистим сумліннямпопрощатися з КП «Київреклама», зберігаючипри цьому позитивні напрацюванняостаннього року. Щоправда для такогопідходу потрібна кропітка робота іфаховість, яка не завжди стоїть поручз голим піаром і голосними заявами. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи