Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.07.2023 12:01

Податок на прибуток для підприємств в Польщі

Партнер Юридичної фірми "Romaniuk & Partners", адвокат, к.ю.н.

Якщо Ви плануєте відкрити фірму в Польщі і вести тут підприємницьку діяльність, то Вам необхідно розуміти основні особливості польської податкової системи

Система податків в Польщі складна і багатогранна. Розмір податкового навантаження на бізнес залежить від різних факторів, як-то: організаційної форми, напрямку діяльності, обсягу річного обороту та ін.

До того ж, податкове законодавство в Польщі нерідко змінюється. Коректуванню підлягають, як правило, ставки податку, або ж змінюється сам порядок їх адміністрування. Рідше додаються нові чи скасовуються діючі податки та збори.

Все це ускладнює розуміння діючих вимог у сфері польського оподаткування та для підприємця зумовлює необхідність:

- розібратися в системі оподаткування бізнесу в Польщі;

- бути в курсі актуальних його змін.

Для цього можна шукати самостійно інформацію в Інтернеті або ж консультуватися зі своїм польським бухгалтером чи юристом.

Варто пам’ятати: якщо Ви самі шукаєте ту чи іншу інформацію про податки в Польщі, то постійно варто перевіряти її актуальність на офіційних польських ресурсах.

Перш за все, потрібно визначити в якій організаційній формі Ви здійснюватимете підприємницьку діяльність, оскільки для кожної з них є свої податки. Станом на сьогодні, для іноземців в Польщі актуальними є в основному дві форми бізнесу:

- товариство з обмеженою відповідальністю (spółka z o.o.) та

- індивідуальне підприємництво (Indywidualna działalność gospodarcza).

Так, ТОВ в Польщі сплачують податок на прибуток (CIT), а індивідуальні підприємці – податок з доходу (РІТ), а також відрахування на своє соціальне забезпечення – ZUS (аналог нашого ЄСВ). Всі форми бізнесу однаково сплачують податок на додану вартість (VAT), а також податки і збори по оформлених працівниках.

Платниками податку на прибуток є юридичні особи (підприємства), окрім товариства з обмеженою відповідальністю (sp. z o.o.) сюди також включаються командитні, акціонерні, прості акціонерні товариства тощо.

Податок СІТ сплачується з прибутку підприємства, тобто з різниці між доходами, які отримала фірма та витратами, які вона понесла в процесі своєї діяльності задля отримання своїх доходів.

Польським законодавством передбачено дві ставки податку на прибуток: 19% та 9%.

- 19% СІТ – є загальною ставкою «за замовчуванням». Тобто компанія платить 19% податку зі свого прибутку якщо не має можливості сплачувати пільгову ставку;

- 9% СІТ – пільгова ставка податку.

Підприємство може користуватися пільговою ставкою:

- впродовж першого року своєї діяльності, або

- якщо його річний оборот не перевищує 2 млн. євро.

Не можуть, в свою чергу, користуватися пільговою ставкою СІТ підприємства, що виникли внаслідок реорганізації інших підприємств, чи перетворення у форму товариства з індивідуальних підприємців (ФОПів).

Якщо Ваш річний оборот перевищує 2 млн. євро, то ставка податку в 19% буде застосовуватися до всього річного прибутку, а не до тієї частини обороту, що перевищує пільговий поріг.

В основу розрахунку СІТ, як вже зазначалося, береться різниця між доходами та витратами підприємства.

Доходи, в загальному розумінні, – це кошти, що фірма отримує в результаті своєї підприємницької діяльності впродовж звітного періоду. Тут важливо розуміти, що доходом вважаються не лише кошти, які фактично Вам оплачені на рахунок чи передані готівкою, але й кошти, на які Ви виставили контрагенту фактуру, проте він Вам поки їх не сплатив. Визначальне значення тут має факт та момент виставлення вами фактури.

При розрахунку податку на прибуток особливу увагу варто звернути на витрати підприємства, оскільки саме витрати зменшують базу оподаткування, а відтак і розмір цього податку.

Не всі операції по списанню коштів з рахунку є витратами.

Наприклад: Ви зняли готівку з картки Вашого фірмового рахунку в банкоматі. Це автоматично не є витратою, оскільки ці кошти далі залишаються на балансі компанії. У вашому обліку вони лише переходять з режиму банківського рахунку в режим каси. Для того, щоб ці кошти стали витратами їх потрібно витратити в цілях ведення підприємницької діяльності та мати на це відповідне документальне підтвердження.

Витрати, як правило, поділяють дві групи: балансові та податкові.

Балансові витрати – це загальні витрати компанії, що дозволяють списати кошти з її балансу. В свою чергу податковими витратами є лише ті, які зменшують базу оподаткування для податку СІТ. До категорії податкових витрат, згідно закону, можна включати лише витрати, які:

- спрямовані на отримання доходу, або

- спрямовані на збереження джерела доходу.

Це, наприклад: витрати на закупку товару, основних засобів, розхідних матеріалів, зарплату, рекламу, оренду офісу, послуги бухгалтера та ін. Виключного переліку податкових витрат в законі немає.

Більше того, одна і та сама витрата для одного бізнесу може бути податковою витратою, а для іншого – ні.

Наприклад: купівля алкогольних напоїв для ресторану чи магазину – це податкові витрати, а для інших сфер бізнесу – ні, бо це не пов’язано з підприємницькою діяльністю.

До балансових витрат, які дозволяють списати кошти з балансу, але не зменшують податку на прибуток, належать:

- санкції від контрагентів за неякісний товар, послуги чи інше неналежне виконання своїх зобов’язань;

- податкові та адміністративні штрафи, відсотки за невчасно сплачені податки і збори тощо;

- т.з. «витрати репрезентації».

До репрезентаційних витрат, згідно закону, належать витрати на додаткове створення позитивного іміджу компанії перед контрагентами чи клієнтами.

Наприклад: Ви запросили на обід контрагента, або зробили йому подарунок за рахунок фірми, або організували закритий фуршет чи банкет для визначеного кола клієнтів. Такі витрати не включаються до податкових.

Основна різниця між витратами на рекламу (які є податковими) та репрезентаційними витратами полягає в тому, що реклама спрямована на невизначене коло суб’єктів, а витрати репрезентації, як-правило, спрямовується на конкретного контрагента чи їх визначене коло.

Підтвердженням факту понесених витрат є фактури або чеки, які надав Вам контрагент. Ці документи потрібно зберігати, щоб у випадку необхідності надати контролюючим органам на підтвердження правомірності зменшення податку на прибуток.

Термін, впродовж якого вас може перевірити податкова – 5 років.

Не зайвим буде також робити нотатки на зворотному боці фактури чи чеку щодо деталей понесеної витрати, щоб згодом, за кілька років, не забути чого стосувався цей чи інший платіжний документ.

Окремо варто звернути увагу на витрати, які пов’язані із закупівлею послуг (маркетингових, консультаційних чи юридичних). Якщо ці послуги купуються вами на кілька тисяч злотих і більше – варто мати підтвердження реальності факту надання послуги. Таким підтвердженням можуть слугувати: звіти, фото, підготовлені документи, презентації тощо.

За наявності сумнівів у податкової в реальності понесеної витрати та відсутності у вас доказів протилежного – податкова може зняти витрату з числа податкових витрат та донарахувати вам податкове зобов’язання.

Декларація по розрахунку податку на прибуток (СІТ-8) подається раз на рік: до кінця березня кожного року за попередній рік. Однак компанія зобов’язана самостійно щомісяця розраховувати розмір свого податку на прибуток та сплачувати його авансовими платежами.

Якщо цього не робити, то податкова, за наслідком подання вами річної декларації, донарахує санкції в розмірі 8% річних за кожен прострочений платіж впродовж року.

Розрахунок авансових платежів по податку на прибуток здійснює польський бухгалтер.

В Польщі існує також можливість розраховувати свій податок на прибуток по особливій системі: не з усього прибутку, а лише з виведеного капіталу. Така форма отримала неофіційну назву – «Естонський CIT». Це новела польського податкового законодавства, яка діє з 2021-го року та дає цікаві можливості для бізнесу.

Спочатку платники податку зустріли «Естонський CIT» скептично, оскільки закон визначав вузьке коло суб’єктів, які могли скористатися перевагами цієї форми.

Однак, з початку 2022 року, було запроваджено низку позитивних змін до положень про «Естонський СІТ», внаслідок чого ця форма розрахунку податку стала більш привабливою для суб’єктів підприємницької діяльності.

В чому суть «Естонського CIТу»:

Платник податку може подати заяву та перейти на особливий спосіб розрахунку податку на прибуток. Такий податок, як вже зазначалося, сплачуватиметься лише з того прибутку, що виводиться власниками із фірми, а з того прибутку, що залишається – не сплачується. Іншими словами: якщо фірма не виводить кошти з бізнесу, то і податок на прибуток не платить.

Для того, щоб так розраховувати собі СІТ, платник податку повинен відповідати певним вимогам, а саме:

Фірма, насамперед, має бути платником податку на прибуток (СІТ). Тобто це актуально лише для господарських товариств (ТОВ, АТ, Просте АТ, командитне товариство тощо) і не актуально для індивідуальних підприємців.

Власниками компанії-платника мають бути лише фізичні особи. В свою чергу, ці особи можуть мати паралельно у своїй власності інші компанії. Основне, щоб власником фірми, яка планує використовувати «Естонський СІТ», не було підприємство.

Компанія-платник не може бути учасником (власником) інших підприємств чи бути учасником інвестиційного фонду.

В структурі доходів компанії пасивні доходи не можуть перевищувати 50%. Пасивними, як відомо, є доходи від відсотків за позиками, надання у користування об’єктів інтелектуальної власності чи передання у найм майна.

Компанія повинна мати у своєму штаті оформлених працівників. Для «великих» платників СІТ (компаній, оборот яких перевищує 2 млн. євро в рік) – це мінімум 3 оформлених працівники. Для малих платників (з оборотом менше 2 млн. євро в рік) – 1 працівник. Якщо компанія тільки зареєструвалася – то перший рік може бути без оформлених працівників.

Компанія повинна вести повний бухгалтерський облік.

Якщо Ваше підприємство відповідає наведеним вимогам, то Ви можете перейти на «Естонський СІТ». Для цього потрібно подати до податкового управління відповідну заяву. Найкраще це робити з початку нового податкового року. Перейти на нову форму розрахунку можна і посеред триваючого податкового року. Проте у такому випадку потрібно буде «закрити» попередній період року до дати переходу і підготувати відповідну фінансову звітність.

Що оподатковується при розрахунку «Естонського СІТу»:

1. Прибуток компанії, що підлягає розподілу між учасниками (в якості дивідендів).

2. Прибуток компанії, який перераховується на покриття збитків за попередні роки.

3. Витрати компанії, які не пов’язані з її підприємницькою діяльністю.

4. «Приховані прибутки».

«Прихованими прибутками» визнаються кошти, які компанія перераховує іншим суб’єктам не стільки у зв’язку із здійсненням ними підприємницької діяльності, скільки внаслідок пов’язаності з компанією-контрагентом. Пов’язаними, в свою чергу, є компанії, які мають одних і тих самих власників та/або керівників.

До категорії «прихованих прибутків» належать:

- суми позик, які компанія надає своїм власникам чи керівникам, а також пов’язаним особам;

- вартість товарів та послуг, які реалізуються пов’язаним компаніям, якщо така вартість є вищою від ринкової. Оподаткуванню підлягає саме сума перевищення ринкової вартості;

- суми репрезентаційних витрат компанії та ін.

Які ставки податку в системі «Естонський СІТ»:

Ставка податку на прибуток при застосуванні форми «Естонський СІТ» залежить від категорії, до якої належить компанія-платник:

- 10% для компаній з річним оборотом до 2 млн. євро (т.з «малих платників»);

- 20% для компаній з річним оборотом більше 2 млн євро (т.з «великих платників»).

Що важливо: учасники компанії, яка є платником «Естонського СІТу», в свою чергу, користуються пільгами по сплаті податку з дивідендів:

- 10 % – сплачує учасник компанії що належить до «малих платників» (оборот менше 2 млн. євро на рік);

- 5% – сплачує учасник компанії з категорії «великих платників» (оборот більше 2 млн. євро на рік).

Якщо порахувати та порівняти загальне податкове навантаження по виведенню дивідендів учасником фірми, яка є платником «Естонського СІТу» та фірми, що перебуває на загальній системі розрахунку СІТ, можна зробити висновок про вигідність запроваджених нововведень:

«Малі платники»:

- На загальній системі розрахунку СІТ: 9% податок на прибуток + 19% податок з доходу по дивідендах = 28%

- При системі «Естонський СІТ»: 10% податок на прибуток + 10% податок з доходу по дивідендах = 20%.

Різниця: 8%

«Великі платники»:

- На загальній системі розрахунку СІТ: 19% податок на прибуток + 19% податок з доходу по дивідендах = 38%;

- При системі «Естонський СІТ»: 10% податок на прибуток + 5% податок з доходу по дивідендах = 25%

Різниця: 13%

Як вже зазначалося, податок на виведений капітал сплачується лише в момент нарахування дивідендів, відтак компанія не сплачує авансових платежів по СІТ.

Термін, впродовж якого підприємство може вести розрахунок по системі «Естонський СІТ», складає 4 роки. Далі існує можливість його продовження на кожні наступні 4 роки. Відмовитися від цієї системи і перейти на загальний розрахунок СІТ можна в будь- який момент, однак потрібно буде при цьому додатково готувати відповідну бухгалтерську звітність.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи