Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
02.10.2017 15:17

Щодо правомірності використання 1С (ч.2)

Юрист у сфері IP та IT, судовий експерт, патентний повірений (Україна)

У статті розглядаються питання, пов’язані з отриманням та використанням оновлень програмного забезпечення лінійки 1С.

30.09.2017 г.

1. Стосовно правомірності отримання та використання оновлень програмного забезпечення лінійки 1С необхідно зазначити наступне.

Оновлення програмного забезпечення лінійки 1С поділяються на оновлення платформи та оновлення конфігурації.

Під оновленням платформи мається на увазі оновлення програмного забезпечення лінійки 1С, постачання якого здійснюється згідно з прайс-листом, тобто оновлення базового для тієї чи іншої версії комплекту програмного забезпечення без його доопрацювання/адаптації до потреб певного користувача.

Під оновленням конфігурації мається на увазі оновлення програмного забезпечення лінійки 1С, постачання якого здійснюється згідно з прайс-листом, в частині, яка була допрацьована/адаптована під потреби певного користувача чи групи користувачів.

Указом Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» № 133/2017 від 15.05.2017 р. (далі – Указ) введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017 р. (далі – Рішення РНБО).

Перелік юридичних осіб, на яких накладено обмежувальні заходи (санкції) зазначено у додатку № 2 до Рішення РНБО.

Особою, що випускає оновлення платформи та конфігурацій (здійснює випуск релізів), та особою, яка є правовласником зазначених оновлень, є юридична особа-нерезидент України – особа, яка не зазначена у додатку № 2 до Рішення РНБО.

Представником правовласника на території України є ТОВ «Міжнародна правова група», ідентифікаційний код 41461491, яка може надати відповіді на питання, які можуть виникнути у користувачів/потенційних користувачів програмного забезпечення лінійки 1С.

2. Як вбачається з додатку № 2 до Рішення РНБО, на осіб, які були пов’язані з розповсюдженням програмного забезпечення лінійки 1С, накладено наступні обмежувальні заходи:

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

7) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

З переліку обмежувальних заходів вбачається, що вони стосуються певних заходів, якими обмежені саме юридичні особи.

Таким чином, про заборону введення у цивільний обіг програмного забезпечення лінійки 1С у Рішенні РНБО відомостей не міститься.

3. Також необхідно звернути увагу на те, що стосовно певних юридичних осіб-резидентів та нерезидентів України, які були пов’язані з розповсюдженням програмного забезпечення лінійки 1С і які зазначені у додатку № 2 до Рішення РНБО, додатково застосовано наступний обмежувальний захід (санкцію):

- заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом.

Таким чином, з змісту вказаного обмежувального заходу вбачається, що він стосується здійснення саме державних закупівель.

Крім того, обмежувальний захід стосується закупівлі товарів, робіт, послуг у резидентів іншої держави та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом України «Про санкції».

У частині 2 статті 5 Закону України «Про санкції» зазначено, що рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції), приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу Президента України постановою Верховної Ради України.

Як вбачається з Указу та Рішення РНБО, відомостей щодо застосування санкцій щодо будь-якої іноземної держави Указ та Рішення РНБО не містять. Не знайдено також на веб-сайті Верховної Ради України інформації щодо прийняття будь-якої постанови Верховної Ради України, якою було б затверджено певне рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій щодо будь-якої іноземної держави (окрім постанови Верховної Ради України від 14.07.2016 № 1471-VIII щодо Ісламської Республіки Іран).

Використані джерела інформації:

1. Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 р. № 1644-VII. Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1644-18;

1.Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» № 133/2017від 15.05.2017 р. Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/133/2017/paran2#n2;

2. Рішення Ради Національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»від 28.04.2017 р. Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-17/paran12#n12

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]