Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
18.11.2012 14:57

Дещо про партнерські відносини податківців та платників податку

Аудитор, директор АФ "Трансаудит"

Непрацюючі норми Податкового Кодексу допомагають податківцям уникати відповідальності

На початку листопадана сайті ДПСУ з’явились оголошення: „Державна податкова служба України збираєпобажання платників для розробки лібералізації податкової політики .До оголошення додавалась анкета, в яку пропонувалось вписати пропозиції щодоудосконалення справляння окремих податків та поліпшення роботи органівдержавної податкової служби.

Що ж, спробуймодопомогти податківцям і надати хоч одну пропозицію. Для цього застосуємоіндуктивний метод: розглянемо окремий випадок, а потім узагальнимо отриманірезультати.

Наприкінці першоїдекади листопада для свого клієнта - юридичної особи я подавав до ДПІ в Приморськомурайоні м. Одеси декларацію з податку на прибуток. Декларація була „порожньою": , доходи – 0,витрати – 0, час для її надсилання поштою клієнт згавив, а можливості надіслатиелектронною поштою в нього не було. Мій візит до інспекції пояснювався просто:з’являтися ж в інспекції зі збитковою чи нульовою декларацією в паперовій форміпересічному платнику податків - справа марна: дивитимуться (а головне, діятимуть)як керманич світового пролетаріату на буржуазію.

Черги не було, сівперед інспектором, привітався, подав декларацію і чинним образом оформленудовіреність. У відповідь дещо здивовано, проте дуже вічливо: завітайте з цимбудь ласка до старшого інспектора. Так і зробив. На цьому рівні вічливостіменше: ідіть но до начальника відділу. Знову так і зробив, але начальнику додавще й роздруківочку пп. 49.10, 49.13. - 49.14. ПКУ:

49.10. Відмова посадової особи органу державної податкової служби прийняти податковудекларацію з будь-яких причин, не визначених цією статтею, у тому числівисунення будь-яких не визначених цією статтею передумов щодо такого прийняття (включаючизміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасуваннявід'ємного значення об'єктівоподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшенняподаткових зобов'язань тощо) забороняється. …

49.13. У разі якщо в установленому законодавствомпорядку буде встановлено факт неправомірної відмови органом державноїподаткової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, останнявважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державноїподаткової служби.

49.14. За кожною заявою платника податків щодопорушення посадовою особою органу державної податкової служби цієї статті вобов'язковому порядку проводиться службове розслідування відповідно до закону.

За результатами такого розслідування винна посадоваособа органу державної податкової служби притягується довідповідальності відповідно до закону ?.

Реакція? Як у відомому вірші Володимира Маяковськогопро радянський паспорт. Втім, прямої відмови не було, була пропозиція рушитиразом до керівника інспекції.

Не буду переказувати подробиці дискусії в тронній залі інспекції: вприйомі декларації було відмовлено. На цьому рівні, як і на попередньому, бездоганнозаповнена декларація та роздруківочка не спрацювали.

З законодавчої точки зору поведінка податківців пояснювалась просто:норми пунктів 49.10,49.13. - 49.14. є мертвими, оскільки установленогозаконодавством порядку, ні механізму розслідуваннявідповідно до закону в кодексі немає.

З наведеного можна узагальнити пропозицію (дивись перший абзац) : доповнити частину першуп. 49.14 ПКУ реченням: заява подається у порядку, передбаченому статтею 56цього Кодексу . Аналогічна норма мається в п. 49.12.2. ПКУ, який,на жаль, не кореспондує з п. 49.10. ПКУ, а тому відсутній правовий механізм длябудь-яких скарг в описаному вище випадку. Жодних коштів для впровадження доповненняне потребує.

Я подав до ДПС цюпропозицію, втім не дуже сподіваюсь, що її приймуть.

Питання ж,як примусити податківців пам’ятати, що вони працюють для платників податків, а не навпаки, залишається відкритим і більш ніж актуальним.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net