Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.11.2017 20:58

Додаткові пояснення при зупиненні реєстрації податкової накладної

Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податку не може відмовити платнику податків у прийнятті додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщ

Платники податківнаразі обізнані з тим, що відповідно до пп.201.16.1. п.201.16. ст.201Податкового кодексу України у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстріподаткових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючийорган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовомуформаті) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахункукоригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податковоїнакладної/розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінки ступеняризиків, достатніх для зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податковихнакладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування;

в) пропозиція щодо надання платникомподатку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніхдля прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податковоїнакладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податковихнакладних.

Такі пояснення та/або копії документів, надаються платниками податків до комісії ДФС, в основному, в перші ж дніпісля зупинення реєстрації податкової накладної. Водночас, відповідно до пп.201.16.2. п.201.16 статті 201 Податкового кодексу Україниписьмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в"підпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати доконтролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання,відображеного у такій податковійнакладній/розрахунку коригування.

Такимчином, закон, регламентуючи питання подачі письмових пояснень та/або копійдокументів, для прийняття контролюючим органом рішення прореєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування вЄдиному реєстрі податкових накладних, визначає два важливих моменти:

1)                     право на подачу пояснень та/або копій документівплатник податків має протягом 365 календарних днів, що настають задатою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковійнакладній/розрахункукоригування;

2)                     такі пояснення та/або копії документівплатник податку подає не до ДФС України (чи комісії Державної фіскальної служби, яка приймає рішенняпро реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстріподаткових накладних або про відмову в такій реєстрації), а до контролюючого органуза основним місцем обліку.

Крім того, відповідно доПостанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановленняпідстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби прореєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстріподаткових накладних або про відмову в такій реєстрації» комісія ДФС не може відмовити платникуподатків у розгляді додаткових письмових пояснень та/абокопій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковійнакладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копіїдокументів подано платником податку до органу Державної фіскальної служби заосновним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті201 Податкового кодексу України.

Відтак вже постановою уряду заплатником податків закріплюється право подання додаткових письмових поясненьта/або копій документів щодо підтвердженняінформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування.

Нагадаємо, що згідно ст.117 Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенціївидає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Згідноз приписами Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Провстановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної службипро реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстріподаткових накладних або про відмову в такій реєстрації»такі документи передаються контролюючим органом за основним місцемобліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отриманнядо комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податковуі митну політику.

Таким чином, в силу вищевказаних норм, контролюючий орган за основним місцем облікуплатника податку не МАЄ ЗАКОННОГО ПРАВАВІДМОВИТИ платнику податків у прийнятті додаткових письмових пояснень та/або копійдокументів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковійнакладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копії документівподано платником податку до органу Державної фіскальної служби за основниммісцем обліку не пізніше 365 календарних днів, що настають за датою виникненняподаткового зобов’язання, відображеного у такій податковійнакладній/розрахунку коригування.

На практиці ж відбувається зовсімінше.

Уразі подання в електронній формі додаткових письмових пояснень та документівпісля подачі первісних пояснень з документами щодо підтвердження інформації,зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, платникам податківнадходять квитанції №2 наступного змісту: «Документ не прийнято.Інформація з Таблиці даних платника податку не врахована». «Виявлені помилки:квитанція про наявність у повідомленні №__ від _______ відмовленої ПН/РК №___  від __________, що знаходиться на розгляді абопо якій прийнято рішення».

Впаперовому вигляді приймати подібні додаткові письмові пояснення з документами вконтролюючому органі за основним місцем облікуплатника податку також відмовляються, направляючи платників безпосередньо доДФС України. І це незважаючи на те, що останній абзац Постанови КабінетуМіністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняттярішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податковоїнакладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних абопро відмову в такій реєстрації» чітко визначає, що додаткові письмові пояснення та/або копії документів щодо підтвердженняінформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, подаються платником податку до органуДержавної фіскальної служби за основним місцем обліку.

Отже, де-факто, норма, передбачена останнім абзацом Постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішеннякомісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову втакій реєстрації» комісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додатковихписьмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації,зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі поясненнята/або копії документів подано платником податку до органу Державної фіскальноїслужби за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті201 Податкового кодексу України в реальному житті не працює.

Проте і в цьому випадкуу платників податків є можливість направити такі додаткові письмові поясненняпоштою (цінним листом з описом вкладення), або ж зі скандалом в приміщенні органуДержавної фіскальної служби за основним місцем обліку разом з дзвінками на гарячуурядову лінію (1545, для підприємців також 0-800-503-045) та сервіс «Пульс» (телефон 0800-501-007 (напрямок"4") вимагатизареєструвати такі додаткові письмові пояснення, а на другому примірникупоставити відмітку про дату їх отримання та номер реєстрації. І навіть в цьомупитанні треба бути обачними, бо відповідно до п.2.3.56. Інструкції з діловодства у Державній фіскальнійслужбі України, затвердженої наказом ДФС України від 27.11.2014 р. №333 у разі коли установа (автор документа) подає діловодній службідокумент разом з копією, на копії документа, що повертається установі –авторові, реєстраційний штамп не проставляється. Тому подавайте не копію, адругий оригінальний примірник документа для проставлення реєстраційного штампуі підстав для відмови (законних (!) у його проставленні в контролюючого органуне буде.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи