Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.11.2017 20:58

Додаткові пояснення при зупиненні реєстрації податкової накладної

Адвокат, кандидат юридичних наук, доцент

Контролюючий орган за основним місцем обліку платника податку не може відмовити платнику податків у прийнятті додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщ

Платники податків наразі обізнані з тим, що відповідно до пп.201.16.1. п.201.16. ст.201 Податкового кодексу України у разі зупинення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

а) порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;

б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;

в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Такі пояснення та/або копії документів, надаються платниками податків до комісії ДФС, в основному, в перші ж дні після зупинення реєстрації податкової накладної. Водночас, відповідно до пп.201.16.2. п.201.16 статті 201 Податкового кодексу України письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в" підпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування.

Таким чином, закон, регламентуючи питання подачі письмових пояснень та/або копій документів, для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної /розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначає два важливих моменти:

1)                      право на подачу пояснен ь та/або копі й документів платник податків має протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій  податковій накладній /розрахунку коригування;

2)                      такі пояснення та/або копії документів платник податку подає не до ДФС України (чи комісії Державної фіскальної служби, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації ), а до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» к омісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України.

Відтак вже постановою уряду за платником податків закріплюється право подання додаткових письмових пояснень та/ або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування.

Нагадаємо, що з гідно ст.117 Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Згідно з приписами Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації»такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Таким чином, в силу вищевказаних норм, контролюючий орган за основним місцем обліку платника податку не МАЄ ЗАКОННОГО ПРАВА ВІДМОВИТИ платнику податків у прийнятті додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку не пізніше 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій  податковій накладній /розрахунку коригування.

На практиці ж відбувається зовсім інше.

У разі подання в електронній формі додаткових письмових пояснень та документів після подачі первісних пояснень з документами щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, платникам податків надходять квитанції №2 наступного змісту: «Документ не прийнято. Інформація з Таблиці даних платника податку не врахована». «Виявлені помилки: квитанція про наявність у повідомленні №__ від _______ відмовленої ПН/РК №___  від __________, що знаходиться на розгляді або по якій прийнято рішення».

В паперовому вигляді приймати подібні додаткові письмові пояснення з документами в контролюючому органі за основним місцем обліку платника податку також відмовляються, направляючи платників безпосередньо до ДФС України. І це незважаючи на те, що останній абзац Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» чітко визначає, що додаткові письмові пояснення та/або копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, подаються платником податку до органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку.

Отже, де-ф акто, норма, передбачена останнім абзацом Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розра хунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації» к омісія ДФС не може відмовити платнику податків у розгляді додаткових письмових пояснень та/або копій документів щодо підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, якщо такі пояснення та/або копії документів подано платником податку до органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку не пізніше строку, визначеного підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України в реальному житті не працює.

Проте і в цьому випадку у платників податків є можливість направити такі додаткові письмові пояснення поштою (цінним листом з описом вкладення), або ж зі скандалом в приміщенні органу Державної фіскальної служби за основним місцем обліку разом з дзвінками на гарячу урядову лінію (1545, для підприємців також 0-800-503-045) та сервіс «Пульс» (телефон 0800-501-007 (напрямок "4") вимагати зареєструвати такі додаткові письмові пояснення, а на другому примірнику поставити відмітку про дату їх отримання та номер реєстрації. І навіть в цьому питанні треба бути обачними, бо відповідно до п.2.3.56. Інструкції з діловодства у Державній фіскальній службі України, затвердженої наказом ДФС України від 27.11.2014 р. №333 у разі коли установа (автор документа) подає діловодній службі документ разом з копією, на копії документа, що повертається установі – авторові, реєстраційний штамп не проставляється. Тому подавайте не копію, а другий оригінальний примірник документа для проставлення реєстраційного штампу і підстав для відмови (законних (!) у його проставленні в контролюючого органу не буде.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]