Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
31.01.2024 13:26

У пошуках інвестицій: підтримка підприємців в умовах війни

Керівник Південноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації

Фінансова допомога бізнесу в умовах війни є надзвичайно важливою. Пропонуємо вашій увазі підбірку актуальних грантових програм для стартапів, МСБ, середніх та великих підприємств.

Виклики сьогодення створюють загрози не тільки для нашої безпеки та економічного благополуччя, але для стійкості нашого підприємницького духу. Воєнний час створює особливі випробування для бізнес-спільноти, а відсутність стабільності вимагає нових підходів та спільних рішень.  У цих складних умовах доступ до фінансування стає життєво важливим для відновлення та розвитку підприємств. Давайте розглянемо, які актуальні програми фінансової допомоги будуть доступними для представників малого, середнього та великого бізнесу у 2024 році. 

Суть грантової допомоги: від відновлення до розширення 

Умови війни створюють суттєві труднощі суспільству та бізнесу, що має вплив на економіку в цілому. Спричинені війною збитки можуть бути не тільки фізичними, а й економічними, покладаючи важкий тиск на фінансові ресурси. Саме тут набуває особливого значення грантова допомога, яка стає важливим інструментом відновлення та подальшого розвитку.  

По-перше, грантова допомога визначається як необхідна складова для відновлення втрачених активів. Зруйнована інфраструктура – це не лише фізичні споруди, але й технологічні системи, які є основою ефективної діяльності підприємств. Грантова допомога може включати компенсації для відновлення заводів, офісів, складів та інших об'єктів, що постраждали внаслідок війни. Наразі компанії часто відчувають фінансові труднощі через втрату частини свого обороту, клієнтів та ринків збуту. Грантова допомога може бути використана для забезпечення ліквідності підприємств, допомагаючи їм утриматись на плаву, зокрема виплачувати зарплати, закуповувати сировину та утримувати бізнес-процеси.  

Грантова допомога може допомагати підприємствам не лише в відновленні, але й у подальшому розширенні. Надання фінансової підтримки та кредитування може стати каталізатором для реалізації нових проєктів, що сприятимуть розвитку та диверсифікації бізнесу. Це може включати впровадження нових технологій, розширення виробничих потужностей чи навіть розробку нових продуктів і послуг. 

Тому, ми пропонуємо вашій увазі підбірку актуальних грантових програм якими можуть скористатися як стартапи так і великі підприємства.

Державні гранти

Сьогодні до підтримки бізнесу часто залучаються публічні та приватні фонди. Підприємцям слід досліджувати можливості отримання грантів, субсидій чи інших форм фінансової допомоги від цих джерел. Крім того, важливо розуміти умови і вимоги, які ставляться до таких програм.  

Однією з найважливіших ініціатив є розширення фінансової підтримки для бізнесу. Планується створення нових програм кредитування та грантів, спрямованих на підтримку стартапів та розвиток малого бізнесу. Додаткові ресурси та спрощені процедури надання фінансових інструментів обіцяють полегшити доступ до капіталу для підприємців. 

Так, наразі проходить Конкурс від Одеської ОВА серед суб’єктів малого та середнього бізнесу на отримання часткової компенсації відсотків за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів.  Право на одержання компенсації мають суб’єкти малого та середнього підприємництва, які: 

Зареєстровані в органах державної податкової служби та здійснюють свою діяльність на території Одеської області; 

1. Не мають простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, а також заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами; 

2. Не перебувають у стадії банкрутства, ліквідації;

3. Здійснюють діяльність за наступними видами економічної діяльності: переробна промисловість, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (проєкти, які передбачають впровадження енергозберігаючих технологій), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність. 

Програма передбачає компенсацію частини відсоткової ставки по кредитах, які спрямовуватимуться на такі цілі: придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення; модернізація технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості; впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес; розроблення нових видів продукції (товарів). За рахунок обласного бюджету учасники Програми отримують компенсацію у розмірі половини відсоткової ставки, визначеної кредитним договором, але не більше 10% річних за кредитами у гривні та 5% річних – у іноземних валютах. Згідно з умовами Програми, гранична сума щомісячної компенсації по відсотковій ставці складатиме 70 тис. гривень. Взяти участь у програмі пільгового кредитування зможуть підприємці, чий розмір кредиту не перевищує 7 млн грн, а строк повернення кредиту – 3 років. 

Граничний термін подання заявок: 12 лютого 2024 року. 

Детальніше

Державна програма 5-7-9

Програма діє для підприємств з річним доходом до 50 млн євро за напрямками: агросектор, переробка продукції, переміщення підприємств в безпечні регіони, відбудова, розширення бізнесу, поповнення обігових коштів, підтримка ФОП, ремонт або заміна пошкодженої внаслідок бойових дій енергетичної інфраструктури теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, енергосервіс для підвищення енергетичної ефективності об’єктів державної та комунальної власності. Строк кредитування: до 10 років, інвестиційний кредит до 3 років, кредит на поповнення обігових коштів. Процентна ставка: від 1% в залежності від цілі. Сума кредиту до 150 млн. грн на групу пов'язаних осіб, комісійна винагорода 1,5% від суми кредиту. 

Кредитування експортерів від “Експортно-кредитного агентства”

Програма спрямована на стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Програма діє на: фінансування зовнішньоекономічного контракту, в рамках якого передбачається експорт товарів (робіт, послуг) українського походження; виробництво українських товарів з наступним експортом останніх згідно переліку окремих товарних груп за УКТ ЗЕД. Строк кредитування: до 12 місяців. Сума кредиту: до 90 млн. грн. (не більше 85 % від вартості зовнішньоекономічного контракту). 

Кредитування в рамках гарантійної угоди з Європейським інвестиційним банком, Європейським інвестиційним фондом. Програма спрямована на полегшення доступу клієнтам мікро-, малого та середнього бізнесу до фінансування шляхом спрощення вимог до забезпечення. Строк кредитування: до 60 місяців (але не пізніше 2031 року). Сума кредиту: до 5 млн євро (або еквівалент в гривні/дол США). Цільове призначення: створення/придбання основних засобів витрати капітального характеру поповнення обігових коштів. Валюта кредиту: гривня, євро, долар США. Забезпечення кредиту: 70% кредиту забезпечено гарантією ЄІБ 30% від суми кредиту – заставою/іпотекою рухомого та/або нерухомого майна. 

Кредитна програма із грантовим компонентом

Програма спрямована на створення економічних можливостей для українських МСБ, шляхом надання банками кредитів із грантовим компонентом для здійснення економічно необхідних видів виробничої діяльності з акцентом на деокуповані регіони та релоковані підприємства на підконтрольній території України. Максимальна сума проєкту становить до 9,3 млн грн (без ПДВ). Пріоритетні галузі: релоковані підприємства, деокуповані території, переробна промисловість, текстильне виробництво, продукти харчування, експорт придбання виробничого обладнання та техніки. Важливо відзначити, що програми фінансової підтримки можуть варіюватися в залежності від країни та регіону, і їхні умови та доступність можуть змінюватися з часом. Підприємці можуть отримати детальну інформацію про доступні програми від відповідних державних органів, бізнес-підтримуючих агентств чи бізнес спільнот. 

Міжнародні грантові програми: рушії розвитку від Європейського Союзу, USAID, тощо. 

Грантові програми від великих міжнародних грантодавців, таких як Європейський Союз, USAID, тощо стали вкрай необхідним інструментом для України, щоб реалізувати ключові проекти та досягти сталого розвитку в час, коли бізнес продовжує боротися за своє існування та суверенність нашої держави.  

Гранти від Європейського Союзу: Програма "Горизонт Європа" та транскордонні Ініціативи 

"Горизонт Європа" - це програма, що фінансує наукові та дослідницькі проекти з різних галузей. Вона висуває амбіційні завдання, такі як розвиток нових технологій, стимулювання інновацій та вирішення глобальних проблем. Грантова програма несе можливості для українських науковців та інноваторів реалізовувати свої ідеї та зробити важливий внесок у науковий та технічний прогрес. Це сприяє зміцненню наукового потенціалу України та сприяє розвитку сучасних технологій для вирішення глобальних викликів. 

Проєкти та ініціативи "Горизонту Європа" для України: Наукові Дослідження в галузі медицини: Фінансування проектів з розробки нових методів діагностики та лікування хвороб, сприяючи здоров'ю нації. Сучасні Енергетичні Технології: Проекти з розвитку відновлюваних джерел енергії та збереження енергії, спрямовані на скорочення викидів та покращення енергоефективності. Дослідження Кліматичних Змін: гранти для науковців, що вивчають кліматичні зміни та розробляють стратегії пристосування. ІТ та Штучний Інтелект: Програми, спрямовані на розвиток інформаційних технологій, включаючи штучний інтелект, для вирішення сучасних викликів. 

USAID: Гранти для конкурентоспроможної економіки та сільськогосподарського розвитку 

USAID активно впливає на економічний розвиток України через програму "Конкурентноспроможна Економіка України". Ця програма надає фінансову підтримку підприємствам для збільшення їх конкурентоспроможності на світовому ринку.  

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» працює з 2019 року для підвищення конкурентоздатності українських малих та середніх підприємств на українському та міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі. Після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року, Програма зосередила свої зусилля на збереженні економічної стійкості України та відновленні української економіки, що постраждала від агресії. 

Для кого? Грантова програма зосереджується на секторах інформаційних технологій, інжинірингу, виробництва, послуг, а також креативних індустрій. Водночас програма відкрита до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям цього запиту. Діяльність грантоотримувача може бути зосереджена на таких потребах: покращення бізнес-процесів і моделей; розбудова організаційного потенціалу; розвиток виробництва, продажі, а також цифрові та торгові можливості. Ці потреби можуть включати: ІТ-рішення, розробку продукту та інновації, створення або відновлення ланцюгів поставок, посилення підготовки персоналу та забезпечення персоналом, покращення онлайн-маркетингу та просування на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення конкурентоспроможності бізнесу, покращення доступу до фінансування для малих та середніх підприємств, а також подібну діяльність, що пов’язана з підтримкою безперервності та відновлення бізнесу. 

Програма планує надати приблизно 36 млн грн шляхом надання до 50 грантів. Очікується, що сума кожного гранту становитиме від 600 тис. грн до 1 млн 200 тис. грн. 

Як взяти участь? Заповнити аплікаційну форму на сайті USAID. Процес подання заявок складатиметься з двох етапів. Заявник подає концепцію, бюджет та реєстраційні документи компанії-апліканта. Якщо заявник відповідає критеріям оцінювання, його офіційно повідомлять про проходження 1 етапу і запросять подати повну заявку. 

Окрім того, існує окрема програма  USAID Agro що фокусується на підтримці сільськогосподарського сектору, впроваджуючи новітні технології та підвищуючи якість життя сільського населення. Програма діє на території України, за виключенням територій, тимчасово непідконтрольних уряду України та територій, де відбуваються активні бойові дії. Завдання у рамках цієї субгрантової програми будуть спрямовані на розвиток допоміжних функцій і послуг у наступних ланцюгах доданої вартості Програми АГРО: зернові та олійні культури, плодоовочевий, виготовлення кондитерської та крафтової продукції, м’ясомолочний, аквакультура). 

За рахунок субгрантових коштів може бути профінансовано: 

1. Відшкодування фонду оплати праці команди по наданню та супроводженню відповідних послуг, в тому числі моніторингу безпечного поводження з пестицидами згідно з діючим українським законодавством та PERSUAP. 

2. Відшкодування вартості технологічної, агрономічної та іншої консультаційної підтримки. 

3. Витрати на проведення інформаційної кампанії, а також заходи по просуванню сервісних послуг серед кінцевих користувачів та/або партнерів. 

4. Послуги пов’язані з орендою техніки та агрегатів. 

Грантові програми для стартапів: ключ до інновацій та розвитку

Стартапи, які розпочинають свій шлях у світі бізнесу, часто стикаються з викликами, пов'язаними з нестачею фінансових ресурсів для розвитку та реалізації своїх ідей. У таких випадках, грантові програми стають важливим інструментом, який надає стартапам можливість не лише отримати необхідні фінанси, а й здобути визнання, експертну підтримку та залучити увагу інвесторів. У цьому контексті, давайте розглянемо кілька ключових грантових програм для стартапів, які сприяють їхньому успіху та розвитку. 
 
Гранти від Українського Фонду Стартапів: 

Цільова Група: Українські стартапи та підприємства. 

Основні Критерії: 

o   Інноваційність: Проекти повинні пропонувати інноваційні рішення та мати потенціал для розвитку. 

o   Потенційний Вплив: Оцінюється потенційний вплив проекту на ринок та суспільство. 

o   Команда Професіоналів: Оцінка кваліфікації та досвіду команди. 

Український Фонд Стартапів надає фінансову підтримку та експертні ресурси для розвитку перспективних українських стартапів. Гранти цієї програми допомагають підприємствам вийти на новий рівень інновацій та конкурентоспроможності. 

Гранти від EIT Manufacturing: 

Цільова Група: Інноваційні стартапи у виробничому секторі. 

Основні Критерії: 

o   Революційні Ідеї для Оптимізації Виробництва: Оцінка ступеня інноваційності та потенційного впливу на виробництво. 

o   Партнерство з Промисловими Підприємствами: Важливість співпраці з ключовими гравцями відповідної галузі. 

EIT Manufacturing фінансує стартапи, що спеціалізуються в галузі виробництва та інноваційних технологій. Програма спрямована на підтримку стартапів, які можуть покращити ефективність та конкурентоспроможність виробництва.  

Фінансова допомога в умовах війни є важливою ланкою в ланцюзі економічного відновлення. Розглядаючи різноманітні можливості та інструменти, підприємці можуть знаходити ефективні рішення для відновлення та розширення своїх підприємств. Важливо пам'ятати, що фінансова допомога – це не лише фінансові ресурси, але і можливість для розвитку нових стратегій та інновацій. Спільна робота та взаємодія допомагають підприємцям витримувати випробування часу та забезпечувати стабільність економічного середовища навіть в умовах війни. 

 
Інформація про згадані грантові програми була озвучена під час зустрічі Південноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації «Підтримка підприємців в умовах війни 2024» в рамках проєкту “У пошуках Інвестицій”. Серед запрошених експертів на заході були присутні: Сергій Кононеко, директор "Агенція регіонального розвитку Одеської області", Ірина Лазаренко, керівник офісу роботи з грантами Установи "Агенція регіонального розвитку Одеської області", Іванна Ласкурійчик, консультант офісу роботи з грантами Установи "Агенція регіонального розвитку Одеської області". 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи