Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
12.10.2020 12:10

Корпоративне шахрайство: оборот ТМЦ

Директор з безпеки "Biosphere Corporation"

Шахрайські дії з боку співробітників практично по всьому циклу руху ТМЦ

Будь-яке підприємство веде комерційні операції з контрагентами. При таких операціях здійснюється рух матеріальних потоків. При здійсненні транспортування придбаних і реалізованих цінностей можуть використовуватися всі види транспорту і обладнання.

Для забезпечення ефективного управління та внутрішнього контролю на підприємстві важливий вибір оптимального методу і способів обліку всіх процесів. Маються на увазі алгоритми самих процесів, центри відповідальності, автоматизація та документообіг.

Все це фіксується в різних внутрішньокорпоративних локальних нормативних актах і політиках і є частиною контрольного середовища підприємства.

Усі операції по руху ТМЦ (надходження, витрачання та переміщення) повинні оформлятися первинними обліковими документами.

При цьому має бути забезпечено не тільки наявність первинних документів, а й контроль над достовірністю інформації, що міститься в них. Такий контроль повинен організувати керівник, а відповідальність за достовірність інформації, що міститься в первинних документах, несуть особи, які склали та підписали документи.

З найбільш поширених шахрайських дій пов'язаних з обігом ТМЦ при виробництві та наданні послуг, на складі, а також при переміщенні і транспортуванні, можна виділити:

- впровадження некоректних технологічних схем і процесів;

- використання активів в особистих цілях;

- випуск неврахованої продукції;

- неповне оприбуткування сировини;

- безтоварні поставки;

- умисне забракування сировини;

- розробка і використання завищених норм;

- впровадження некоректних схем документообігу складських операцій та інше.

Для запобігання та виявлення шахрайських дій необхідне використання всіх трьох видів контролю: попереднього, поточного і наступного. 

ПОПЕРЕДНІЙ КОНТРОЛЬ

До найбільш ефективних організаційних заходів при попередньому контролі, що забезпечує зниження шахрайських ризиків при обігу ТМЦ при виробництві та наданні послуг, відносяться:

- розробка та реалізація мір забезпечення економічної безпеки;

- розробка і дотримання технічного регламенту;

- розробка і дотримання технологічних схем і карт;

- розробка посадових обов'язків;

- перевірка лояльності працівників при прийомі на роботу;

- розробка системи мотивації персоналу та інше.

До найбільш дієвих упереджувальних заходів, які забезпечують зниження ризиків при обороті ТМЦ на складах, відносяться:

- розробка і дотримання регламенту щодо забезпечення збереження активів;

- розробка і дотримання регламенту по роботі матеріально відповідальних осіб;

- ротація кадрів;

- розробота з особами лояльними до адміністрації та інше.

До найбільш ефективних організаційних заходів при попередньому контролі, що забезпечує зниження шахрайських ризиків при обігу ТМЦ при переміщенні, відносяться:

- побудова ефективної системи управління і внутрішнього контролю;

- підпорядкування контрольних органів і СБ власникам бізнесу;

- розробка та затвердження маршрутів і схем із залученням незалежних експертів;

- перевірка лояльності працівників при прийомі на роботу та інше.

До найбільш дієвих упереджувальних заходів, які забезпечують зниження ризиків при обороті ТМЦ при  транспортуванні, відносяться:

- розробка та затвердження норм товарних втрат і природного убутку при перевезенні;

- розробка програми боротьби з шахрайством;

- ротація посадових обов'язків ті інше. 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

При поточному контролі обігу ТМЦ при виробництві та наданні послуг виокремимо:

- подвійний контроль операцій;

- використання програмно-технічних засобів (відповідно до законодавства і регламенту);

- спостереження;

- метод стикування і порівняння;

- аналіз і контроль облікових систем і програмних продуктів;

- письмові пояснення;

- контроль лояльності працівників та інше.

При поточному контролі обігу ТМЦ на складі до основних способів можна віднести:

- контрольна перевірка;

- огляд;

- обстеження;

- відеоспостереження;

- раптова інвентаризація;

- моніторинг процесів;

- подвійний контроль операцій та інше.

При поточному контролі обігу ТМЦ при переміщенні виокремимо:

- спостереження;

- контрольна перевірка;

- контроль лояльності працівників;

- проведення службового розслідування;

- аналіз і контроль облікових систем і програмних продуктів;

- установка цифрових фіксаторів параметрів транспортних засобів;

- відеоспостереження ті інше.

При поточному контролі обігу ТМЦ при транспортуванні виокремимо:

- спостереження;

- контрольна перевірка;

- розробка та затвердження норм списання ПММ (паливно-мастильні матеріали);

- установка цифрових фіксаторів параметрів транспортних засобів;

- аналіз і контроль облікових систем і програмних продуктів;

- відеоспостереження ті інше. 

ПОДАЛЬШИЙ КОНТРОЛЬ

При подальшому контролі виявлення шахрайських дій, пов'язаних оборотом ТМЦ, передбачає проведення контрольних заходів у вигляді тематичних перевірок правильності та обґрунтованості ведення обліку.

При цьому найбільш ефективними способами і методами контролю при обігу ТМЦ при виробництві та реалізації є:

- перевірка ефективності використання ресурсів підприємства;

- перевірка операцій з матеріально-виробничими запасами;

- випуск контрольної партії продукції;

- незалежна експертиза;

- аналіз фінансово-господарської діяльності;

- зіставлення даних в документах, які були підставою для цих операцій;

- запит внутрішній;

- письмові пояснення та інше.

Серед найбільш дієвих способів і методів контролю при обігу ТМЦ на складі виокремимо:

- перевірка ефективності використання ресурсів підприємства;

- аналіз записів відеоспостереження;

- контрольний відпуск, приймання та зберігання;

- зіставлення даних в документах, які відображають операції, з даними в документах, які були підставою для цих операцій;

- інвентаризація;

- логічне дослідження господарських операцій;

- запит внутрішній;

- перевірка записів в регістрах бухгалтерського обліку і звітності та інше.

Серед найбільш дієвих способів і методів контролю при обігу ТМЦ при переміщенні виокремимо:

- перевірка збереження активів;

- контрольне перевезення і переміщення;

- аналіз оперативної інформації та інформації СКД;

- формальна перевірка документів;

- перевірка записів в регістрах бухгалтерського обліку і звітності;

- інвентаризація;

- письмові пояснення та інше.

Серед найбільш дієвих способів і методів контролю при обігу ТМЦ при перевезенні виокремимо:

- перевірка збереження активів;

- перевірка коректності та ефективності регламентів і бюджетів;

- контрольне перевезення;

- формальна перевірка документів;

- перевірка записів в регістрах бухгалтерського обліку і звітності;

- інвентаризація;

- усне опитування та інше. 

Безпечного вам бізнесу!

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи