Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
05.02.2018 12:16

Як діяти у випадку неприбуття поліції за викликом?

Юрист отдела по работе с физическими лицами ЮК "Правовой центр - Гарант"

Декілька місяців тому в Дніпропетровській області розпочав функціонувати єдиний контактний центр, який займається обробкою дзвінків, що надходять на лінію «102». Єдиної думки стосовно якості роботи такого центру ще не сформовано, однак, протягом останнього

Декількамісяців тому в Дніпропетровській області розпочав функціонувати єдинийконтактний центр, який займається обробкою дзвінків, що надходять на лінію«102». Єдиної думки стосовно якості роботи такого центру ще не сформовано,однак, протягом останнього часу люди достатньо часто скаржаться на роботуоператорів та на несвоєчасний приїзд правоохоронців.

Основна проблемаполягає у тому, що такий центр знаходиться у м. Дніпро та обслуговує всюДніпропетровську область. Саме тому, оператори контактного центру не завждимають можливість зорієнтуватися де саме знаходиться заявник та відправити тудиекіпаж поліції вчасно та оперативно.

Іноді трапляютьсявипадки, коли поліція взагалі не прибуває за викликом, що може привести довкрай негативних наслідків, які іноді бувають невідворотними.

У зв’язку з цимвиникають питання: «Хто має відповідати за неприбуття поліції?» та «Якпритягнути до відповідальності винних осіб? ».

Слід зазначити, щопорядок прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення таінші події урегульовано Інструкцією про порядок ведення єдиного обліку ворганах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення таінші події.

Так, відповідно допункту 1 вищезазначеної Інструкції прийняття заяв і повідомлень про вчиненікримінальні правопорушення та інші події незалежно від місця і часу їхучинення, повноти отриманих даних, особи заявника здійснюється цілодобово іневідкладно тим органом поліції, до якого надійшла заява чи повідомлення про вчиненекримінальне правопорушення та іншу подію, або слідчим, або іншою посадовоюособою органу поліції, якою самостійно виявлено з будь-якого джерела обставини,що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Облік таких заяв таповідомлень проводиться уповноваженими працівниками чергових частин органівполіції, працівниками інших структурних підрозділів цих органів, якихпризначено підмінними черговими в установленому порядку, оператором телефонноїлінії «102» або іншою посадовою особою.

При особистомузверненні заявника до органу поліції із заявою чи повідомленням про вчиненекримінальне правопорушення та іншу подію уповноважений працівник черговоїчастини або інша службова особа в кімнаті для приймання громадян цілодобовооформляють протоколи усних заяв і відразу реєструють заяви в журналі єдиногообліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події(далі — журнал ЄО), форма якого наведена в додатку 2 до цієї Інструкції.

Форма журналу ЄО єєдиною для всіх органів поліції.

За правильністьведення журналу ЄО відповідає уповноважений працівник чергової частини органуполіції.

Повідомлення прокримінальні правопорушення та інші події, отримані оператором телефонної лінії«102», вносяться до робочого зошита, в якому зазначаються відомості про дату тачас надходження повідомлення, хто повідомив (П.І.Б., місцепроживання/місцезнаходження, телефон), стислий зміст заяви. Уся отриманаінформація про кримінальні правопорушення та інші події після її внесення доробочого зошита відразу передається до органів поліції для реагування, про щоробиться відмітка в робочому зошиті (кому передано повідомлення, номерреєстрації в журналі ЄО органу поліції).

Пунктом 2 Інструкціївизначено, що уповноважений працівник чергової частини органу поліції,отримавши заяву (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення та іншуподію, відразу реєструє її (його) в журналі ЄО та направляє на місце подіїслідчо-оперативну групу чи групу реагування.

Заяви абоповідомлення фізичних або юридичних осіб про вчинене кримінальне правопорушеннята іншу подію можуть бути усними або письмовими. Усні заяви про вчиненнякримінального правопорушення заносяться до протоколу прийняття заяви провчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, форма якого наведенав додатку 3 до цієї Інструкції, який підписують заявник та посадова особа, якаприйняла заяву.

Отже, після прийомута реєстрації дзвінку на лінії «102» оператор контактного центру може передатиінформацію уповноваженому працівнику чергової частини органу поліції і післяцього останній направляє відповідний екіпаж до місця події. З цього вбачається,що відповідальною особою за неприбуття поліції може бути не лише операторконтактного центру, а і відповідальна службова особа чергової частини намісцях.

Так, для з’ясуваннявсіх обставин протиправної бездіяльності поліцейських у вигляді неприбуття Вимаєте право звернутися до скаргою до Головного управління національної поліціїта направити аналогічну скаргу для контролю в органи прокуратури. Така скаргамає бути розглянута протягом одного місяця та за результатами її розгляду Васмають повідомити належним чином.

Відповідно до ст. 19Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади і місцевогосамоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від формвласності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та іншіпосадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані об’єктивно, всебічно івчасно перевіряти заяви чи скарги у разі прийняття рішення про обмеженнядоступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скаргискласти про це мотивовану постанову.

Згідно п. 4.4 НаказуМВС України №1177 від 10.10.2004 р. рішення, які приймаються за зверненнями,повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечитисвоєчасне і правильне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скаргиобґрунтованою — негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадян.

Відповідно до п. 1 УказуПрезидента України № 109/2008 від 07.02.2008 р. не допускається наданнянеоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян,із порушенням строків, установлених законодавством, безпідставної передачірозгляду звернень іншим органам.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net