Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
22.01.2018 18:02

Як правильно укласти договір оренди житла?

Юрист отдела по работе с физическими лицами ЮК "Правовой центр - Гарант"

Відповідно до ст. 47 Конституції України кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Відповіднодо ст. 47 Конституції України кожен має право на житло. Держава створює умови,за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його увласність або взяти в оренду.

Зцього вбачається, що Основний Закон гарантує право громадянам брати, авідповідно і здавати в оренду житлові приміщення, що є на сьогоднішній день єоднім із найпопулярніших способів пасивного заробітку грошей.

Однак,на практиці достатньо часто виникають ситуації, коли впустивши до себеквартирантів доводиться стикатися з проблемами несвоєчасної орендної плати,випадковим псуванням техніки, або інших вартісних речей, що зумовлюєнеобхідність вести переговори з наймачами та намагатися вирішити конфліктмирним шляхом. Такі «малозначні» проблеми зовсім не складно вирішити в рамкахправового поля, однак для цього необхідно, щоб між сторонами був, щонайменше,правильно укладений договір найму (оренди) житла, де мають бути прописані всіістотні умови.

 

Що собою представляє договір найму(оренди) житла?

Відповіднодо ч. 1 ст. 810 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) житлаодна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передатидругій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк заплату.

Такийдоговір укладається обов’язково у простій письмовій формі і може стосуватисябудь – якого житла (приміщення, квартири, будинку) придатного для постійногопроживання.

 

Які обов’язки законодавцемпокладені на орендаря житла?

Відповіднодо ст. 815 Цивільного кодексу України орендар житла має ряд обов’язків:

1)Здійснювати поточний ремонт житлового приміщення;

2) Своєчасно і в повному обсязіоплачувати орендну плату;

3) Не перешкоджати орендодавцю впроведенні перевірки орендованого приміщення;

4) Тримати наймане майно в чистотіі порядку, запобігати його пошкодженню;

5) Компенсувати збитки і усуватипошкодження, які сталися з вини квартиранта;

6) Вчасно оплачувати комунальніпослуги (якщо інше не встановлено договором найму);

7) Не здійснювати без згодиорендодавця перебудову та перепланування квартири(будинку);

8) Забезпечувати збереженняорендованої нерухомості і того, що в ній знаходиться.

 

Уякий спосіб можна сплачувати орендну плату?

Розмір плати за користування житломвстановлюється у договорі найму житла. Це означає, що сторони самостійновирішують питання щодо розміру орендної плати без жодних прив’язок до нормзакону. В договорі найму (оренди) житла бажано вказати в якій спосібздійснюється плата за користування житлом (готівковий/безготівковий) та строкипроведення розрахунків. Якщо строк внесення плати за користування житлом невстановлений договором, наймач вносить її щомісяця.

Слід зазначити, що одностороннязміна розміру плати за користування житлом не допускається, якщо інше невстановлено договором або законом. Це означає, що без відповідної вказівки удоговорі найму (оренди) житла орендодавець не може самостійно за власноюініціативою підвищити розмір орендної плати.

 

Хтозобов’язаний проводити ремонт житла, переданого у найм?

Поточний ремонт житла, переданого унайм, зобов'язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором. Капітальнийремонт житла, переданого у найм, зобов'язаний здійснювати наймодавець, якщоінше не встановлено договором.

При цьому до поняття поточногоремонту житла належать роботи з підтримання в належному стані складових житла:фарбування підлоги, вікон, дверей тощо, ремонт або заміна електрообладнання,сантехнічних приладів та інші роботи.

До поняття капітального ремонтужитла належать більш складні роботи, які потребують значних матеріальних талюдських витрат. Йдеться про поновлення або заміну окремих конструкційпомешкання, інженерних конструкцій тощо.

 

Чиможна розірвати договір найму (оренди) житла та повернути гроші?

Договір оренди за своєю юридичною природою є правочином, якийможе бути розірваний як з ініціативи наймача так і наймодавця. Згідно ст. 825Цивільного кодексу України наймач житла має право зазгодою інших осіб, які постійно проживають разом з ним, у будь-який часвідмовитися від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за тримісяці.

Таке повідомлення можездійснюватися в усній формі, однак для того, щоб уникнути будь – якихнепорозумінь, краще повідомити про це письмово рекомендованим листом зповідомленням про вручення.

Якщо наймачзвільнив помешкання без попередження, наймодавець має право вимагати від ньогоплату за користування житлом за три місяці, якщо наймодавець доведе, що він неміг укласти договір найму житла на таких самих умовах з іншою особою. Наймач має право відмовитися від договору найму житла, якщожитло стало непридатним для постійного проживання у ньому.

Таким чином, вітчизнянезаконодавство досить детально регламентує порядок і механізм укладення договорунайму (оренди) житла, однак, перед тим як укладати такий договір сторонамбажано отримати консультацію юриста і прописати в договорі всі істотні умовидля того, щоб в подальшому не стикнутися з рядом проблем, які доведетьсявирішувати в судовому порядку.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net