Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.07.2013 10:40

Учасники адвокатських об’єднань і Єдиний державний реєстр

Керуючий партнер Адвокатського об'єднання "ГОЛОВАНЬ І ПАРТНЕРИ"

Адвокати можуть здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).

Адвокати можуть здійснювати адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності). Так встановлено частиною третьою статті 4  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Тобто, закон прямо говорить, що адвокатське бюро та адвокатське об’єднання є окремими організаційно-правовими формами юридичних осіб, відмінними від товариств та установ.

Адже відповідно до частини першої статті 83 Цивільного кодексу України: «Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом».

Отже, адвокатські бюро та об’єднання за організаційно-правовою формою не є ні товаристввами, ні установами і на них не поширюються вимоги до установчих документів, що містяться у статті 88 ЦК України.

Загальні вимоги до змісту установчих документів суб’єктів господарювання визначені частинами другою та четвертою статті 57 Господарського кодексу України, а саме, в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

З урахуванням викладеного, чинне законодавство надає адвокатським об’єднанням досить широкі межі розсуду щодо змісту установчих документів, складу та найменування органів управління, формування статутного капіталу та участі в ньому адвокатів тощо. Адвокатські об’єднання не зобов’язані відображати в статуті відомості щодо учасників об’єднання, хоча вправі включати до нього такі відомості, оскільки це не суперечить законодавству. З тих самих міркувань адвокатські об’єднання вправі запроваджувати у статуті різні форми та ступені участі адвокатів, які входять до складу об’єднання, у капіталі та управлінні об’єднанням.

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 15 Закону про створення, реорганізацію або ліквідацію адвокатського об'єднання, зміну складу його учасників адвокатське об'єднання протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Вважаємо, що цитована норма встановлює обов’язковість внесення даних про склад учасників адвокатського об’єднання та про зміну такого складу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Абзацом восьмим частини другої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» передбачено, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості щодо юридичної особи, зокрема, перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо засновник - фізична особа.

Наведене дає підстави вважати, що відомості про учасників адвокатського об’єднання та про зміну складу учасників адвокатського об’єднання підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Згідно з частиною першою статті 17 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

Зокрема, залежно від змісту установчих документів (статуту) адвокатського об’єднання такі відомості підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

у порядку, встановленому для внесення змін до установчих документів (якщо статут адвокатського об’єднання містить перелік учасників адвокатського об’єднання); або

шляхом надання державному реєстратору повідомлення про учасників (про зміну учасників) адвокатського об’єднання (якщо статут адвокатського об’єднання не містить перелік учасників адвокатського об’єднання). При цьому, за відсутності затвердженої Міністерством юстиції України відповідної форми реєстраційної картки, таке повідомлення має чітко визначати, у чому полягають зміни у складі учасників, містити усі необхідні відомості щодо учасників адвокатського об’єднання, не суперечити чинному законодавству і статуту адвокатського об’єднання та відповідати загальним вимогам до оформлення документів, які видаються юридичною особою.

Статтею 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» визначено компетенцію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Зокрема, до його компетенції віднесено формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; забезпечення формування та ведення Єдиного державного реєстру; здійснення методологічного та інформаційного забезпечення діяльності державних реєстраторів тощо.

Також пунктами 12, 13, 15 Положення про Державну реєстраційну службу України (затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401/2011) передбачено, що Укрдержреєстр здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення; здійснює методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; розробляє та подає на затвердження Міністру юстиції України форми реєстраційних карток, довідки, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ін.

З викладеного вбачається, що чинне законодавство покладає на Укрдержреєстр забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, формування та ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, методологічного та інформаційного забезпечення діяльності державних реєстраторів у сфері державної реєстрації, зокрема, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про учасників (зміну учасників) адвокатських об’єднань.


Ігор Головань

Артем Сульженко

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи