Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.01.2018 12:18

Prius quam incipias, consulto opus est

Адвокат, кандидат політичних наук, член Ради адвокатів міста Києва

Prius quam incipias , consulto opus est (лат. - думайте, перш, ніж почати),с аме про це попросила у своїй промові голова Ради адвокатів міста Києва Інна Рафальська присутніх членів Дисциплінарної палати КДКА Рівненської області під час розгляду дисциплінар

              Priusquamincipias, consultoopusest (лат. - думайте, перш, ніж почати), саме про це попросила у своїйпромові голова Ради адвокатів міста Києва Інна Рафальська присутніх членівДисциплінарної палати КДКА Рівненської області під час розгляду дисциплінарноїсправи. Справа була відкрита ДП КДКА Рівненської області щодо київськихадвокатів Ігоря Іванова та Інни Рафальської. Відкрита у порушення прямої нормич.3 ст.33 Закону України «Проадвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон), яка безваріативноустановлює:

«3. Дисциплінарне провадження стосовноадвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури заадресою робочого місця адвоката, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатівУкраїни». 

Чи є увас сумніви, що члени адвокатського середовища як ніхто повинні поважати Закон,адже будучи ще студентом юрфаку кожен з нас із захопленням промовляв: Duralex, sedlex (Законсуворий, але це Закон). То як могло так статися,що Дисциплінарна палата, яка за своєю природою має бути взірцем законності тасправедливості, свідомо пішла на порушення ст.33 Закону? На це питання присутніпід час розгляду дисциплінарної справи адвокати відповіді так і не почули. 

Дисциплінарна епопея

Так склалось, що одним із способів недобросовісного впливуна адвоката, що включає в себе «вибиття» такого адвоката з процесу, є поданняскарги. Саме тому на дисциплінарну палату покладено високу місію - не допуститибезпідставне покарання адвоката за відсутності ознак дисциплінарного проступку.Законодавець встановив певний гарантійний механізм здійснення такого дисциплінарногопровадження:

  1.            Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є виключено вчинення ним дисциплінарного проступку (ч.1 ст.34 Закону);
  2.      Законом встановлено виключний перелік дій, що визнаються дисциплінарним проступком:

-          порушеннявимог несумісності;

-          порушенняприсяги адвоката;

-          порушенняправил адвокатської етики;

-          розголошенняадвокатської таємниці;

-          невиконанняпрофесійних обов’язків;

-          невиконаннярішень органів адвокатського самоврядування;

-       порушенняобов’язків адвоката, передбачених законом (ч.2 ст.34 Закону)

Подати скаргу на адвоката має право кожен, кому стало відомопро зазначені вище факти, проте – не допускається зловживання таким правом, аособливо – скаржитись за відсутності ознак дисциплінарного проступку адвоката(ч.2 ст. 36 Закону). І саме основне – це стадії дисциплінарногопровадження, які включають в себе:

  1.       перевірку повідомленого у скарзі;
  2.     порушення дисциплінарної справи за наявності ознак дисциплінарного проступку або відмову;
  3.       у разі порушення дисциплінарної справи – її розгляд;
  4.       прийняття рішення.

 Час істини: стадія розгляду дисциплінарної справи

         Певно,це самий важливий момент дисциплінарного провадження, оскільки законодавецьзаклав принцип змагальності під час розгляду дисциплінарної справи. За такихобставин адвокат має право надавати пояснення, ставити питання учасникампровадження, висловлювати заперечення, подавати докази, заявляти клопотання івідводи, користуватись правовою допомогою іншого адвоката.

       Саме цісвої права й намагались реалізувати адвокати Іванов Ігор та Рафальська Інна 25січня 2018 року у місті Рівно. Намагались, бо кожне з зазначених правдоводилось виборювати під запис на камеру та у присутності близька 20 адвокатівміста Києва. Цей процес боротьби можна побачити у записі:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1599010293468253id=100000778940623

 Еволюціяподій. Як все починалось…

28.12.2017 ДП КДКА Рівненської області було порушенопровадження за зверненнямигр. КовальоваР.Ю. про притягнення Іванова І. та Рафальської І. до дисциплінарноївідповідальності, що оформлене рішенням від 28.12.2017 № № Д/4-4 (далі –Рішення). За що ж так «незлюбив» гр. Ковальов Р.Ю. адвокатів? Відповідьзнайшлась на поверхні – один з київських адвокатів (назвемо його адвокат В.)подав адвокатський запит для з’ясування інформації по справі, яку він веде, доНаціональної поліції України. Звісно – деталі запиту я не можу навести, цеохоплено адвокатською таємницею, але гр. Ковальову Р.Ю., який за збігомобставин займає пост начальника департаменту документального забезпеченняНаціональної поліції України, з якоїсь причини не захотілось ділитисьінформацією із адвокатом В. Обурений адвокат В. подав відповідну заяву до Радиадвокатів міста Києва. На начальника департаменту документального забезпеченняНаціональної поліції України Ковальова було складено адміністративний протоколпро відмову у наданні інформації адвокату В. за підписом Іванова І. згідно до:

-         ч. 5 статті 212-3КУпАП: «Неправомірна відмова внаданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, наданняінформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит,запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або членавідповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"».

-         ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатськудіяльність»: «Відмова в наданніінформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації,надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собоювідповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданніінформації з обмеженим доступом».

Важко сказати, чим надалі керувався КовальовР.Ю., спілкуючись з цього приводу з працівниками секретаріату НААУ, зокремапроводячи з ними зустрічі та отримуючи певні Листи, документи,  але він спрямував скаргу на адвокатів ІвановаІ. та Рафальську І. до Вищої КДКА з наведенням фактів дивної обізнаностіпроцесів, що наразі відбуваються в адвокатурі.  

А надалі розпочинається саме цікаве, як повідомивІванов І.: зазначене Рішення ДП КДКА Ровенської області отримувалось ним урізних редакціях: листом від 04.01.2018 № 4 та листом від 15.01.2018 № 42.Проте, голова дисциплінарної палати Курганська О. так і не пояснила присутнімна розгляді справи це диво, незважаючи на численні усні та письмове зверненняІванова І., як і те, чому дисциплінарне провадження стосовно київськихадвокатів провадиться у місті Рівно. Як громадяни України ми шануємо містоРівно, але як адвокати не розуміємо порушення ст.33 нашого Закону.

 

Дисциплінарний проступок чи…?

Окремої уваги слід приділити довідці по справі,складеної Курганською О. Довідка містить твердження (не припущення), що:

1. «аналізнаданих сторонами документів свідчить про те, що інформація викладена у скаргахначальника департаменту документального забезпечення Національної поліціїУкраїни Ковальова Р.Ю. містить у розумінні ч. 2 статті 34 Закону України «Проадвокатуру та адвокатську діяльність», ознаки дисциплінарного проступку,передбаченого ч. З ст. 7, чч. 1,2 ст. 12 Правил адвокатської етики, що ВЧИНЕНІадвокатами Рафальською І.В. та Івановим І.О.»,

2. «адвокатІванов І.О., не маючи належних повноважень…», кваліфікується якдисциплінарний проступок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону (порушенняправил адвокатської етики);

3. Рафальська І.В. «уявлячи себе головою Ради адвокатів міста Києва…»

Тобто, ДП КДКА Ровенської області з перевищеннямсвоїх повноважень бере на себе сміливість вирішити питання про наявність чи відсутністьу Іванова І. повноважень члена ради адвокатів міста Києва. Це питання євиключною компетенцією конференції адвокатів регіону, а саме – міста Києва, ійого оспорювання можливе лише у судовому порядку.

Не зупинившись на перевищенні власних повноважень ДП КДКА напередсформулювала твердження про винуватість Рафальської І., надавши цим твердженнямнеюридичного визначення «уявляючи себе головою…», що жодним чином невідноситься до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатуриУкраїни.

Якщо визначення уяви як процесу вас зацікавить, виможете звернутись до данихhttps://uk.wikipedia.org/wikiівіднайти, що «Уява — це психічний процес створення людиною нових образівна основі її попереднього досвіду. Уява — уявлення, при відсутностіреального предмета, або необґрунтоване припущення, або діяльність, що породжуєдане уявлення чи припущення».

 Для того,аби спростувати твердження «уявляючи себе головою…» звернемось до даних Єдиного державного реєструюридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,  та згідно до ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб та громадських формувань» замінимо «факт уявлення» на «фактреальності»:

«…1.Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державногореєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірнимиі можуть бути використані у спорі з третьою особою.»

 Згідно до даних ЄДР Рафальська І. є діючимкерівником РАмК https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch.  Отже, зазначені факти викликають сумнів щодонеупередженості у діях членів дисциплінарної палати КДКА Ровенської областіта свідчать про вихід ДП за межі прав, наданих їй Законом.

Відповідно голові та членам ДП КДКА Рівненськоїобласті було заявлено відвід, у задоволенні якого було оперативно відмовлено.

 Особистодля мене головним месседжем зазначених подій стало намагання ДП КДКА Ровенськоїобласті (за ініціативою посадовця Нацполіції !!!) покарати адвокатів Іванова І.та Рафальську І. за те, що вони здійснили дії, які прямо передбачені профільнимЗаконом для ЗАХИСТУ прав адвоката В.

Як зазначив Іванов І.: «Виокремлення дійконкретного члена ради адвокатів регіону, вчинене у межах, у спосіб, та з метоюреалізації компетенції органу адвокатського самоврядування засвідчуєнерозуміння дисциплінарною палатою змісту діяльності органів адвокатськогосамоврядування та завдань дисциплінарних органів адвокатури».

На сьогодні Ухвалою Окружного адміністративногосуду м. Києва від 16.01.2018 у справі № 826/689/18 відкрито провадження усправі за позовом Іванова І. про визнання протиправним та скасування Рішення ДПКДКА Рівненської області з приводу винесення щодо нього рішення про порушеннядисциплінарного провадження. Цей факт відомий членам Дисциплінарної палати.

Отже, процес набирає обертів і адвокати містаКиєва налаштовані вибороти правду та захистити честь професії. Далі буде…

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи