Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
31.07.2012 09:33

Заборона для лікарів та аптекарів (провізорів та фармацевтів)

Адвокат, юрист

Короткий огляд нових обмежень щодо відпуску лікарських засобів

27.07.2012 р. Президент України підписав закон від 04.07.2012 р. № 5036-VI «Про внесення змін до Основ законодавства Украї­ни про охорону здоров’я щодо встановлення обмежень під час провадження керівниками та працівниками лікувально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів професійної діяльності» (на основі законопроекту № 10560). Документ набуде чинності з 1 серпня 2012 р.

Цим документом медичним і фармацевтичним працівникам під час здійснення ними професійної діяльності забороняється:

1) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також їх представників неправомірну вигоду;

2) одержувати від суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення для використання у професійній діяльності (крім випадків, пов’язаних із проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення);

3) рекламувати лікарські засоби, вироби медичного призначення, у тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, та зазначати виробників лікарських засобів (торговельних марок);

4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, зокрема приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною.

Короткий правовий огляд цього закону:

Як випливає з тексту, суб`єктами в цій статті виступають  працівники аптек та медичних закладів,а не суб’єкти господарювання, юридичні особи.

 

ТОВ «А» є суб’єктом господарювання і виступає в договірних відносинах з іншимисуб’єктами господарювання. Мова іде про надання ТОВ "А" маркетингових та інших послуг.

 

Маркетингові послуги, тобтопослуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сферівивчання ринку, стимулювання збуту

продукції(робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт,послуг) до споживача та після продажного обслуговування споживача

в межахгосподарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послугналежать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника

податку вмісцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту,внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до

інформаційнихбаз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію(роботи, послуги).

Це передбачено ПодатковимКодексом України.

Ця позиція такожпідтримана у узагальнюючій податковій консультації затвердженої НаказомДержавної податкової служби України

15.02.2012 N 123

 

    Стосовно корупції:

 

Корупційнеправопорушення - умисне діяння, що містить ознакикорупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, заяке законом установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову тадисциплінарну відповідальність;

 

Корупція- використання особою, зазначеною в частині першій статті 4цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов'язаних

із цимможливостей з метою одержання неправомірної вигодиабоприйняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповіднообіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частиніпершій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичнимособам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їйслужбових повноважень та пов'язаних із цим можливостей;

 

Неправомірнавигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав (внашому випадку є договір між двома підприємствами і він як раз і є законноюпідставою для отримання винагороди за надані законні послуги – автор Цебак)обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою замінімальну ринкову;

 

Суб'єктамивідповідальності за корупційні правопорушення є:

особи,які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанняморганізаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, абоособи, спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особахприватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно дозакону;

 Тобто, звичайний лікар чи звичайний провізор, що не наділений організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими обов'язками, не є суб'єктом корупційного правопорушення 

Мова іде про фізичних осіб і отримання безпосередньо, особисто ниминеправомірної вигоди, а не одержання винагороди юридичною особою в процесі здійснення договірних відносин.

 

Також, варто звернути увагу на Висновок стосовно законопроекту Головногонауково-експертного управління, а саме:

Неоднозначнерозуміння деяких положень, зокрема «винагорода в будь-якій формі», «зразкилікарських засобів», «інформація рекламного характеру», «зазначати під час призначення» тощо;

Пунктом 2 статті 78-1законопроекту передбачено, що керівники та працівники лікувально-профілактичнихі фармацевтичних (аптечних) закладів

несуть відповідальність за порушення вимог статті 78-1відповідно до закону. Відповідальність за такі порушення на сьогодні чиннимзаконодавством не встановлена.

У законопроектівживаються юридично невизначені формулювання (наприклад, “ винагорода в будь-якійформі ”). 

Законопроект виглядаєзанадто декларативним, оскільки не містить механізмів його реалізації, зокреманим не визначається, в який спосіб буде забезпечуватися додержання встановленихним заборон.

 Також у висновкурекомендується узгодити законопроект із законом про запобігання корупції, відтак наші міркування узгоджуються із висновком -  а саме, що законопроектстосується фізичних осіб, а не підприємств як суб’єктів правовідносин.

 Тобто, проект потребував ще багато доопрацювань, на жаль при прийняті закону не всі помилки були враховані чи то спеціально, чи то через не компетентність.

Відповідальність за порушення цих обмежень адмін штраф - 5100,0 грн., а за повторне 20400,0 грн.


ВИСНОВОК

Звичайно, що деякі нововведення є корисними і потрібними, але не досконалий правовий  механізм їх реалізації, зводить нанівець ідею самого нововведення.


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи