Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
25.10.2017 11:56

Як ІТ стартапу працювати з іноземцями?

Юрист в сфері ІТ технологій ЮК "Tsykhonya Lawyers"

ІТ, як відомо, досить популярний бізнес в Україні, який з кожним днем стає більш привабливим для іноземного інвестора. Не секрет, що початківці ІТ індустрії мріють про інвестора та підтримку свого проекту, який з часом можливо змінив би світ на краще.

ІТ, як відомо, доситьпопулярний бізнес в Україні, який з кожним днем стає більш привабливим дляіноземного інвестора. Не секрет, що початківці ІТ індустрії мріють проінвестора та підтримку свого проекту, який з часом можливо змінив би світ накраще.

Звісно, національневенчурне інвестування не стоїть осторонь українського ІТ продукту, однакпозитивного рішення інколи можна чекати місяцями.

Альтернативою єпотенційні закордонні партнери. Присутність на ринку іноземного інвестора, якийне проти працювати з талановитими спеціалістами, щоденно зростає. Пропозиціяперевищує попит, а тому, в переважній більшості випадків, іноземний інвесторчасто обирає дрібні та середні проекти, які уже мають певні обсяги продажів тає перспективними.

На сьогодні, ті хтодоведуть інвестору, що можуть продавати та створити попит на їх ідею на ринку іотримають бажану підтримку. В потоці ідей, малюванні ER та UML діаграм, створенні mockup та sketches , розробці алгоритмівта інших речей, які відомі тільки Вам, ІТ професіонали, не потрібно забувати і продеякі юридичні формальності. Погодьтеся, що вчасна та професійна порада юриста,як і порада будь – якого фахівця в своїй галузі, допомагає уникнути негативнихнаслідків в майбутньому. 

Одним із важливих елементівбезпеки Вашого ІТ бізнесу є його внутрішня структура. Окрім генерування ідей тапрорахунку бізнес плану, Вам необхідно пройти ряд нескладних формальностейпов’язаних з реєстрацією діяльності. Легалізація проекту забезпечить Вам роботув рамках правового поля. Погодьтеся, інвестор працювати з сумнівнимконтрагентом не наважиться. До того ж, є висока вірогідність того, що з часом,Вашою діяльністю можуть зацікавитися правоохоронні та контролюючі органи, алегальна структура та правильно оформлені відносини допоможуть уникнутинегативного розвитку подій.

Іноземні інвесториобирають різні варіанти роботи на національному ринку ІТ. Серед іншого, напрактиці, інвестор – нерезидент або безпосередньо розпочинає бізнес в Україніабо робить це за допомогою національних аутсорсингових компаній.

У випадку безпосередньої участі іноземного інвестора,як правило, не створюється робочих місць, перевага надається співпраці зфізичними особами – підприємцями (ФОП). Така форма організації роботинерезидента є досить вигідною для нього з точки зору оптимізації податковогонавантаження та витрат на утримання персоналу. В цьому контексті, можерозвиватися і так форма співпраці, коли один з ФОПів є project – менеджером та отримує і розпоряджається значною частиною коштів, можебути орендарем офісу та обладнання, здавати його в суборенду, тощо.

За такої моделіпереваги для Вас є очевидними, однак є і ризик того, що контролюючими органамидані відносини можуть трактуватися як трудові з можливістю притягнення довідповідальності за ухилення від сплати податків та приховування трудовихвідносин. Хоча, за умови правильного оформлення документів, такі ризики суттєвозменшуються.

За варіанту аутсорсингу обов’язковим є укладеннядоговору з нерезидентом. В подальшому українська компанія укладає відповіднідоговори з девелоперами. Так, замовник сплачує кошти одній компанії, а некожному розробнику окремо. Однак, за такої форми ведення бізнесу зростуть Вашіадміністративні витрати. Крім того, на виконавців Ви не зможете поширити вимогизаконодавства нерезидента, які можуть бути поширені на Вас у відповідності доумов договору. Якщо Ви є виконавцем, то така умова загалом є позитивною дляВас, адже Ви будете працювати на українську компанію в рамках національногоправа.

У випадку, якщо Вашакомпанія при укладенні договору з замовником надає послуги силами власнихпрацівників, ризики щодо притягнення до відповідальності за ухилення від сплатиподатків зі сторони контролюючих органів зменшуються.

Маєте врахувати те,що така модель є найбільш витратною, так як дохід найманих працівників не можебути оподаткований по спрощеній системі. Крім того, Вам, як роботодавцю,потрібно буде сплачувати обов’язкові збори та єдиний внесок назагальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного працівника.

Пропоновані варіантиє базовим і можуть поєднуватися, ускладнюватися та змінюватися у відповідності доВашого бачення реалізації проекту.

Як показує практика, оформлення трудових відносин зпідприємцями є не цілком вірним з юридичної точки зору та потребує певного доопрацювання.Відповідно до положень чинного законодавства, підприємництво є самостійною,ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю, щоздійснюється підприємцем з метою досягнення економічних і соціальнихрезультатів та одержання прибутку.

Звертаємо Вашу увагу,якщо ФОП регулярно працює у Вашому офісі, або Ви, як ФОП, працюєте в офісі роботодавцяз фіксованою заробітною платою, погодитеся, говорити про ведення самостійної підприємницькоїдіяльності складно.

В описаних трудовихвзаємовідносинах Ви маєте врахувати те, що договір, який регулює відносини співпраці,не повинен містити ознак трудового договору. Співробітники, у такому випадку,мають розуміти, що вони не є працевлаштованими, а лише надають послуги. За такимдоговором виконавець зобов’язується за завданням замовника надати послугу, якаспоживається в процесі вчинення дії (здійснення діяльності), а замовникзобов’язується оплатити виконавцеві послугу, якщо інше не встановлено договором.Таким чином, за вказаним договором оплачується не процес праці, а її результат,який, як правило, визначається після закінчення роботи.

На практиці, договірв якому вказано період та час виконання роботи, а також встановлено щоденне наданняпослуг протягом року, розцінюється контролюючими органами, як трудовий договір.Тобто, в подібних договорах радимо уникати положень стосовно систематичностінадання послуг, режиму роботи, внутрішнього трудового розпорядку, тощо. Подібнідоговори рекомендовано укладати не більше ніж на декілька місяців. Оплату заданих умов радимо здійснювати або після виконання робіт, або частково протягомтерміну дії договору, але без ознак систематичності виплат. За такого підходуВам вдасться суттєво зменшити ризики пов’язані з трудовими та фіскальнимипитаннями.

 

 

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net