Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
21.06.2019 12:57

Чи потрібний комплаєнс-контроль українським компаніям

Експерт в області комплаєнс-контролю

Що таке комплаєнс?

Дослівно комплаєнс означає відповідність певним вимогам, стандартам чи правилам. Комплаєнс-контроль передбачає встановлення контролю за дотриманням компанією внутрішніх та зовнішніх вимог до її діяльності. Питання розвитку комплаєнс є надзвичайно важливим для компаній, які цінують свою репутацію. Тенденції до посилення регуляторних вимог, боротьба з корупцією та необхідність забезпечення прозорості вітчизняного бізнесу вимагають звернути увагу на комплаєнс, як інструмент досягнення стратегічних цілей компанії. Загальна практика демонструє, що даним питанням компанії починають перейматись після реалізації негативних подій, які супроводжуються фактичними втратами, проте управління комплаєнс-ризиком має на меті виявлення та попередження подібних негативних сценаріїв.

Для яких компаній розвиток комплаєнс є пріоритетним?

Питання необхідності розвитку системи комплаєнс прямо залежить від цілей компанії, її розмірів чи сфери діяльності. Для компаній, які дбають про свою репутацію та планують розвивати міжнародне співробітництво чи залучати зовнішні ресурси фінансування, розвиток комплаєнс є безальтернативним. Обсяг ресурсів, необхідних для розвитку комплаєнс залежить також від специфіки діяльності компанії та ринку, на якому вона працює. Зокрема, для компаній з України, які працюють на фінансових ринках, в енергетичній сфері, ІТ-компаній, фармацевтичних компаній питання комплаєнс стає "must have". Також важливе значення має запровадження комплаєнс-контролю в державних компаніях, де корупційні ризики чи ризики виникнення конфлікту інтересів є надзвичайно високими.

Який зв'язок комплаєнс із бізнесом?

Комплаєнс ніколи не стане прямим інструментом збільшення прибутковості бізнесу, проте він дозволяє мінімізувати ризики втрат компанії, пов’язані із репутаційними чи фінансовими збитками внаслідок ймовірних порушень, а також оптимізувати наявні бізнес-процеси. По своїй суті комплаєнс є елементом забезпечення балансу між прибутковістю бізнес-діяльності та ризиками, якими вона супроводжується. Основним бенефіціаром від дотримання такого балансу є керівники, що відповідають за досягнення стратегічних цілей та власники бізнесу.

Якими принципами слід керуватись при організації системи комплаєнс?

Одним із ключових принципів організації системи комплаєнс є незалежність такої діяльності від бізнес-цілей, а також достатність ресурсів, які спрямовуються на досягнення цілей з комплаєнс. Надзвичайно важливим є дотримання принципу «tone at the top» (тон зверху), який передбачає практику наслідування працівниками дій вищого менеджменту, спрямованих на розуміння, прийняття та дотримання принципів добропорядності. Діяльність щодо дотримання встановлених вимог має здійснюватись усіма працівниками, а ефективність системи комплаєнс вимагає незалежної аудиторської оцінки.

Які основні напрями охоплює комплаєнс?

Комплаєнс охоплює усі процеси функціонування компанії. При цьому найбільш поширеними напрямами комплаєнс є наступні:

- визначення, впровадження та контроль за дотриманням етичних стандартів та правил поведінки;

- запобігання корупційним проявам;

- виявлення та врегулювання конфліктів інтересів;

- забезпечення конфіденційності інформації з обмеженим доступом;

- врегулювання скарг та звернень працівників чи клієнтів.

Напрями комплаєнс-контролю залежать від ринку, в межах якого працює компанія, вимог регуляторних органів чи рівня міжнародної інтеграції компанії.

Що потрібно зробити в першу чергу для безпеки бізнесу?

Для впровадження системи комплаєнс-контролю потрібно здійснити наступні ключові заходи:

1. Створити підрозділ комплаєнс-контролю чи призначити особу, відповідальну за координацію заходів з питань комплаєнс. Такий підрозділ чи працівник повинен мати достаньо високий рівень незалежності, відповідний статус в компанії, контрольні повноваження, залишаючись підзвітним вищому менеджменту компанії чи представникам акціонерів.

2. Розробити та впровадити внутрішні документи з комплаєнс, зокрема: кодекс етики, антикорупційну програму, політики та процедури щодо управління комплаєнс-ризиками, політику запобігання конфліктам інтересів, політику врегулювання скарг та звернень, порядок моніторингу та контролю за дотриманням вимог законодавства.

3. Забезпечити періодичне навчання усіх працівників компанії з питань комплаєнс.

4. Впровадити практику звітності вищому керівництву компанії щодо управління комплаєнс-ризиками з метою їх зменшення.

5. Встановити комплаєнс-контролі ключових процесів, забезпечивши постійне вдосконалення системи комплаєнс.

Які переваги отримає компанія від ефективної системи комплаєнс?

Основною перевагою від ефективної системи комплаєнс є досягнення високого рівня впевненості керівництва компанії у законності прийнятих рішень, зменшення ризиків штрафних санкцій чи репутаційних втрат внаслідок порушень чи недобросовісної поведінки працівників або партнерів. Компанії, які розвинули системи комплаєнс-контролю відрізняються високим рівнем надійності, відкритості та конкурентоспроможності. Увага керівників та власників до комплаєнс створює міцний фундамент для розвитку корпоративної культури компанії.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи