Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.06.2023 18:25

Cпеціаліст у кримінальному провадженні

Адвокат, член асоціації правників України

КПК України

На даний час сторона обвинувачення не обмежується призначенням експертиз у кримінальному провадженні, доручають їх проведення експертам, які мають право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертиз. Навіть маючи у матеріалах кримінального провадження висновок експерта, непоодинокі випадки, коли слідчий залучає спеціаліста у кримінальному провадженні саме для проведення експертизи. У таких випадках постає питання, щодо правових підстав залучення спеціаліста у кримінальному проваджені.

Так, частиною 1 статті 9 КПК України, передбачає, що  під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції  України, цього кодексу , міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Частиною 1 статті 71 КПК України, передбачено, що спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань та навичок.

Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду, а також для надання висновків у випадках, передбачених пунктом 7 частини 4 ст. 71 КПК України.

Пунктом 7 частини 4 ст. 71 КПК України передбачено, що спеціаліст має право надавати висновки з питань до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків, у тому числі у випадках, передбачених частиною 3 статті 214 КПК України.

Законом України « Про судову експертизу», а саме статтею 7-1, передбачено, що підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Підставою для отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин вчинення кримінального проступку є запит службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, уповноваженої особи іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Тобто, для залучення спеціаліста під час досудового розслідування необхідна наявність однієї з таких обставин:

Проведення досудового розслідування кримінального проступку.

- Наявність обставини передбачені частиною 3 статті 214 КПК України, а саме: для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути:отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

- Необхідність надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо).

Відповідно до частини 2 ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія або бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання  у виді штрафу  в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

Що стосується необхідності надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо), то у даному випадку за результатами залучення спеціаліста  повинна бути надана кваліфікована технічна допомога та він ставить свій підпис на відповідному процесуальному документі.

У разі якщо сторона обвинувачення мала намір отримати належний та допустимий доказ, яким було б встановлено наявність в діях особи складу  злочину, а не кримінального проступку, то правильним було б призначити експертизу та доручити її проведення суб’єктам експертної діяльності, що передбачені статтею 7 Закону України «Про судову експертизу».

Звертаємо увагу суду, що частиною 2 статті 84 КПК України закріплено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На мою думку, висновок спеціаліста не являється процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні під час розслідування злочинів.

Відповідно до положень статті 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 КПК України, таж є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані  у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Системний аналіз статей Кримінального процесуального кодексу України, що регулюють порядок виготовлення дубліката документа, проведення слідчої дії пред’явлення особи для впізнання, виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, огляду, слідчого експерименту, отримання зразків для експертизи, огляд та виїмка кореспонденції, дослідження звуко- і відеозаписів, проведення огляду на місці та статті 360 КПК України що регулює отримання консультацій та роз’яснень спеціаліста, дає обґрунтовані підстави вважати, що спеціаліст  у кримінальному провадженні обмежений надавати консультацію та технічну допомогу сторонам кримінального провадження та суду.

Як самостійний учасник кримінального провадження з правом складення висновку, який в подальшому буде процесуальним джерелом доказів, спеціаліст виступає у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки ( стаття 298-1 КПК України).

Тобто, залучення спеціаліста для отримання висновку під час розслідування злочинів, не ґрунтується на нормах Кримінального процесуального кодексу України і можливе лише під час досудового розслідування кримінальних проступків.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]