Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
24.07.2017 07:24

Підробка підпису та реальність господарської операції

Юрист, податкове право

ДФС посилається на висновок експертизи, згідно з яким підписи від імені директора контрагента здійсненні іншою особою. Чи буде це належним та допустимим доказом під час оскарження податкового повідомлення-рішення?

ДФС посилається на висновок експертизи, згідно з яким підписивід імені директора контрагента здійсненні іншою особою.


Чи буде це належним та допустимим доказом під час оскарженняподаткового повідомлення-рішення?


Якщо директор контрагента не підписував документи, топотрібно встановити, хто їх підписував – позиція ВАСУ в постанові від 27.06.2017: «…згідно з висновком експерта підписивід імені Особа_1, який є директором Контрагента, на фінансових документахТовариства не відповідають підписам Особа_1,які були надані для дослідження як вільні та експериментальні зразки.


Водночас суди так і не встановили, хто ж саме від імені директора Контрагента підписав фінансові документи, які стали підставою для формування податкового кредиту,хоча це має істотне значення для правильного вирішення справи.


Суди маливрахувати правовий висновок, викладений у постанові Верховного Суду України від5 березня 2012 року (справа № 21-421а11), відповідно до якого податковінакладні, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані від імені осіб, які заперечуютьсвою участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків, зокрема йу підписанні будь-яких первиннихдокументів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважнимиособами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чипослуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним ».


Не зрозуміло, яке має значення, хто саме підписав, якщопідроблений документ, в будь-якому разі – не підстава для податкового обліку,але ВАСУ краще знає.


Окрему увагу слід приділити правильності самої експертизи,зокрема, достовірності зразків підпису, взятих спеціалістом для порівняння.


Так, в ухвалі від 05.07.2017 ВАСУ зазначив: «Відповідно до висновку спеціаліста підписи в документах наданих ТОВ«Стімтрейд» на підтвердження взаємовідносин з позивачем, виконані не директоромТОВ «Стімтрейд».


Підставою длятаких тверджень відповідача слугував висновок спеціаліста, в якому зразок підпису директора ТОВ«Стімтрейд» взято з листа від 10березня 2011 року. Надаючи оцінку такому доказу, суди повинні перевірити чому спеціаліст презюмував, що підпис на відповідному листі зробив саме директор ТОВ «Стімтрейд», ане те, що директор ТОВ «Стімтрейд» зробив підпис саме на первинних документахіз Товариством. Як свідчить відповідний висновок спеціаліста, спеціаліст, перевіряючи обставинипідписання первинних документів директором постачальника, не викликав його для взяттязразку підпису, досліджував лише надані документи без наведення мотивів, заяких можна дійсно підтвердити фактдійсного підписання  листавід 10 березня 2011 року саме директоромпостачальника».


Часто, разом з експертним висновком про підробку підписів,ще наявні пояснення директора контрагента про непричетність до діяльності йогопідприємства. ВАСУ, вслід за ВСУ, вважає, що документи, складені від іменіособи, яка заперечує свою участь, не можуть бути належними первиннимидокументами. Це зафіксовано, зокрема, в ухвалі ВАСУ від 29.06.2017.


Рідко ВАСУ звертає увагу на 3-го в ланцюгу постачання учасника відносин: постачальникаконтрагента позивача, але, якщо підроблені підписи, то навіть він потребує додатковоїуваги.


Так, в ухвалі ВАСУ від 04.07.2017 зазначено: «Крім того, згідно висновку судового експертавстановлено, що підписи вдокументах, наданих на експертизу від імені директора ТОВ «Меркурій Трейд Нью»,виконані іншою особою.


Таким чином, підчас нового розгляду справи судам попередніх інстанцій необхідно дослідитиспірні правовідносини та встановити, чипов'язані спірні операції між позивачем та ТОВ «Євросірники» з операціямиміж ТОВ «Євросірники» та ТОВ «Меркурій Трейд Нью», по відношенню до якоговідкрите кримінальне провадження, та чимають відношення документи, які згідно висновку експерта підписані від імені директора ТОВ«Меркурій Трейд Нью» іншою особою,до спірних операціями між позивачем та ТОВ «Євросірники». У випадкупов'язаності вказаних операцій - з'ясували результат розгляду кримінальногопровадження, відкритого по відношенню до постачальника контрагента позивача».

В наступній справі поясненьдиректора контрагента щодо його непричетностідо діяльності товариства виявилося недостатньоі суд вказав, що потрібно провести експертизу на предмет підробки документів.


УхвалаВАСУ від 21.06.2017: «Відповідно до пояснень директора контрагента останній жодних документів від іменіпідприємства не підписував.


Надаючи оцінкудоводам про не підписання від імені ТОВ «ТД «Щедре село» документів особою, яказначилась директором вказаного суб'єкта господарювання, судам слід було поставити питання про проведення експертного дослідження на предмет наявностічи відсутності ознак підроблення підписупосадовими особами, які підписували первинні документи, видані ТОВ «ТД «Щедресело» та допитати посадових осібвказаних суб'єктів господарювання в порядку, визначеному статтями 7778 Кодексуадміністративного судочинства України.


Таким чином, дляправильного вирішення спору суди на підставі належних та допустимих доказівмали перевірити чи підписаніпервинні документи уповноваженими особами платників податків».


Отже, окрім вироку по директору контрагента по ст. 205 ККУта протоколу допиту директора про непричетність до товариства, потенційнузагрозу для платника-позивача становлять, також, висновки експертизи пропідробку підписів.


Поряд з цим, такий доказ, як показує судова практика,скоріше є підставою для направлення справи на новий розгляд, аніж відмови упозові. Але під час нового розгляду справи платнику буде складніше повторно захиститисвою позицію.

 

Попередній допис: Податки та КВЕДи.

 

Матеріал по темі: Протокол допитупо контрагенту та реальність господарської операції.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net