Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
01.05.2017 18:01

Повернення переплати з податку на прибуток. Нюанси

Юрист, податкове право

Платник сплатив податок на прибуток більше ніж потрібно, бажає повернути суму переплати, але податкова не поспішає це робити. Платник йде до суду з вимогою зобов’язати податкову подати висновок до казначейства про повернення переплати. Суд задовольняє позо

Платник сплатив податок на прибуток більше ніжпотрібно, бажає повернути суму переплати, але податкова не поспішає це робити. Платникйде до суду з вимогою зобов’язати податкову подати висновок до казначейства проповернення переплати. Суд задовольняє позов…

Зазвичай так і відбувається, але не завжди. Є певнінюанси.

Перший нюанс стосується строкузвернення до суду з позовом. Тут діє правило 6-ти місячного строку, а не 1095-тиденного.

Відповідно до ч. 2 ст. 99 КАС України, для звернення до адміністративного суду встановлюєтьсяшестимісячний строк.

Згідно з ч. 3 ст. 99 КАС України, цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду.

Відповідно до п. 56.18 ст. 56 ПК України, з урахуванням строків давності,визначених статтею 102 цьогоКодексу (1095 днів), платник податківмає право оскаржити в суді податковеповідомлення - рішенняабо іншерішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такогорішення.

Платник не оскаржує податкове повідомлення-рішенняабо інше рішення податкової, а вимагає зобов’язати податкову подати висновок доказначейства про повернення переплати

Таким чином, застосуванню підлягає ч. 2 ст. 99 КАСУкраїни, згідно з якою у Платника є шістьмісяців для звернення до Суду.

В іншому випадку, згідно з ч. 1 ст. 100 КАСУкраїни, адміністративний позов, поданийпісля закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду.

Судовапрактика з даного питання.

Ухвалою ВАС України від 22.03.2016 у справі № 826/12051/15 зазначено: «Судами попередніх інстанцій встановлено та вбачається з матеріалівсправи, що позивач просив суд скасувати рішення про неможливість здійсненняповернення надмірно сплачених коштів з податку на прибуток. .. зобов'язативідповідача підготувати Висновок про повернення… та подати його для виконанняоргану, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів….

Пропорушення своїх прав позивач дізнався25.11.2014 року, отримавши листом оскаржуване рішення, в той час як з даною позовною заявою позивач звернувся до суду лише 22.06.2015 року.

Так, статтею 99 Кодексу адміністративногосудочинства України встановлено, що для звернення доадміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особивстановлюється шестимісячний строк,який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася абоповинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Відповіднодо пункту 9 частини першої статті 155Кодексу адміністративного судочинства України суд своєю ухвалою залишає позовну заяву безрозгляду, якщо позовну заяву подано з пропущенням встановленого закономстроку звернення до адміністративного суду і суд не знайшов підстав длявизнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними».

В ухвалі ВАС України від 20.05.2015 у справі № 826/2939/13-а зазначено: «Частиною другою статті 99Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що для звернення до адміністративного судуза захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше,обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися пропорушення своїх прав, свобод чи інтересів.

А відтак звернення Товариством до адміністративногосуду з позовом про стягнення надміру сплаченого податку лише у березні 2013року є несвоєчасно вчиненоюпроцесуальною дією».

Аналогічна позиція викладена в ухвалі ВАС Українивід 07.10.2015 у справі № 826/12630/13-а.

Можливо є й інша практика, але навіщо ризикувати.

Другийнюанс набагато більш спірний, алеу судовій практиці зустрічається.

З якого моменту відраховувати 1095 днів для звернення із заявою до податкової про повернення переплати?

Згідно з п. 102.5ст. 102 ПК України, заяви про поверненнянадміру сплачених грошових зобов’язань можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати.

Суд може вказати,що 1095 днів слід відраховувати не з моменту подачі декларації, або виникненняпереплати, а з моменту фактичної сплати податку.

Так, в ухвалі від 19.05.2015 по справі № 9104/86938/12ВАС України зазначив: «Отже, платникподатків має право на повернення надміру сплачених грошових коштів  увипадку подання ним заяви про таке повернення з урахуванням дотримання строків давності, встановлених п.102.5  ст.102 Податковогокодексу України, які слідвідраховувати з моменту фактичної сплати платником податків суми коштів, які на певну датузараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань.

Колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що вданому випадку строки давності потрібновідраховувати, починаючи з моменту настання факту сплати надмірної суми коштівдо відповідного бюджету, та домоменту подання платником податку заяви про повернення надміру сплаченоїсуми грошового зобов'язання з податку на прибуток.

Як вбачається з матеріалів справи, вищенаведенесудами попередніх інстанцій враховано не було та, відповідно, не встановлено моменту фактичної сплати платником податків суми коштів (які на певну датузараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань),а  також не встановлено, на підставі якої саме заяви (з усіх, щоподані позивачем) у контролюючого органу виник обов'язок виконати певні діїщодо підготовки та подання висновку про повернення надміру сплаченої сумиподатку ».

Врахування даної судової практики може допомогтиправильно захистити інтереси платника під час повернення переплати з податку наприбуток.


Попередній допис:    Так розподільчий чи поточний рахунок? Пеня у сфері ЗЕД

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net