Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
14.07.2017 11:27

Порядок зміни податкової адреси фізичної особи

Адвокат. Proskura Kovalov & Partners LF

Куди саме сплачує податки і збори та подає звітність особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси, арбітражні керуючі тощо) у разі зміни місця реєстрації (податкової адреси).

Доволі часто трапляються випадки, коли особа, яка провадить незалежнупрофесійну діяльність змінює своє місце проживання (реєстрації), в наслідокчого змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, вякому на обліку перебуває платник податків. 
  
Виникає питання, хто і як маєініціювати переведення платника податків з одного контролюючого органу доіншого. 
  
Спочатку розберемося хто саме відноситься до осіб, які провадять незалежнупрофесійну діяльність. 
  
Так, відповідно до ч.2 підпункту14.1.226. Податкового кодексу України

«Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій,літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності,діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів,арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів),аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятоїрелігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, щотака особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовуєнайману працю не більш як чотирьох фізичних осіб»

Також п. 45.1. Податкового кодексуроз’яснює, що платник податків – фізична особа може мати одночасно не більшеоднієї податкової адреси, якою визнається місце її проживання, за яким вонабереться на облік як платник податків у контролюючому органі. 
  
Щодо питання порядку зняття з обліку/взяття на облік платника податків, уразі зміни податкової адреса, то ця процедура більш детально розписана у Порядку обліку платників податків і зборів,затверджена Наказом Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.11р.(далі- Порядок) 
  
Так, відповідно до п. 10.3. вищевказаногоПорядку
Платник податків, для якогозаконом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодоякого не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний у десятиденний строк від дня реєстраціїзміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаної із зміноюадміністративного району, подати контролюючому органу за новиммісцезнаходженням заяву за формою №5-ОПП

Пункт 10.4Порядку роз’яснює, що заява за формою №5-ОПП із позначкою «Зміни» має бутиподана платником податків до контролюючого органу саме за новим місцемпроживання. 
  
Після взяття наоблік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність та повернення неюдовідки за формою № 34-ОПП (довнесення змін №4-ОПП), виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий органвидає такому платнику податків нову довідку за формою № 34-ОПП. 

Для отримання нової довідки платник податків подає до контролюючого органуза новим місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою донього старою довідкою. Контролюючий орган протягом двох робочих днів післятакого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку. 

У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чивтраченої або копія довідки. У разі втрати довідки нова довідка видається зазаявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втратидовідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втратидовідки. 

Слід звернутиувагу на те, що хоча у законодавстві і встановлений десятиденний строк дляподання відомостей про зміну податкової адреси, але відповідальність запорушення такого строку відсутня. 
  
Найголовнішим питанням залишається те, кудиподавати звіти та сплачувати податки і збори після зміни місця обліку. 

Щодо єдиногосоціального внеску (ЄСВ), то відповідь на питання куди подавати звіти тасплачувати внесок дає Порядок формуваннята подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску назагальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого НаказомМіністерства фінансів України № 435 від 14.04.2015р
  
А саме, пункт 7розділу ІІІ цього Порядку роз’яснює: 
  
Якщострахувальник із числа страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 цьогорозділу (п. 4 - особи, які провадять незалежну професійну діяльність), узвітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місцепроживання (поза межами територіального обслуговування органу доходів і зборів,в якому він перебував на обліку), Звітза цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітногоперіоду) подається до органу доходів ізборів за новим місцем взяття на облік
  
При цьому сплатаєдиного соціального внеску так само, як і подання звітності здійснюється дооргану доходів і зборів за новим місцем взяття на облік. 
Разом з тим,місце сплати податків і зборів, як і подання податкової звітності, у разі зміниподаткової адреси особи, яка провадить незалежну професійну діяльність,законодавством не врегульовано.
            
В такому разі, виходячи з відсутності в нормах чинногозаконодавства іншого порядку для визначення місця сплати податків і зборів таподання звітності у разі зміни податкової адреси, - особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність сплачують податкита збори, а також подають звітність за новим місцезнаходженням з дати взяття наоблік у контролюючому органі.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net