Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
09.04.2022 09:40

Проект Закону про компенсацію за знищене нерухоме майно (отримувач компенсації)

Адвокат (судовий захист), магістр права

Проект Закону про компенсацію за знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією РФ (Стаття 2. Отримувачі компенсації; Стаття 3. Подання заяви про надання компенсації)

На сайті Верховної Ради України з’явився текст проекту Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації».

Опис статей:

- Стаття 2. Отримувачі компенсації;

- стаття 3. подання заяви про надання компенсації

Стаття 2 проекту Закону «отримувачі компенсації» передбачає, що на отримання компенсації мають право:

1) фізичні особи – громадяни України, які є:

а) власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого майна;

б) особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію;

в) членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;

г) спадкоємцями осіб, визначених підпунктами “а” - “в” цього пункту.

Примітка: Таким чином, в даній частині статі Законодавець включив всі категорії фізичних осіб, які вже є власниками нерухомості, а також (що вкрай важливо!!!) є тільки «гіпотетичними власниками нерухомості»: інвесторами або власниками «будівельних матеріалів».

2) об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, щодо відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

Примітка: Вказана частина, з урахуванням контексту Закону, передбачає захист не тільки для власників індивідуально-визначеного майна, а загального. Наприклад: чердак, підвал, сходи і т.і.

ВАЖЛИВО: Також Законодавець наголошує, що при реалізації положень цього Закону не допускається застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.

Стаття 3 Проекту Закону «Подання заяви про надання компенсації» встановлює, що заява про надання компенсації подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна  внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі - Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації). Така заява подається під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходиться (знаходився) пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна. Заява подається щодо кожного пошкодженого або знищеного об’єкта нерухомого майна окремо.

Форми заяви про надання компенсації:

1) в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, а також через мобільний додаток Єдиного державного вебпорталу електронних послуг - громадянином України;

2) в паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення, або  нотаріуса.

Примітка: Заяву на компенсацію буде розглядати Комісія по місцезнаходженню майна, яку може подати фізична особа не тільки під час дії воєнного стану, а й протягом 90 днів після його закінчення. Шляхи подачі, скоріш за все будуть через портал «Дія» або в паперовій формі до ЦНАП чи будь-якого нотаріуса.

У разі якщо пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна перебуває у спільній власності, заява про надання компенсації може бути подана одним із співвласників такого об’єкту. Заява подана одним зі співвласників вважається поданою всіма співвласниками.

З метою прийняття заяв про надання компенсації центри надання адміністративних послуг та органи соціального захисту населення забезпечують виїзні пункти прийому таких заяв.

Подача заяви про надання компенсації здійснюється незалежно від місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи.

У заяві про надання компенсації зазначаються:

1) відомості про особу, об’єкт нерухомого майна якої пошкоджено або знищено;

2) відомості про пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна;

3) реєстраційний номер звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна (звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку) в Єдиній базі даних звітів про оцінку - у разі якщо оцінка вартості пошкодженого об’єкта нерухомого майна (оцінка вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку) забезпечується отримувачем компенсації;

4) реєстраційний номер звіту про обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна - у разі якщо обстеження  можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна забезпечується отримувачем компенсації;

5) відомості про заявника.

5. До заяви про надання компенсації додаються:

1) документ, що підтверджує право власності на пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна (крім випадків якщо право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі його архівній складовій - Реєстрі прав власності на нерухоме майно) - у разі подання заяви власником відповідного об’єкта нерухомого майна;

2) документ, що підтверджує інвестування та фінансування будівництва об'єкта житлового будівництва щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт та який не прийнято в експлуатацію, та документ, що підтверджує сплату грошових коштів за такий об’єкт, - у разі подання заяви громадянином України, який здійснив інвестування або фінансування будівництва відповідного об’єкта;

3) документ, що підтверджує, що громадянин України є членом житлово-будівельного (житлового) кооперативу, та викупив квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, сплативши за відповідний об’єкт повну вартість, - у разі подання заяви членом житлово-будівельного (житлового) кооперативу;

4) документ, що підтверджує смерть власника пошкодженого або знищеного об’єкта нерухомого майна або оголошення його померлим - у разі подання заяви спадкоємцем особи, визначеної підпунктами “а” - “в” пункту 1 частини першої статті 2 цього Закону;

5) документ (документи), що підтверджує (підтверджують) пріоритетне право на отримання компенсації, - у разі наявності пріоритетного права на отримання компенсації.

Примітка: Стосовно «…у разі наявності пріоритетного права на отримання компенсації» не зовсім зрозуміло, адже вище Законодавець прописує, не допускається застосування привілеїв!!!

Документи, визначені цією частиною, засвідчуються підписом отримувача компенсації

У разі якщо документи та/або інформація, визначені частиною п’ятою, цієї статті, міститься в державних інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві про надання компенсації зазначаються відомості з таких документів, необхідні для надання компенсації.

У такому випадку документи та/або інформація, необхідні для надання компенсації, отримуються Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації без участі отримувача компенсації, на підставі зазначених у заяві про надання компенсації відомостей шляхом доступу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем через систему електронної взаємодії цих систем у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Заява про надання компенсації може бути подана за відсутності документів, визначених частиною п’ятою цієї статті, у разі їх втрати або необхідності подання документа про право на спадщину. У цьому разі отримувач компенсації може подати такі документи додатково або звернутися до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації з проханням сприяти у отриманні відповідних документів.

У разі подання заяви про надання компенсації за відсутності документів, визначених частиною п’ятою цієї статті, обмеження щодо строку подання заяви про надання компенсації не розповсюджується на подання таких документів.

Примітка: Це також важливо, оскільки виключає компонент заангажованості, корупційності та «купи довідок»!

Дії Адміністратора центру надання адміністративних послуг, посадової особа органу соціального захисту населення, або нотаріусу у день звернення особи з метою подання заяви про надання компенсації:

1) встановлює особу та повноваження представника (у разі подання заяви представником);

2) заповнює заяву з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

3) роздруковує заяву та забезпечує її підписання отримувачем компенсації;

4) надає отримувачу компенсації примірник заяви, яка зареєстрована в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

Реєстрація заяви про надання компенсації здійснюється автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Отримувач компенсації, який подав заяву в електронній формі, автоматично отримує повідомлення засобами  Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку цього порталу про реєстрацію поданої заяви про надання компенсації.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про надання компенсації, та копій поданих документів несе отримувач компенсації.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи