Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
18.08.2019 12:57

Цінність людської свободи в країні – 142 грн. на день…

Адвокат (судовий захист), магістр права

Цінність людського життя: 9 років незаконного ув’язнення Верховний суд оцінив лише у 450 000 грн…., тобто 4400 грн на місяць або 142 грн. в день!!!

14 серпня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 182/6496/17, провадження №61-48549св18 (ЄДРСРУ № 83666111) досліджував…цінність людської свободи або відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.

Фабула справи:   Позивач підставою для відшкодування шкоди з Держави (в особі органів прокуратури) зазначив незаконне утримання його під вартою ( 102 місяці ) в місцях попереднього ув`язнення через необґрунтоване звинувачення його у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення, неналежні умови утримання в ізоляторах тимчасового утримання та при перевезенні для  проведення слідчих дій, перебування у закритій камері 23 години на добу.

Верховний суд вказує, що відповідно до статті 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 1167 ЦК України, якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт, то моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала.

У частинах першій та другій статті 1176 ЦК України передбачено, що шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених законом.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» підлягає відшкодуванню шкода, завдана громадянинові внаслідок, зокрема, незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадянина.

ВАЖЛИВО: Згідно з пунктом 2 частини першої статті 2 зазначеного Закону право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадку закриття кримінального провадження за відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати.

Відповідно до пункту 5 статті 3 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» громадянинові відшкодовується моральна шкода у наведених в статті 1 цього Закону випадках.

Згідно з частинами другою, третьою статті 13 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» розмір відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням обставин справи в межах, встановлених цивільним законодавством. Відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом провадиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом.

Тобто, законом передбачено, що розмір відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом повинен визначатися судом з урахуванням мінімального розміру заробітної плати.

Відповідно до частини 3 статті 13 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» відшкодування моральної шкоди за час перебування під слідством чи судом проводиться виходячи з розміру не менше одного мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць на момент перебування під слідством чи судом, при цьому суд при вирішенні цього питання має виходити з такого розміру мінімальної заробітної плати чи неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діють на час розгляду справи.

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» мінімальна заробітна плата не застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат. До внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини вона застосовується у розмірі 1 600 грн.

Проте відшкодування моральної шкоди, заподіяної позивачу, не є її посадовим окладом, заробітною платою чи іншою виплатою, а тому підстави для застосування пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06 грудня 2016 року до спірних правовідносин відсутні.

Наведене вказує на неправильне застосування судом положень частини третьої статті 13 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду і помилкове застосування розрахункової величини мінімальної заробітної плати у розмірі  1 600 грн замість належної 3 723 грн.

ВАЖЛИВО: Зважаючи на те, що при цьому визначений законом розмір є мінімальним, що гарантований державою, суд, враховуючи обставини конкретної справи, може застосувати й більший розмір відшкодування.

(!!!) Так, при розгляді справи, судами попередніх інстанції беззаперечно встановлено, що у зв`язку з незаконним обвинуваченням за особливо тяжкий злочин позивач знаходився в місцях попереднього ув`язнення: слідчому ізоляторі м. Дніпро та ізоляторі тимчасового утримання м. Марганець Дніпропетровської області, загальний строк позбавлення волі склав 102 місяці.

Умови утримання слідчого ізолятора м. Дніпро значно гірші від умов утримання у виконавчій колонії. Позивач вимушений був знаходитися у закритій камері 23 години у добу, що негативно фізично та морально вплинуло на нього.

Умови утримання в ізоляторі тимчасового утримання м. Марганець Дніпропетровської області не відповідало вимогам, встановленим законом, що підтверджується рішенням Уповноваженого Верховної Ради України по правам людини від 27 січня 2017 року.

Спеціальний вагон для перевезення ув`язнених, яким позивач доставлявся до слідчого ізолятора № 3 у м. Дніпро та в ізолятор тимчасового утримання м. Марганець Дніпропетровської області для проведення слідчих дій по кримінальному провадженню не відповідав національним та міжнародним вимогам до умов перевезення увязнених, та даний факт встановлено рішенням Уповноваженого Верховної Ради України по правам людини від 02 липня 2014 року.

Розмір  відшкодування  моральної  (немайнової)  шкоди  визначається  залежно  від  характеру  та  обсягу страждань (фізичних, душевних,  психічних  тощо),  яких   зазнав   позивач,   характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин.  Зокрема,  враховуються стан  здоров`я,  тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану.  При цьому  суд  має  виходити  із  засад  розумності,  виваженості  та справедливості.

Зважаючи на незаконне обвинувачення позивача в здійсненні особо тяжкого кримінального злочину, тривалість перебування позивача під вартою в місцях попереднього ув`язнення та невідповідність вимогам, встановленим законом для ув`язнених умов утримання в ізоляторах тимчасового утримання, що негативно фізично та морально вплинуло на нього, колегія суддів приходить до висновку про збільшення розміру відшкодування шкоди, який підлягає стягненню на користь позивача до ….450 000 грн.

ВИСНОВОК: Цінність людської волі, свободи та взагалі життя: 9 років незаконного ув’язнення (необґрунтоване звинувачення ЛЮДИНИ у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення, неналежні умови утримання в ізоляторах тимчасового утримання та при перевезенні для  проведення слідчих дій, перебування у закритій камері 23 години на добу) Верховний суд оцінив лише у 450 000 грн…., тобто 4400 грн на місяць або 142 грн. в день!!! 

P.s. … в свою чергу суд першої та апеляційної інстанції компенсував 160 000 грн…за 102 місяці незаконного тримання під вартою… 

….Слава Україні!!!

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи