Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
27.03.2018 19:31

Податкова амністія

Адвокат (судовий захист), магістр права

Податкова амністія: (нульова декларація) або оподаткування непідтвердженого доходу.

податкова амністія.jpeg

Слово амністія походить від грецькогослова ???????? — прощення. Це повне або часткове (заміна м’якшим) звільненнявід кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних увчиненні злочинів. 

Однак цілями та завданнями «податкової амністії» є лишелегалізація непідтверджених доходів з відповідним застереженням - якщо вони не були отримані злочиннимшляхом. 

Відступаючи від основної теми та роблячи екскурс в історіюнеобхідно вказати, що в Україні вже була запроваджена податкова амністія уформі «податкового компромісу» на підставі Закону України № 63­VIII від25.12.2014 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодоособливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємствта податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу». 

Податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальностіплатників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податковихзобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартістьза будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строківдавності, тобто де-факто звизнанням вини платника податку у вчинені кримінальних та/або адміністративнихправопорушень передбачених ст. 212 Кримінального кодексуУкраїни та ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

На той момент, податковий компроміс позиціонувався не якзобов’язання, а право бізнесу…однак на практиці виявилось, що в подальшомувказане вище «визнання вини платника податку» може трансформуватися в іншіправопорушення за які платник буде нести вже виключну кримінальнувідповідальність як наприклад: «Підробка документів» (ст. 366 Кримінальногокодексу України); «Фіктивне підприємництво» (ст. 205 Кримінального кодексуУкраїни); «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (ст.209 Кримінального кодексу України) та інше.

Отже,фактично перспективна ініціатива податкового компромісу перетворилась у спосібтиску на бізнес, при чому сам платник податків фактично «доносив на себе»… 

Більше того, 23.05.2016 р. Верховною радою України була іншаспроба розглянути Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни (щодо податкової амністії та оподаткування непідтвердженого доходу) за№ 4713, однак згідно відомостей з сайту Верховної ради України 14.06.2016 р.вказаний законопроект було відкликано… 

Згідно пояснювальної записки до вказаного проекту Законувбачається, що фактично податкова амністія є суспільним договором міжплатниками податків і державою для врегулювання відносин між ними та введенняму правове поле тіньових доходів та об’єктів власності, тобто поверненнямофшорних капіталів в Україну та наповненням державного бюджету. 

Підставою для прийняття такої норми, на думку ініціаторівзаконопроекту була недовіра до податкової системи та сильний податковий тиск наплатників податків, що спричинили значне приховування їх доходів для ухиленнявід оподаткування, тому запровадження податкової амністії дозволить платникампісля сплати зменшеної суми податку розпочати ведення «чистого податковогообліку» без притягнення їх до юридичної відповідальності за несплату податків. 

Між тим необхідно вказати, що інститут податкової амністіївикористовується періодично у багатьох цивілізованих країнах, наприклад: Італія(2001, 2009 р.р.), Австралія (2007, 2009 р.р.), США (2009 р.), Греція (2010р.), Португалія (2010), Іспанія (2012), що сприяє не лише лібералізаціїоподаткування, але й збільшенню дохідної частини бюджету країни.

Такимчином, враховуючи вищевикладене вбачається : 

Переваги податкової амністії: 1) виведення капіталу з тіньового сектору економіки танаповнення дохідної частини бюджету; 2) легалізація непідтверджених доходівшляхом сплати частини заборгованості по податках та/або без сплати штрафнихсанкцій; 3) узгодження правовідносин між платником податків та державою; 

Недоліки: 1) невідомий порядок та механізм підтвердження платникомподатків, що кошти отримані не злочинним шляхом, а отже це не виключаєможливість для останнього стати фігурантом кримінального провадження; 2)одноразовість та одномоментність дії в часі нормативно – правового акту прозастосування «податкової амністії»; 

Ризики: незрозумілість критеріїв визначення походження коштів увигляді непідтвердженого доходу платника податку (одним переваги та пільгиіншим кримінальну відповідальність та конфіскацію). 

 

Висновок: в цілому ініціатива Президента позитивна, однак в нашихреаліях з урахуванням неоднорідної судової практики (навіть нового Верховногосуду), багатоманітністю нормативно – правових актів (законів, постанов,розпоряджень, наказів, правил, листів, роз’яснень іт.і.), нечіткими танезрозумілими критеріями «непідтвердженого доходу» деякі платники податківможуть опинитися в край невигідному становищі з порушеними провадженнями такримінальним переслідуванням, однак для інших, вказана ініціатива можепризвести для врегулювання правовідносин з Державою та легалізацією (читай –поверненням) тіньових доходів на територію України.


Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи