Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
14.02.2018 17:08

Податкові спори: нарахування пені поза межами 1095 днів

Адвокат (судебная защита), магистр права

ВС/КАС: нарахування пені не повинно здійснюватися за податковими зобов'язаннями поза межами 1095 днів з моменту виникнення обов'язку щодо сплати податку.

налоговый долг 2.jpg.jpeg

06.02.2018 року Верховний Суд ускладі колегії суддів Касаційного адміністративного суду в контексті справи №807/2097/16   (ЄДРСРУ № 72064995 )досліджував питання щодо нарахування пені за податковими зобов'язаннями позамежами 1095 днів з моменту виникнення обов'язку щодо сплати податку.

Відповідно до підпункту 129.1.1. пункту 129.1 статті 129 ПКУкраїни, після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашенняузгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

При цьому, згідно пункту 95.1. статті 95 ПК України (в редакціїна час звернення позивача до суду), контролюючий орган здійснює за платникаподатків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такогоплатника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Відповідно до пункту  87.11. статті 87 ПК України, органстягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргуплатника податку - фізичної особи.

ВАЖЛИВО:  Пункт 101.1 статті 101 ПК України визначає, що списаннюпідлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції,нараховані на такий податковий борг.

Податковим кодексом України пеня визначена, як спосібзабезпечення погашення податкового боргу, самі норми щодо порядку нарахуваннята сплати пені встановлені окремою Главою 12, у той час як штрафні (фінансові)санкції, штрафи передбачені Главою 11 «Відповідальність». Пеня, як спосібзабезпечення податкового боргу нараховується на суму податкового боргу,починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строкусплати грошового зобов'язання (при самостійному нарахуванні суми грошовогозобов'язання платником податків) або від першого робочого дня, наступного заостаннім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного уподатковому повідомленні-рішенні (при нарахуванні суми грошового зобов'язанняконтролюючими органами) та закінчується, зокрема, у день зарахування коштів навідповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетнихкоштів.

Як зазначено в пункті 101.2 цієї статті, під терміном «безнадійнийподатковий борг» розуміється, зокрема, податковий борг платникаподатків, стосовноякого минув строк давності, встановлений цим Кодексом.

Пунктом 102.1 статті 102 ПК України визначено строк давності - 1095календарних днів, а пунктом 102.4 цієї статті передбачено, що уразі якщо грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінченнястроку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, щовиник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошовогозобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів здня виникнення податкового боргу.

Отже, в разі спливу 1095 денного строку з дня виникненняподаткового боргу, такий борг визнається безнадійним та підлягає списанню, утому числі пеня та штрафні санкції, а відтак з того часу в податкового органувідсутнє право вживати будь-які заходи щодо стягнення такої суми боргу.

ВИСНОВОК:  Таким чином, обов'язок сплати пені пов'язаний з обов'язкомпогашення податкового боргу. Оскільки в межах спірних відносин сплата податкуздійснена поза межами 1095 днів, а сам борг набув статусу безнадійного,нарахування пені на безнадійний борг не здійснюється.

 

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net