Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.01.2018 22:32

Проведення документальної позапланової податкової перевірки

Адвокат (судовий захист), магістр права

Умови, відповідно до яких, податкове повідомлення-рішення, прийняте в результаті податкової перевірки, не може вважатись правомірним та підлягає скасуванню.

налоговіе проверки 2.jpg

Податкове повідомлення-рішення,прийняте на підставі незаконної перевірки не може вважатись правомірним тапідлягає скасуванню.

16.01.2018р. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційногоадміністративного суду   в рамках провадження № К/9901/924/18 посправі № 2а/1570/4582/11 (ЄДРСР№ 71630461) досліджував питання документальної позапланової податковоїперевірки.

Суд вказав, що пославшись в акті перевірки на підставипроведення документальної позапланової перевірки передбачені нормами пп.78.1.4. п. 78.1. ст.78 ПК України, податковий орган провів документальнупозапланову невиїзну перевірку.

Підпункт 75.1.2. пункту 75.1 статті 75 визначає, щодокументальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться вприміщенні органу державної податкової служби.

(!!!) Приписи пункту 79.2статті 79 визначають, що документальна позапланова невиїзна перевіркапроводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно напідставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленогонаказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом ізповідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженомупредставнику під розписку копії наказу про проведення документальноїпозапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку тамісце проведення такої перевірки.

Як буквальне тлумачення аналізованої норми, так і системнетлумачення приписів ПК України виключаютьможливість проводити документальну позапланову невиїзну перевірку безнадіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням провручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розпискукопії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки таписьмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

ВАЖЛИВО: Сам вид перевірки (позапланованевиїзна), без надання платником податків документальних підтвердженьреальності здійснення ним господарських  операцій, позбавляє контролюючийорган можливості об'єктивно здійснити аналіз первинних документів та дійтиобґрунтованих висновків стосовно податкового правопорушення платником податків.

Підсумовуючи наведене, колегія суддів Верховного Суду дійшлатаких висновків: перевірка є способом реалізації владних управлінських функційподатковим органом як суб'єктом владних повноважень, який зобов'язаний діятилише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцієюта Законами України. Лише дотримання умов та порядку прийняття контролюючимиорганами рішень про проведення перевірок, зокрема, документальних позаплановихневиїзних, може бути належною підставою наказу про проведення перевірки. З наказом про перевірку, відомостямипро дату її початку та місце проведення платник має бути ознайомлений увстановлений законом спосіб до її початку. Невиконання вимог пункту 79.2 статті79 ПК України призводить до визнання перевірки незаконною та відсутностіправових наслідків такої.

Аналогічна правова позиція була викладена в рішеннях Верховногосуду України від 27 січня 2015 року (справа № 21-425а14) та від16 лютого 2016 року (справа № 21-2749а15).

Більше того, 16.01.2018 р. у провадженні № к/9901/881/18 посправі № 805/13237/13-а (ЄДРСР№ 71630430) Верховний суд чітко вказав, що перевірка є способом реалізаціївладних управлінських функцій податковим органом як суб'єктом владнихповноважень, який зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та успосіб, що передбачений Конституцією та Законами України. Результати перевірки,отримані внаслідок неправомірних дій органу, у будь-якому випадку не можутьбути підставою для збільшення суми грошового зобов'язання та застосуванняштрафних (фінансових) санкцій.

Колегія суддів підтвердила, що актперевірки отриманий в результаті документальної невиїзної перевірки єненалежним доказом виходячи із положень процесуальногопринципу допустимості доказів, закріплених частиною 2 статті 74 КАС України, заякою обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобамидоказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

ВИСНОВОК: Податкове повідомлення-рішення, прийняте на підставінезаконної перевірки не може вважатись правомірним та підлягає скасуванню.

 

P.s. Між тим є і невтішна новина для платників податків… так16.01.2018 р. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційногоадміністративного суду по провадженню № К/9901/1478/18 у справі №2а-7075/12/2670 (ЄДРСР № 71630425) без ґрунтовного, системного тааналітичного опрацювання,  посилаючись при цьому на правовупозицію висловлену Верховним судом України від 01 грудня 2015 року у справі №826/15034/14 в черговий раз зазначив: «Статус фіктивного, нелегальногопідприємства несумісний з легальною підприємницькою діяльністю. Господарськіоперації таких підприємств не можуть бути легалізовані навіть за формальногопідтвердження документами бухгалтерського обліку».

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи