Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
08.10.2017 21:28

Преюдиція у судовому провадженні: суб’єктивний склад учасників

Адвокат (судебная защита), магистр права

Тотожність суб’єктивного складу учасників судового провадження при встановленні преюдиціальних фактів.

179017.jpg

Преюдиціальність    - обов'язковістьфактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили в одній справідля суду при розгляді інших справ. Преюдиціально встановлені факти непідлягають доказуванню, оскільки їх з істинністю вже встановлено у рішенні чивироку і немає необхідності встановлювати їх знову, тобто піддавати сумнівуістинність і стабільність судового акта, який вступив в законну силу.

Сутьпреюдиції полягає в неприпустимості повторного розгляду судом одного й того жпитання між тими ж сторонами.

Правилапро преюдицію спрямовані не лише на заборону перегляду фактів і правовідносин,які встановлені в судовому акті, що вступив в законну силу. Вони також сприяютьдодержанню процесуальної економії в новому процесі. У випадку преюдиціальногоустановлення певних обставин особам, які беруть участь у справі (за умови, щовони брали участь у справі при винесенні преюдиціального рішення), недоводиться витрачати час на збирання, витребування і подання доказів, а суду -на їх дослідження і оцінку. Усі ці дії вже здійснювалися у попередньомупроцесі, і їхнє повторення було б не лише недоцільним, але й неприпустимим зточки зору процесуальної економії.

(!!!)Преюдиціальне значення мають лише рішення зі справи, в якій беруть участь тісамі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Преюдицію утворюють виключно лише тіобставини, які безпосередньо досліджувалися і встановлювалися судом, що знайшловідображення в мотивувальній частині судового акта. Лише згадувані, але такі, що не одержали оцінку суду,обставини не можуть розглядатися як встановлені судом і не набуваютьвластивості преюдиціальності. Тобто, преюдиціальні факти слід відрізняти від оцінкиіншим судом певних обставин.  (Вищий господарський суд України від 22лютого 2017 року,  справа № 927/788/16,ЄДРСРУ № 64949472).

Міжтим необхідно вказати, що преюдиційним може бути судове рішення, навіть дляучасників провадження, де суб’єктний склад сторін не є повністю тотожнім, однакчітко стосується конкретного учасника або встановлює певну обставину (Правова позиція, яка висловлена ВерховнимСудом України в постанові від 16 серпня 2017 року у справі № 6-490цс17).

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net