Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
25.09.2017 13:22

Підвідомчість: стягнення шкоди фізичною особою з державного органу

Адвокат (судовий захист), магістр права

Питання відмінності цивільно-правового від публічно-правового спору в контексті стягнення шкоди суб’єктом приватного права – фізичною особою з органу державної влади.

деньги взыскать 2.jpg

23.08.2017 р. Верховним судом України в рамках справи №6-1114цс17 в черговий раз досліджувалосьпитання відмінності цивільно-правового від публічно-правового спору в контекстістягнення шкоди суб’єктом приватного права – фізичною особою з органу державноївлади.

Відповідно до статті 15 ЦПК України у порядкуцивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених, невизнанихабо оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових,земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших правовідносин, крімвипадків, коли розгляд таких справ за КАС України (стаття17), Господарським процесуальним кодексом України (статті 1, 12),Кримінальним процесуальним кодексом України або Кодексом України про адміністративніправопорушення віднесено до компетенції адміністративних, господарських судів,до кримінального провадження чи до провадження в справах про адміністративніправопорушення. Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правиламицивільного судочинства.

Згідно з пунктами 1, 5 частини другої  статті 17КАС України компетенція адміністративних судів поширюється, зокрема, наспори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодооскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актівіндивідуальної дії), дій чи бездіяльності, а також спори за зверненням суб'єктавладних повноважень у випадках, встановлених законом.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 КАСУкраїни справа адміністративної юрисдикції – це переданий на вирішенняадміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторінє орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова числужбова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції наоснові законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

ВАЖЛИВО: З огляду на положення статей 1 та 15ЦПК України, статті 2 КАС України не вважається публічно-правовим ірозглядається у порядку цивільного судочинства спір між органом державної владита/або органом місцевого самоврядування як суб'єктом публічного права тафізичною особою як суб'єктом приватного права, в якому фізична особа звернуласядо суду за захистом не публічного, а цивільного права, зокрема права навідшкодування завданої шкоди. У такому випадку це спір про цивільне право,незважаючи на те, що у ньому бере участь суб'єкт публічного права.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним СудомУкраїни в постанові від 05.07.2017 р. в контексті справи №6-1094цс17, від 10.07.2017 р. в рамках справи №6-1113цс17 та від  12.07.2017 р. всправі № 6-1096цс17 тавказана в ч. 2 п. 21 Постанови пленуму ВССУ від 01.03.2013 р. № 3 «Про деякіпитання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ».

ВИСНОВОК: Оскільки  невиплата грошових коштів, цефактичне завдання шкоди, тобто порушення цивільного права заявника, то такийспір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Отже, з огляду на положення статей 1 та 15 ЦПК України,статті 2 КАС України не вважається публічно-правовим і розглядається у порядкуцивільного судочинства спір між органом державної влади та/або органоммісцевого самоврядування та суб’єктом приватного права – фізичною особою, вякому фізична особа звернулася до суду за захистом права не публічного, ацивільного, зокрема права на відшкодування завданої шкоди. У такому випадку цеспір про цивільне право, хоч в спорі й бере участь суб’єкт публічногоправа (висновок ВСУ від 16.08.2017 р. у справі № 6-782цс17).

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи