Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.06.2017 12:48

Присудження одному з подружжя грошової компенсації при поділі майна

Адвокат (судовий захист), магістр права

Поділ спільного майна подружжя: умови для присудження одному з подружжя грошової компенсації.

раздел имущества 2.jpg

07.06.2017 р. Верховним судом Українив рамках справи № 6-2670цс16 досліджувалось питання щодозастосування частини п’ятої статті 71 СК України відносно присудження одному зподружжя грошової компенсації при поділі майна подружжя за умови внесеннядругим з подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

Так, відповіднодо статей 69, 70 СК України дружина і чоловік мають право наподіл майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності. У разі поділутакого майна частки майна дружини та чоловіка є рівними.

Майно, що є об'єктом права спільної сумісної власностіподружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися пропорядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере доуваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотнезначення. Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше невизначено домовленістю між ними (частини перша, друга статті 71 СКУкраїни).

Відповідно до правового висновку, наведеного у постановіВерховного Суду України від 07 вересня 2016 року у справі № 6-47цс16, у ЦКУкраїни, крім понять «нерухомість», «нерухоме майно», «обєкт нерухомого майна»(частина перша статті 181, пункт 6 частини першої статті 346, статті 350, 351),вживаються також інші поняття, наприклад: «обєкт незавершеного будівництва»(стаття 331), «обєкт будівництва» (статті 876, 877, 879881, 883), однак прямоговизначення цих понять не міститься.

За змістом частини четвертої статті 71 СКУкраїни присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його часткиу праві спільної сумісної власності на майно допускається лише за його згодою (позиція ВСУ від 18.01.2017 року усправі № 6-2565цс16), крім випадків, передбачених ЦК України.

Відповідно до частини третьої статті 370 ЦКУкраїни виділ частки змайна, що є у спільній сумісній власності, здійснюється у порядку,встановленому статтею 364 цього Кодексу, частиною другою якої передбачено, щоякщо виділ у натурі частки зі спільного майна не допускається згідно із закономабо є неможливим (частина друга статті 183 цьогоКодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від іншихспіввласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.

Згідно із частиною п'ятою статті 71 СКУкраїни присудженняодному з подружжя грошової компенсації можливе за умови попереднього внесеннядругим з подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.

Наявність цієї умови дозволяє створити ефективний механізмохорони прав співвласників, право на частку яких припиняється, щодогарантованого отримання вартості частки в разі ухвалення судового рішення. Аджена підставі цього рішення не тільки припиняється право, але й набувається правона частку іншим співвласником.

Отже, процедура внесення суми відшкодування вартостічастини майна на депозит суду, з одного боку, є гарантією справедливоїсатисфакції особі у зв'язку з припиненням її права на частку у спільному майні,а з іншого боку, є технічною функцією щодо забезпечення виконання однієюстороною у справі своїх зобов'язань перед іншою.

ВАЖЛИВО: Вирішуючи питання про поділ майна, що є об'єктом праваспільної сумісної власності подружжя, зокрема неподільної речі, суди маютьзастосовувати положення частин четвертої, п'ятої статті 71 СКУкраїни щодообов'язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації тапопереднього внесення другим з подружжя відповідної грошової суми на депозитнийрахунок суду.

За відсутності такої згоди присудження грошовоїкомпенсації може матимісце з підстав, передбачених статтею 365ЦК України, за умови звернення подружжя (одного з них) до суду з таким позовом(стаття 11 цього Кодексу) та попереднього внесення на депозитний рахунок судувідповідної грошової суми.

У разі коли жоден з подружжя не вчинив таких дій, анеподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток,суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу ізалишає майно у їх спільній частковій власності.

ВИСНОВОК: отже, якщо один з подружжя не вчинив передбачених частиноюп'ятою статті 71 СКУкраїни дій щодопопереднього внесення  відповідноїгрошової суми на депозитний рахунок суду, а неподільні речі не можуть бутиреально поділені між сторонами відповідно до їх часток, суд визнає ідеальнічастки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їхспільній частковій власності.

Аналогічні правові висновки містяться у постановіВерховного Суду України від 15.05.2013 р. по справі № 6-37цс13, від18.01.2017 року у справі №6-2565цс16 та від30 березня 2016 року по справі №6-2811цс15.

Матеріал по темі: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПОДІЛУ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ НЕПОДІЛЬНОЇРЕЧІ» 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи