Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.06.2017 20:26

Неправомірна зустрічна звірка платника податку: юридичні наслідки

Адвокат (судовий захист), магістр права

Якщо контролюючим органом зустрічна звірка проводилась неправомірно, то відображені в Акті відомості не можуть привести до законних і об’єктивних наслідків.

Доки завал.jpg

Фабуласправи: Суди встановили, що ДПІ здійснила заходи із проведеннязустрічної звірки ТОВ щодо документального підтвердження господарських відносиніз платниками податків за певний під час якої не встановила реально здійсненихгосподарських операцій ТОВ з контрагентами, свідченнямчого стали відсутність ТОВ за податковою адресою та відсутність в управлінніподаткового аудиту первинних документів на підтвердження йогофінансово-господарської діяльності.

ВідомостіАкта ДПІ внесла до АІС «Податковий блок», у зв’язку з чим ТОВ змінило показникиподаткових зобов’язань та податкового кредиту.

Платникподатку не погодився мотивуючи вимоги тим, що ДПІ порушила законодавчовстановлені порядок та спосіб проведення зустрічної звірки, а також порядокоформлення її результатів, передбачені пунктом 73.5 статті 73 Податковогокодексу України (далі – ПК), Порядком проведення органами державної податковоїслужби зустрічних звірок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українивід 27 грудня 2010 року № 1232, Методичними рекомендаціями щодо організації тапроведення органами державної податкової служби зустрічних звірок,затвердженими наказом Державної податкової адміністрації України від 22 квітня2011 року № 236.

Згідноз пунктом 73.5 статті 73 ПК з метою отримання податкової інформації контролюючіоргани мають право проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарюваннящодо платника податків.

Зустрічноюзвіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських таінших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється контролюючимиорганами з метою документального підтвердження господарських відносин зплатником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу іякості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їхреальності та повноти відображення в обліку платника податків.

ВАЖЛИВО: Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться впорядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Зарезультатами зустрічних звірок складається акт, який надається суб'єктугосподарювання у десятиденний термін.

Механізмпроведення органами державної податкової служби зустрічних звірок визначеноПорядком проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1232.

Аналіззазначених норм права дає підстави для висновку, що акт, який є відображеннямдій працівників податкових органів, а так само висновки, що зазначені в такомуакті не породжують правових наслідків для платника податків і, відповідно, непорушують його прав.

Внесенадо інформаційних систем інформація на підставі акту використовуєтьсяподатковими органами для інформаційно-аналітичного забезпечення їхньоїдіяльності і не зумовлює для платника податків змін у структурі податковихзобов'язань та податкового кредиту.

Наведеневідповідає правовій позиції, що викладена в постановах Верховного Суду Українивід 03.11.2015 № 21-99а15, від 11.11.2015 справа № 21-778а15, від 17.11.2015справа № 21-1852а15, від 17.11.2015 справа № 21-2944а15, від 01.12.2015 №21-3133а15, від 03 лютого 2016 року у справі №826/11720/14  – ( УхвалаВАСУ  від "30" листопада 2016 р. по справі №К/800/2628/15 (ЄДРСРУ № 63257435).

Однак,11.04.2017 р. в аспекті розгляду справи № 21-2313а16 колегіясуддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшлависновку про нижчевикладене.

Урішенні, про перегляд якого подано заяву, суд касаційної інстанції погодився ізвисновками судів попередніх інстанцій насамперед у тому, що зустрічна звіркапроводилась неправомірно, оскільки не було дотримано законодавчо встановленогопорядку її проведення.

ВИСНОВОК: Оскільки відображені в Акті відомості стали результатамитакої звірки, вони не можуть привести до законних і об’єктивних наслідків,достатніх для того, щоб з ініціативи податкових органів в інформаційних базахзмінювати відомості, задекларовані ТОВ у податкових деклараціях, тому не можнавизнати законним і правомірним вилучення з АІС «Податковий блок» показниківподаткових зобов’язань та податкового кредиту, наданих ТОВ, та коригування цихвідомостей податковими органами на підставі результатів нелегітимної(процедурно неспроможної) зустрічної звірки.

 

Матеріалпо темі: 1«ПОДАТКОВІ СПОРИ: ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧНИХ ЗВІРОК-ВІДПОВІДНІВИСНОВКИ ДФС» 

2. «ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ПРИ ПРОВЕДЕННІЗУСТРІЧНОЇ ЗВІРКИ» 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи