Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
24.05.2017 10:49

Договір оренди землі: момент набрання чинності

Адвокат (судовий захист), магістр права

Верховний суд України в черговий раз дослідив питання щодо визначення моменту набрання договором оренди землі чинності: з моменти його підписання або державної реєстрації.

земля 2.jpg

27.04.2017 р. Верховним судом Українирозглядалася справа № 6-422цс17 у якій вирішувалось питання щодонеоднакове застосування судом касаційної інстанції частини першої статті 210,частини першої статті 638 ЦК України, статей 18, 20 Закону України «Про орендуземлі» (у редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин)та невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному упостанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібнихправовідносинах цих норм матеріального права.

Так суд вказав, що у постанові Верховного Суду України від18 січня 2017 року у справі №6-2777цс16 міститьсяправовий висновок про те, що відлікстроку оренди настає з моменту державної реєстрації цього договору, аотже починаєтьсяпісля набрання ним чинності, а не з моменту його укладення.

(!!!) Між тим необхідно вказати, що предмет дослідження зовсім неновий… так у постанові Верховного суду України від 13.06.2016 року по справі № 6-643цс16, ЄДРСРУ№ 58434343 передбачено, що цивільні права та обов'язки, на досягнення яких булоспрямоване волевиявлення сторін під час укладення договорів оренди, набуваютьсяпісля відповідної державної реєстрації, а виходячи з положень статті 638 ЦКУкраїни, статей 125, 126 ЗК України договір оренди землі набуваєчинності з дня проведення його державної реєстрації.

Згідно із частиною першою статті 638 ЦК України договір єукладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умовдоговору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, щовизначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, атакож усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бутидосягнуто згоди.

Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках,встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державноїреєстрації (частина перша статті 210 ЦК України).

Відповідно до частини другої статті 792 ЦК України відносинищодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

ВАЖЛИВО: Спеціальним законом, яким регулюються відносини, пов’язані зорендою землі, є Закон України «Про оренду землі».

За змістом статей 18, 20 цього Закону (у редакції, яка булачинною на момент виникнення спірних правовідносин) договір оренди землі набираєчинності після його державної реєстрації. Укладенийдоговір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстраціядоговорів оренди землі проводиться у порядку, встановленому законом.

Більше того, відповідно до статей 125, 126 ЗК України правовласності на земельну ділянку, а також право постійного користування та правооренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно доЗакону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їхобтяжень».

Згідно із частиною п'ятою статті 6 Закону України «Про орендуземлі» право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповіднодо закону.

Підпунктом 6 пункту 2 частини першої статті 4 Закону України«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»передбачено, що державній реєстрації прав підлягає право постійногокористування та право оренди (суборенди) земельної ділянки.

Статтею 2 Закону України «Про державну реєстрацію речовихправ на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що державна реєстраціяречових прав на нерухоме майно - це офіційне визнання і підтвердження державоюфактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяженнятаких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речовихправ на нерухоме майно.

Учасники правочину, дійшовши згоди щодо всіх істотних умовдоговору оренди землі, складають і підписують відповідний письмовий документ,надаючи згоді встановленої форми.

ВИСНОВОК: Отже, строк дії договору оренди землі, умовами якогопередбачено, що відлік строку оренди настає з моменту державної реєстраціїцього договору, починається після набрання ним чинності, а не з моменту йогоукладення. 

Набрання договором чинності є моментом у часі, колипочинають діяти права та обов’язки за договором,тобто коли договір (як підстава виникнення правовідносин та письмова форма, вякій зафіксовані умови договору) породжує правовідносини,на виникнення яких було спрямоване волевиявлення сторін.

 

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи