Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
05.05.2017 11:59

Порядок компенсації майнової шкоди спричиненої слідчими СБУ

Адвокат (судебная защита), магистр права

Верховний суд України: майнова шкода спричинена слідчим відділом СБУ компенсуються за рахунок державного бюджету, а відповідне рішення суду виконується органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

СБУ.jpg

12.04.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу №6-3014цс16   вирішувавпитання щодо відшкодування майнової шкоди у зв’язку із порушенням службовимиособами слідчого відділу УСБУ порядку зберігання вилучених під час обшукуречових доказів що призвело до втрати грошових коштів та валютних цінностей іунеможливило виконання ухвали суду про їх повернення.

Підставою для перегляду рішень нижчихінстанцій слугувала постанова Верховного Суду України від   25травня 2016 року (№ 6-440цс16 ) в якій міститься висновок про те,що шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, щоздійснює оперативно-розшукову діяльність, розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується державою лише увипадках вчинення незаконних дій, вичерпний перелік яких охоплюється частиноюпершою статті 1176 ЦК України, а саме: 1) у випадку незаконного засудження,2) незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, 3) незаконногозастосування запобіжного заходу, 4) незаконного затримання, 5) незаконногонакладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт. Завідсутності підстав для застосування частини першої статті 1176 ЦК України, вінших випадках заподіяння шкоди цими органами діють правила частини шостої цієїстатті: така шкода відшкодовується на загальних підставах, тобто виходячи іззагальних правил про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, їхпосадовими та службовими особами (статті 1173, 1174 цього Кодексу).

Так, вирішуючи питання про усуненняцієї невідповідності, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду Українивиходила з нижчевикладеного.

Згідно зі статтею 19 КонституціїУкраїни органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадовіособи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, щопередбачені Конституцією та законами України.

За змістом частини третьої статті 5Закону України від 25 березня 1992 року № 2229-XII «Про Службу безпеки України»орган Служби безпеки України у разі порушення його співробітниками при виконанніслужбових обов'язків прав чи свобод людини повинен вжити заходів до поновленняцих прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди,притягнення винних до відповідальності.

ВАЖЛИВО:   Співробітники Служби безпеки України,які виконують свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень ів рамках Закону, не несуть відповідальності за завдані майнові збитки.

Такі збитки відповідно дозаконодавства компенсуються за рахунок державного бюджету Службою безпекиУкраїни (частина друга і третя статті 35 цього Закону).

Згідно з абзацом другим пункту 1Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого УказомПрезидента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011, реалізацію державноїполітики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів здійснюєКазначейство України.

(!!!)   Відповідно до покладених завдань Казначейство України здійснюєбезспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставірішення суду (підпункт 5пункту 4 цього Положення).

За змістом частини другої статті 3Закону України від 21 квітня   1999року № 606-XIV «Про виконавче провадження», чинного на час розгляду справи всуді першої інстанції, рішення про стягнення коштів з державних органів,державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, щоздійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Аналогічне положення міститься участині другій статті 3 Закону України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII «Провиконавче провадження».

Механізм виконання рішень простягнення коштів з державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятихсудами, а також іншими державними органами (посадовими особами), які відповіднодо закону мають право приймати такі рішення, визначено Порядком виконаннярішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 року № 845 (далі –Порядок).

Згідно з пунктом 3 Порядку рішенняпро стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуютьсяна підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядкучерговості надходження таких документів (про стягнення коштів державного тамісцевих бюджетів – з попереднім інформуванням Мінфіну, про стягнення коштівборжників – у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань(залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).

ВИСНОВОК:   таким чином збитки, спричиненіспівробітниками Служби безпеки України, які виконують свої обов'язки відповіднодо наданих законодавством повноважень і в рамках Закону України «Про Службубезпеки України», компенсуються Службою безпекиУкраїни за рахунок державного бюджету, а відповідне рішення суду виконуєтьсяорганами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Хочеться лише додати, що п. 42рішення Європейського суду з прав людини у справі "Терем ЛТД, Чечеткін та Оліуспроти України"   (Заява N 70297/01) від18.10.2005  р. передбачено, що Високий Суд погоджується,  що асигнування  для виплати державою боргів з державного бюджету можуть  викликати  певну  затримку  у виконаннірішень   судів  (див.  вищезазначене  Voytenko judgment ( 980_223 ),   параграф  42), однак відсутність бюджетних коштів не єпідставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання (п. 48 Рішення).

Аналогічна правова позиція викладенав постанові Верховного Суду України від 15.05.2012 у справі № 11/446 ).

А у пункті 145 рішення від 15.11.1996у справі  «Чахал проти Об'єднаного Королівства»   Європейський судз прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективніправові засоби дляздійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того,яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни.

 

P . s .Разом з цим необхідно вказати, що шкода завдана саме неправомірними діями працівниківУСБУ ("порушеннямслужбовими особами слідчого відділу УСБУ порядку зберігання вилучених під часобшуку речових доказів що призвело до втрати грошових коштів та валютнихцінностей"), а відповідно до вимог статті 1172 ЦК України юридична абофізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконанняним своїх трудових (службових обов’язків), а тому на думку суду касаційноїінстанції (ВССУ) саме УСБУ повинне відповідати за завдану шкоду.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net