Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
26.02.2021 15:41

Конкурсний відбір управителя активами: перспективи для власника активу (пов’язаних осіб)

Український державний службовець, юрист, адвокат

Чи може власник арештованого активу або пов’язана особа бути управителем активу?

Відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління активами здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. З метою забезпечення досягнення вказаних вимог управління АРМА проводить відбір управителя арештованими активами. Такий відбір проводиться на конкурсних засадах з дотриманням принципів, визначених законодавством про публічні закупівлі без використання електронної системи закупівель.

Хто може бути управителем арештованих активів?

Контекстний аналіз приписів профільного Закону, глави 70 Цивільного кодексу України дозволяє стверджувати, що управителем може бути як фізична, так і юридична особа, які є суб’єктами підприємницької діяльності.

Чинним законодавством чітко не врегульовано питання щодо можливості передачі активу в управління його власнику або пов’язаній з ним особі.
На офіційному сайті АРМА опубліковано кваліфікаційні критерії відбору осіб, які можуть здійснювати управління активами. До таких критеріїв належать: наявність достатньої матеріально-технічної бази та обладнання; наявність достатньої кількості працівників, які мають необхідні знання та досвід для управління активами; наявність інформації про фінансовий стан; фізичні особи – учасники, контролери, члени виконавчого органу чи наглядової ради Учасника не мають судимості (якщо вона не погашена або не знята в установленому законом порядку), не притягалися на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину, а також на них не накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю за вчинення адміністративного правопорушення; до Учасника, його засновників, учасників, акціонерів, контролерів, керівників, працівників не застосовані на національному та/або міжнародному рівні будь-які персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Отже, формально будь-яка особа - суб’єкт підприємницької діяльності може бути учасником конкурсу з відбору управителів арештованими активом.

Однак, відповідно до статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, основною метою Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки.

Таким чином, у разі обрання переможцем конкурсу власника активу або пов’язаної з ним особи та передачі їм в управління Активу, мета та ціль арешту будуть нівельовані, оскільки Актив, на який ухвалою суду встановлено заборону користування, фактично буде переданий в управління фігурантам даного кримінального провадження (власникам активу).

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору управителів активів тендерний комітет АРМА з питань управління активами, приймаючи рішення про визначення переможця конкурсу, також враховує наявність інформації щодо пов’язаності учасника Конкурсу з учасниками кримінального провадження. Випадки участі у конкурсі осіб, пов’язаних з власником арештованого активу – непоодинокі.

З огляду на вищевикладене, власник активу або пов’язані з ним особи не позбавлені права приймати участь у конкурсі з відбору управителя, однак передача їм в управління арештованого активу суперечитиме цілям арешту, засадам кримінального провадження, а також основній меті Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи