Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
16.04.2014 17:51

Закон про окуповані території

Юрисконсульт ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Стислий аналіз норм ухваленого Радою проекту закону про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України

15.04.2014 р. на пленарному засіданні Верховної РадиУкраїни було прийнято проект Закону про забезпечення прав і свобод громадян натимчасово окупованій території України (№4473-1) - у другому читанні та вцілому. На даний час проект перебуває на підписанні у Президента України. Враховуючи,що остання редакція проекту, яка була затверджена ВРУ, не є доступною, булоздійснено аналіз останньої редакції вказаного законопроекту (підготовленої додругого читання профільним комітетом ВРУ). Після оприлюднення закону ЮД будепроаналізована відповідна чинна редакція.

 Відповідно до останньої редакції вказаногозаконопроекту Закон серед іншого передбачатиме:

1. Територія АРК залишається у складі України та відповідно у їїправовому полі (ст. 1).

2. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної внаслідоктимчасової окупації державі Україна, юридичним та фізичним особам, громадськимоб’єднанням, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства у повномуобсязі покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію.При цьому держава Україна повинна всіма можливими засобами сприятивідшкодуванню матеріальної та моральної шкоди з боку Російської Федерації (ст.5).

3. Оформлення документів, що підтверджують громадянство України, посвідчуютьособу чи її спеціальний статус, громадянам, які переселилися з тимчасовоокупованої території, здійснює Державна міграційна служба за місцем їхперебування.

4. Виплата пенсій громадянам України, які проживають на тимчасовоокупованій території і не отримують пенсій та інших виплат від уповноваженихорганів Російської Федерації, здійснюється в порядку, визначеному КабінетомМіністрів України. Громадяни України, які звільнилися з роботи (припинили іншийвид зайнятості) та переселилися з тимчасово окупованої території, завідсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припиненнязайнятості), періоди трудової діяльності та страхового стажу, реєструються якбезробітні та отримують виплати згідно з загальнообов’язковим державнимсоціальним страхуванням на випадок безробіття на підставі персоніфікованихданих Пенсійного фонду України у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни. (ст. 7).

5. Під час проведення виборів Президента України, народних депутатівУкраїни, всеукраїнського референдуму голосування громадян України на тимчасовоокупованій території не організовується і не проводиться. Громадяни України,які проживають на тимчасово окупованій території, мають право реалізувати своєправо голосу на таких виборах або всеукраїнському референдумі шляхом змінимісця голосування без зміни виборчої адреси згідно з частиною третьою статті 7Закону України "Про Державний реєстр виборців" (ст. 8).

6. Діяльність будь-яких органів, їх посадових та службових осіб натимчасово окупованій території вважається незаконною, якщо ці органи або особистворені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законодавствомУкраїни. Будь-який акт (документ, рішення), виданий органами та/або особами,передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не породжує правовихнаслідків (ст. 9).

7. Заборону відчуження нерухомого майна юр. осіб, розташованого в АРК,із вказаної редакції законопроекту було виключено. Що стосуєтьсязаборони відчуження нерухомого майна фіз. осіб, остання доступна редакціязаконопроекту передбачала заборону укладення будь-яких правочинів щодонерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, що перебувають у приватнійвласності фізичних осіб, які тимчасово вибули з тимчасово окупованої територіїабо тимчасово відсутні на цій території незалежно від набуттями ними статусубіженця чи іншого спеціального правового статусу. Однак, відповідно до змістустенограми пленарного засідання (http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/5241.html) така норма була викладена у редакції, що дозволяєздійснювати таке відчуження («Набуття та припинення права власності нанерухоме майно, яке знаходиться на окупованій території, здійснюєтьсявідповідно до законодавства України за межами окупованої території»). Також, слід звернути увагу, що відповідно до положень вказаного проекту у разінеможливості здійснення державним реєстратором повноважень щодо державної реєстраціїправ на нерухоме майно на тимчасово окупованій території орган державноїреєстрації визначається Кабінетом Міністрів України. Таким чином порядокреєстрації відчуження майна буде проаналізований ЮД після оприлюдненнявідповідної Постанови КМУ.

8. Змінено територіальну підсудність судових справ, підсуднихрозташованим на території Автономної республіки Крим та міста Севастополясудам. Розгляд судових справ підсудних судам АРК здійснюватимуть суди м. Києва(ст. 12).

9. Що стосується здійснення економічної/господарської діяльності натериторії АРК, звертаємо Вашу увагу, що остання доступна редакція законопроектумістила відповідні обмеження (заборона здійснення ліцензійних видів діяльності,переказів, окрім випадків визначених КМУ та НБУ). Однак, відповідно до змістустенограми пленарного засідання зазначену норму було виключено із проектузакону та вказано, що відповідний порядок здійснення діяльності будевстановлено окремим законом.

10. Що стосується в’їзду громадян України на територію АРК, останнядоступна редакція законопроекту містила відповідні обмеження (можливість в’їздудо АРК тільки осіб, місце проживання яких зареєстроване у АРК або громадянам заспеціальним дозволом). Відповідно до змісту стенограми пленарного засіданнязазначену норму було виключено із проекту закону та вказано, що відповіднийдозвіл буде вимагатись виключно для іноземних громадян.

11. На виконання вимог Закону вносяться відповідні зміни до інших н-пактів.

12. Затверджено порядок звільнення та продовження служби військовослужбовцями з АРК.

З наведеного вбачається, що найбільш суперечливі норми законопроекти були виключені (деякі лише на певний час) під час проведення розгляду. Відтак, ним врегульовуються лише певні проблемні питання, а багато інших продовжують залишатись відкритими.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи