Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
03.10.2019 11:02

Протиправне зупинення реєстрації податкових накладних. Хронологія

Встановлення причинно-наслідкових зв'язків та рівня відповідальності службових осіб органів влади за порушення прав платників податків.

Хронологія подій та суб’єктний склад


Законом № 2245-VIII від 07.12.2017 року внесено зміни до п. 201.16 статті 201 Податкового кодексу. Визначено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. (Кабінету Міністрів України доручено у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону)

Зауваження Головного юридичного управління ВРУ: Проект не містить завершеного правового механізму реалізації запропонованої норми, що призведе до колізій законодавчих норм та неповноти правового регулювання відповідної сфери відносин і дозволить посадовим особам правозастосовних органів довільно тлумачити норми відповідних законодавчих актів. Крім того, визначення Кабінетом Міністрів України підстав для зупинення реєстрації податкової накладної суперечить частині другій статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Ініціатори законопроекту:Южаніна Ніна ПетрівнаКришин Олег ЮрійовичБабій Юрій ЮрійовичФролов Микола ОлександровичКурячий Максим ПавловичОстрікова Тетяна ГеоргіївнаГорват Роберт Іванович, Святаш Дмитро ВолодимировичЛаврик Микола Іванович, Кривенко Вадим ВалерійовичЮрик Тарас Зіновійович, Заставний Роман Йосипович


На засіданні Уряду 21 лютого 2018 р. було прийнято постанову «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» яку зареєстровано за № 117.

В порушення вимог Регламенту КМУ проект постанови було поставлено на голосування очільником Уряду та прийнято 21 лютого 2018 року:

без правового висновку Міністерства юстиції (складено лише 01.03.2018 року),

без попереднього опрацювання Секретаріатом КМУ (експертний висновок лише від 03.03.2018 року),

без висновку Державної регуляторної служби України (погодження лише 27.02.2018 р. за № 82).

У час прийняття постанови Уряд очолював Прем’єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман 


За даними розміщеними на сайті Міністерства фінансів України проект було розміщено для обговорення лише 16.02.2018 року. В свою чергу, за даними секретаріату КМУ, проект акту, в порушення вимог закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», було направлено для прийняття до Кабінету Міністрів України вже 20.02.2018 року. 

Згідно зауважень Міністерства юстиції України, викладених у відповідному висновку, реєстрація ПН/РК в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. З огляду на наведене, назва та зміст проекту потребує суттєвого доопрацювання з метою узгодження з нормою Кодексу, на виконання якої розроблено проект.

Окрім того, експертним висновком Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку секретаріату КМУ також визначено, що проект акту не повною мірою відповідає вимогам пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу зважаючи на те, що Кодексом встановлено повноваження Уряду щодо визначення Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі та Підстав для такого зупинення. При цьому проектом не передбачається встановлення підстав для зупинення реєстрації податкової накладної.

Згідно протоколу узгодження позицій зауваження центральних органів виконавчої влади щодо відсутності розроблених критеріїв ризиковості операцій, які відсутні в проекті постанові, не враховані розробником акту, у зв'язку з тим, що: "процедура погодження акту в органах виконавчої влади та його державна реєстрація практично займає від 1 до 3 місяців, що дає змогу деяким несумлінним платникам прилаштуватись до нових вимог та користуватись фіктивним кредитом".   

Зауваження Державної регуляторної служби України, що проекти актів, які затверджують критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників якими визначається позитивна податкова історія платників податків, мають на меті встановити норми права, які здійснюють безпосередній вплив на господарську діяльність суб'єктів господарювання, а відтак є такими, що мають ознаки регіляторного характеру, не враховано розробником акту з тієї ж самої причини щодо можливої тривалості процедури погодження.

В порушення вимог п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу Міністерством фінансів не розроблено в проекті постанови підстави для зупинення реєстрації податкових накладних.

В порушення вимог п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу Міністерством фінансів включено до проекту постанови підстави для відмови у реєстрації податкових накладних.

Розробник проекту постанови: Міністерство фінансів України (міністр на час підготовки акту - Олександр Олександрович Данилюк).


Міністерство фінансів України листом від 24.05.2018 року № 26010-06-10/14202 та листом від 16 квітня 2018 року повідомило, що ДФС України було доручено розробити проект наказу про затвердження критеріїв ризиковості платника податків, ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податків, для його подальшої державної реєстрації в Мінюсті, проте зазначений проект наказу не надано. (Листи підписано Директором моніторингу баз даних та верифікації виплат Дмитром Миколайовичем Серебрянським).

Міністерство фінансів України листом від 18.04.2018 року № 26000-06-10/10704 повідомило ДФС України про необхідність притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили невиконання вимог Міністерства фінансів України проте, ДФС України не було виконано зазначені вимоги міністерства.

В порушення вимог Міністерства фінансів України посадовими особами ДФС України не розроблено проект наказу та не притягнуто до відповідальності винних осіб.

В.О. Голови ДФС України у зазначений період Продан Мирослав Васильович.


СМКОР (система моніторингу критеріїв оцінки ризиків) створювалась як новий механізм запобігання зловживанню у сфері обігу ПДВ, що має на меті та дозволяє автоматично аналізувати операції з ПДВ. Натомість Державною фіскальною службою України, з самого початку дії постанови № 117, продовжилась протиправна практика доведення до регіональних управлінь списків суб'єктів господарювання для відпрацювання та внесення до переліку ризикових платників. Приклад: лист ДФС України до регіональних ГУ ДФС від 19.03.2018 р.

В.О. Голови ДФС України у зазначений період Продан Мирослав Васильович.


Усвідомлюючи необхідність затвердження підстав для зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування нормативним актом Міністерство фінансів України у червні 2018 року розміщує в розділі "Проекти регуляторних актів для обговорення у 2018 р." проект Наказу "Про затвердження Критеріїв ризиковості платника податку, Критеріїв ризиковості здійснення операцій та Переліку показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку".

Зазначено, що проект Наказу розроблено з метою забезпечення виконання вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

Рішенням №361 від 23.08.18 року Державною регуляторною службою України погоджено проект наказу.

В порушення вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV та постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 Міністерством фінансів не реалізовано зазначений проект Наказу.
Під час розробки проекту наказу в.о. міністра фінансів України, з 8 червня 2018 року - Оксана Сергіївна Маркарова 


Представники Міністерства фінансів України розуміючи необхідність приведення постанови № 117 у відповідність до вимог Податкового кодексу розробили відповідні зміни, що стали предметом обговорення на круглому столі 24.06.2019 в Комітеті з питань податкової та митної політики ВРУ та на робочій нараді щодо удосконалення системи моніторингу ризиків з ПДВ, яку проведено 04.07.2019 року, в Міністерстві фінансів України. (Детально в матеріалі: ). Але розроблені зміни Міністерством фінансів України до цього часу навіть не розміщено для публічого обговорення. 


 Висновок:

Ініціаторами закону № 2245-VIII від 07.12.2017 року розроблено норми п.201.16 ст. 201 Податкового кодексу України, які суперечать частині другій статті 19 Конституції України.

Міністерством фінансів України розроблено проект нормативного акту (постанова 117) в порушення вимог Податкового кодексу.

Урядом прийнято постанову № 117 в порушення вимог Регламенту Кабінету Міністрів України.

ДФС України не виконано вимоги Міністерства фінансів України.

Як наслідок масово порушуються права платників податків, відбувається судове оскарження протиправності дій органу влади, невиправдане завантаження судової системи та витрачання бюджетних коштів.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави, які причетні до вищевказаних проблемних питань порушення прав платників податків, до відповідальності не притягнуті. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи