Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.03.2016 08:32

А куди це ви зібрались? Або прем’єрозиденський гамбіт

Допомагаю людям

Перед закінченням чергової партії для народу потрібен, які мінімум прийнятий гамбіт, і як мінімум із фігурою, а не з пішаком.

Піти з посади Прем’єра можна декількома шляхами: ганебний - недовіра, самовідставка – сам вирішив, і вперед ногами – теж законом передбачено.


Але коли Уряд являє собою розташовані на дошці шахи, переміщення яких відбувається за волею інвесторів-гросмейстерів, сподіватись на дії у відповідності до закону марно, скоріше закон пристосують до домовленостей, і це ще в кращому випадку.


Отже, якщо буде прийнято недовіру Уряду, то у даному випадку буде повне знецінення для інвесторів інвестиційного проекту «Прем’єр» із всіма негативними наслідками окремих проектних складових у вигляді портфелів. Прем’єр - піде відповідати за свої слова «про кулю», бо народ так просто не залишить, а всі міністри списуються, як непрофесійні активи. Тому інвестори-гросмейстери мають, в такому випадку, лише знецінені активи, марно витрачені кошти та відсутність перспектив. Такий варіант звичайно міністроводам не до вподоби, а тим більше «Прем’єр» – це дуже цінний інвестиційний актив, скільки в нього було вкладено, скільки було схем розмальовано. Тому треба Прем’єру і в бік відскочити, щоб відповідальністю за скоєну діяльність не зачепило, і як актив трохи відлежатись, але без суттєвого знецінення.


Тому, спочатку зіграно для народу показову виставу «Недовіра Уряду», під час якої народ психологічно пережив відставку і недовіру і навіть покарання Прем’єра, а потім вже реальні ходи – самовідставка. І міністрів, в яких вже вкладено і начебто незаплямованих, можна знову на дошку виставляти і Прем’єру «велика слава».

 

І тут би все добре, майже зіграна (чит. узгоджена) партія, але …дошку то народ тримає. І при невдалому розкладі може просто поскидати фігури і щонайменше, це розставити заново, а може і гру змінити на шашки, із дамкою, або взагалі в «Чапаєва».

 

Тому перед закінченням чергової партії для народу потрібен, які мінімум прийнятий гамбіт, і як мінімум із фігурою, а не з пішаком.   

 

А для цього народ сам повинен зазирнути до закону і наголосити про його дотримання, адже присяга Уряду починається словами: "Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові…».


А що нам каже Закон України «Про Кабінет Міністрів України»:

  • Члени Кабінету Міністрів України несуть солідарну відповідальність за результати діяльності Кабінету Міністрів України як колегіального органу виконавчої влади.
  • Члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.
  • Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть відповідальність відповідно до закону.
  • Член Кабінету Міністрів України не повинен використовувати своє посадове становище в приватних інтересах.

Но це дуже загально, а якщо конкретно, то це ось: Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає такі відомості та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідних заходів та інформує про них Рахункову палату.

 

А тепер подивимось коротко, що напрацювала (чит. недорахувалась) Рахункова палата (вибірково).  

1. ЗВІТ (витяг) про результати аналізу стану державних закупівель в Україні у 2014 та поточному роках: «під час проведення Рахунковою палатою 38 контрольних заходів виявлено порушень у сфері державних закупівель на загальну суму 845 948,46 тис. гривень. Як і в попередні роки, розпорядники бюджетних коштів не дотримувалися вимог законодавства щодо державних закупівель на всіх стадіях. Зокрема, продовжується практика укладення договорів без застосування будь-яких процедур закупівель, передбачених законами 2289 і 1197, здійснення поділу предмета закупівлі на частини з метою уникнення відкритих торгів. Усього таких порушень виявлено на суму 15 712,74 тис. гривень».

2. ЗВІТ (витяг) про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на наукову діяльність у сфері освіти: «потреба у коштах, необхідних для проведення наукових досліджень у сфері освіти, МОН (Міністерство освіти і науки) визначалася за відсутності економічно обґрунтованих розрахунків вартості цих робіт, лише на утримання працівників наявних наукових установ і ВНЗ. Майже весь обсяг коштів (90 відс.), виділених 2014 року – 9 місяців 2015 року з державного бюджету на розвиток науки за КПКВК 2201040 у сумі 974,2 млн. грн., МОН спрямовувало на забезпечення фонду оплати праці з нарахуваннями, незважаючи на те, що вказані видатки віднесені до видатків розвитку. Через неукладання МОН договорів з виконавцями наукових робіт і незатвердження технічних завдань до цих робіт не було забезпечено відповідальності за використання майже 600 млн. грн., виділених МОН з державного бюджету на вказані цілі».

3. ЗВІТ (витяг) про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини:

Міністерство культури України не забезпечило економного і законного використання коштів державного бюджету.

Фактично в країні відсутня дієва системи охорони об’єктів культурної спадщини, а Мінкультури не вжито достатніх заходів для створення такої системи.

Через відсутність необхідних матеріальних ресурсів розвиток історико-культурних заповідників не відбувається, дієві заходи із збереження 39 пам’яток не вживалися, оскільки 93,4 відс. коштів загального фонду спрямовувалося на утримання штатної чисельності працівників заповідників та оплату комунальних послуг.

Відсутність фінансового забезпечення видатків створює ризики втрат пам'яток культурної спадщини, зокрема унікальних комплексів, внесених до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Мінкультури не забезпечило розроблення та внесення змін до ряду нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини.

Міністерством не завершено формування Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

При цьому не ініційовано 40 внесення до Реєстру пам’яток національного значення НЗ "Києво-Печерська Лавра" та НЗ "Софія Київська", незважаючи на те, що вони ще з 1990 року включені до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Всупереч вимогам статті 16 Закону 1805 Мінкультури не забезпечено публікації Реєстру в спеціалізованому періодичному виданні.

Не забезпечено належним чином виконання Мінкультури функцій з охорони культурної спадщини. Як наслідок, у зонах охорони об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в порушення міжнародних норм (без дозволів та без інформування ЮНЕСКО) здійснюється забудова охоронної (буферної) зони НЗ "Софія Київська" і НЗ "Києво-Печерська Лавра". 

Так, Київською міською державною адміністрацією через безконтрольність Мінкультури порушується чинне законодавство у сфері охорони культурної спадщини, зокрема Закон України "Про охорону культурної спадщини": відводяться земельні ділянки в межах зон охорони (буферних зон) об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, здійснюється їх неконтрольована забудова.

Із актуального: ЗВІТ (витяг) про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення.  

Із передбаченої розрахунками до бюджетної програми на 2014 рік чисельності учасників АТО, які підлягали протезуванню за кордоном (сім осіб), жоден не отримав грошової допомоги. У 2015 році станом на 01.12.2015 забезпечено протезуванням за кордоном лише шість із 150 осіб, яким планувалося надати таку допомогу, а для п’яти учасників протезування розпочато. Причинами такого стану справ є незабезпечення Мінсоцполітики та Службою АТО належної координації та взаємодії органів, причетних до організації процесу протезування учасників АТО виробами підвищеної функціональності за технологіями, які відсутні в Україні, за кордоном; нез’ясованість контингенту осіб, які потребують такого протезування, у т.ч. через неврахування періоду, необхідного для підготовки до протезування; коливання курсів валют, що позначилися на повноті та якості наданої іноземними компаніями спеціалізованої допомоги учасникам АТО та ефективності використання бюджетних коштів, а також неспроможність Служби АТО як відповідального виконавця цієї програми забезпечити належне 33 її виконання (відсутні кадри відповідної кваліфікації, недоукомплектовані посади, низький рівень відповідальності).

Із особливого та цікавого: ЗВІТ (витяг) про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг:  

Результати аудиту показали, що більша частина субвенції у 2014 році спрямована місцевим бюджетам шляхом взаєморозрахунків (заліків) за механізмом, визначеним Порядком перерахування субвенцій. Так, у 2014 році за механізмом взаєморозрахунків використано 5591,3 млн грн, або 90,5 відс. загального обсягу спрямованих асигнувань. Застосування переважно механізму проведення взаєморозрахунків, в яких низка підприємств не може взяти участь за відсутності заборгованості підприємств за поставлений природний газ, призвело до зменшення у 2014 році затвердженого обсягу субвенції на 1369,8 млн. грн. та їх перерозподілу на користь інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, невиконання у 2014 році розпису планових обсягів бюджетної програми за видатками на суму 1313,8 млн. грн., за наявності кредиторської заборгованості у сумі 991,5 млн. грн. (у т.ч. простроченої – 126,0 млн. грн.) з відшкодування підприємствам – виконавцям житлово-комунальних послуг недоотриманих ними доходів. Зазначене негативно вплинуло на їх фінансово-економічний стан, що не сприяє якості надання послуг населенню та потребує додаткових витрат у держбюджеті для погашення заборгованості в наступних періодах.

І це далеко не повний список «художнього» розпису бюджетних коштів з боку Уряду, і звітів Рахункової палати вже достатньо для повноцінної правової кваліфікації в межах кримінального процесу по кожному міністерству. І перед тим, як виставляти на політичну дошку чергового венчурного Прем’єра або іншу солодку фігуру треба пам’ятати головне, що спочатку прийнятий ГАМБІТ, бо без нього може бути ЦУЦВАНГ. 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]