Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.02.2021 17:15

Голова фермерського господарства: повноваження, порядок обрання та зміна

Які повноваження має голова фермерського господарства? Як його обрати? Який порядок його зміни?

Ці питання часто хвилюють як засновників майбутнього фермерського господарства, так і членів вже діючого.

Здавалось би спеціальний Закон України «Про фермерське господарство» (далі по тексту – Закон), який визначає засади створення та діяльності фермерського господарства має містити відповідь на всі хвилюючі фермерів питання. Але, маємо те, що маємо.

Голові фермерського господарства Законом присвячена одна стаття (ст. 4 Закону). Тож спробуємо відповісти на поставлені питання шляхом аналізу закріплених нею положень.

Так, за ч. 1 ст. 4 Закону головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа. Щодо засновника фермерського господарства запитань не виникає. Водночас головою фермерського господарства може бути і член фермерського господарства або інша особа, яка не є ані його засновником, ані членом такого господарства.

Разом з тим, наведене стосується фермерських господарств, які не мають статусу сімейних. Головою ж сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї.

Щодо повноважень голови фермерського господарства.

Стаття 4 Закону надає голові такі повноваження:

- представляти фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями відповідно до закону;

- укладати від імені господарства угоди та вчиняти інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України;

- письмово доручати виконання своїх обов’язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.

З аналізу вказаної статті може скластись враження, що перелік повноважень голови є вичерпним, оскільки не містить відсилання до установчого документа фермерського господарства, який міг би містити і інші повноваження.

Але з огляду на те, що статут або договір (декларація) про створення фермерського господарства є основою діяльності фермерського господарства, вважаємо, що закріплення інших повноважень голови в установчому документі фермерського господарства повинно мати місце.

Так, у статуті фермерського господарства може бути передбачено повноваження голови щодо розпорядження майном фермерського господарства, найму осіб, які працюють за трудовим договором, інші повноваження, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів фермерського господарства.

Таким чином, повноваження голови фермерського господарства не обмежуються тими, що визначені ст. 4 Закону, установчим документом може бути розширено їх перелік.

Який же порядок обрання голови фермерського господарства?

Відповідаючи на дане питання, звернемось до ч. 4 ст. 1 Закону, якою визначено положення, що мають зазначатись в установчому документі фермерського господарства. Серед таких – відомості про органи управління та порядок прийняття ними рішень.

Одразу зазначимо, що наявність органів управління більше характерна для фермерських господарств, які мають статус юридичної особи та діють на основі статуту. В ньому, як правило, і закріплюють статус та порядок обрання голови фермерського господарства. Він визначається одним із органів управління, а саме виконавчим органом та обирається зборами засновників фермерського господарства або загальними зборами членів фермерського господарства.

Щодо фермерських господарств, які реєструються як фізична особа-підприємець варто зазначити, що Законом детальніше регламентовано особливості створення та діяльності тих, які мають статус сімейних.

Більше того, аналіз норм Закону України «Про фермерське господарство» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» дає підстави вважати, що таке господарство може бути створене тільки як сімейне.

Так, головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сімї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, після укладення якого (якої) він має зареєструватися як фізична особа-підприємець.

Тобто, у таких фермерських господарствах головою є саме та особа, яка реєструється як фізична особа-підприємець, на основі діяльності якої організовується господарство.

Зміна голови фермерського господарства може мати місце у випадку:

- тимчасової втрати працездатності або тривалої відсутності (більше чотирьох місяців підряд);

- відмови від виконання обовязків голови ФГ;

- виходу чи виключення зі складу засновників ФГ;

- смерті голови ФГ.

Новий голова фермерського господарства обирається рішенням загальних зборів членів фермерського господарства.

При цьому, слід пам’ятати, що зміна голови фермерського господарства має бути відображена у відомостях Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту – Реєстр).

Для державної реєстрації відповідних змін державному реєстратору необхідно подати:

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу за формою 2, затвердженою наказом Мін’юсту від 19.05.2020 № 1716/5;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Реєстру (як правило, рішення загальних зборів членів ФГ);

- документ про сплату адміністративного збору;

- установчий документ юридичної особи в новій редакції (якщо статут містить відомості про голову ФГ);

- нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Якщо фермерське господарство зареєстроване як фізична особа-підприємець для внесення змін до відомостей про неї подаються:

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу – підприємця за формою 1, затвердженою наказом Мінюсту від 19.05.2020 № 1716/5;

- документ про сплату адміністративного збору;

- договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

З Типової форми договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 05.04.2019 № 177, вбачається, що в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові голови фермерського господарства. А тому, його зміна призводить до необхідності викладення договору або декларації в новій редакції, що і подається для внесення до Реєстру відповідних змін.

Як бачимо, Законом України «Про фермерське господарство» детально не врегульовано питання обрання, зміни та повноважень голови фермерського господарства. І зважаючи на те, що фермерське господарство діє на основі установчого документа, доцільним і необхідним є закріплення саме в ньому всіх аспектів діяльності господарства, включаючи ті, що стосуються його голови.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]