Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
23.05.2017 14:48

Торгово-промислова палата України виконала рекомендацій АМКУ

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України (2015—2019)

Ще одна перемога.  ТПП України виконало рекомендації Комітету.

   Щеодна перемога. ТППУкраїни виконало рекомендації Комітету.

    Тепер в деталях та за порядком.

 Комітетом ще в 2015 році розпочато дослідженнящодо відповідності вимогам законодавства про захист економічної конкуренціїпорядку надання, а також порядку встановлення ТПП України тарифів на послуги звидачі сертифікатів про походження товару.

Для чого видається сертифікат про походженнятовару думаю пояснювати не потрібно. Майже кожен, хто здійснює господарськудіяльність, хоч раз стикався з необхідністю та порядком його отримання.

На сьогодні більшість з сертифікатів пропоходження видаються ТПП України та регіональними ТПП. До внесення змін внормативну базу (2016 рік) всі сертифікати видавались виключно ТПП. Сьогодні частиназ них видаються митними органами.

Звичайно зазначена послуга була платною.

Вартість сертифікату коливалась від 172, 50 до1 104 грн. без ПДВ в залежності від виду транспорту та обсягу партіїтовару.

Коли ми занурились в аналіз вартості, тоз’ясували, що її розмір було затверджено рішенням Президії ТПП України тапогоджено з Міністерством економіки України та Державним комітетом з питаньрегуляторної політики та підприємництва в 2008 році, і з того часу вартість незмінювалась.

В основу визначення вартості тоді був покладенийпідхід, запропонований науково-дослідним економічним інститутом Міністерстваекономіки України, за яким тариф розраховується виходячи з вартості однієїексперто-години з урахуванням визначених норм часу на виконання стандартногопереліку робіт.

 До яких висновків ми прийшли?

1.                Вартістьзалежить від затрат часу співробітників ТПП на опрацювання документів та видачісертифікату, а також від вартості однієї експерто-години.

2.                Основнимфактором, що впливає на затрати часу – є обсяг пакету документів, якимсупроводжується товар.

3.                Обсягпакету документів, яким супроводжується товар залежить не тільки від видутранспорту та обсягу партії, а ще й від кількості постачальників, категорійтовару тощо.

4.                Вартістьоднієї експерто-години залежить від фактичних затрат кожної ТПП, які є різними,що підтверджено отриманою Комітетом від регіональних ТПП інформацією. Дляприкладу співвідношення річної заробітної плати працівників до загальноївартості оформлених сертифікатів в 2014-2015 роках відрізняється щодо кожноїТПП від 0,57 до 9,79 (по окремим ТПП сума отриманих коштів перевищує фактичнізатрати в кілька разів).

5.                Якрезультат: використання усіма ТПП усереднених показників вартості однієїексперто-години не є економічно обґрунтованим, як і встановлення різних нормчасу для оформлення сертифікатів в залежності від тоннажності та видутранспорту.

 Що ми рекомендували?

Розробити та затвердити єдиний порядокрозрахунку вартості послуг з оформлення та видачі сертифікатів про походженнятоварів усіх форм та привести вартість послуг до економічно обґрунтованогорівня.

По суті, це стосувалось зміни конкретновстановленого розміру тарифу, що відрізнявся лише за тоннажністю і видомтранспорту, та був фактично усередненим, на застосування всіма ТПП розробленоїТПП України формули розрахунку. Зазначене враховувало б затрати кожної окремоїТПП та фактичний час на опрацювання документів.

За наслідком, у різних ТПП, в залежності відрозміру включених/понесених затрат вартість сертифікату може відрізнятись, щотакож буде стимулом для кожної з них на оптимізацію процесу та зменшеннязатратної частини, з метою отримання більш привабливої вартості для споживачаніж в інших ТПП та збільшення за рахунок цього кількості споживачів, враховуючипринцип екстериторіальності при видачі сертифікатів.

 Що зробило ТПП на виконання рекомендацій?

В травні ТПП України надіслала в Комітетзатверджений рішенням Президії ТПП України від 30.03.2017 № 21 (2) Єдинийпорядок (умови) визначення вартості (тарифу), за яким здійснюється оплатапослуг, пов’язаних з видачею сертифікатів про походження товару.

За зазначеним порядком тариф розраховується яктариф сума добутків нормативної тривалості виконання кожного елементатехнології в одиницях часу, передбаченого технологічною картою послуги(однакова для всіх палат) і вартості в грошовому вимірюванні одиниці часуроботи експерта. Тобто: тариф = затрачений час х вартість експерто-години.

При цьому вартість одиниці часу роботи експертарозраховується кожною регіональною ТПП окремо шляхом включення до розрахункустатті витрат, що безпосередньо пов’язані з наданням послуги. А норми затратчасу експерта поділяються залежно від кількості товарних позицій (партійтовару) та від пакету документів: до 20 сторінок; від 21 до 200 сторінок; понад200 сторінок.

Як результат ми маємо вартість сертифікату, щозалежить від затрат кожної окремої ТПП та витраченого часу на опрацюваннязалежно від обсягу пакету документів.

Для нас це виконання рекомендацій та механізм,що за умови його належного застосування, зробить вартість послуги видачісертифікату економічно обґрунтованою, а не усередненою.

Звичайно, спочатку можуть бути певні незручностіта недоліки, що природні при змінах, але на скільки швидко та ефективно цезапрацює залежить не тільки від ТПП, а й від вас – споживачів. Томуознайомлюйтесь з порядком та тим, як ваша регіональна ТПП розраховує тариф. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи