Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.06.2019 20:18

Постоянные представительства. Часть 2: совпадения и отличия НКУ и СОИДН

Партнер, Керівник податкової практики Юридичної групи LCF, адвокат

В этой статье раскрываются основные отличия норм Налогового кодекса Украины от норм соглашений об избежании двойного налогообложения в части определения «постоянное представительство».

Как я упоминал в предыдущей статье, доступной по ссылке https://blog.liga.net/user/areun/article/33610, если согласно НКУ деятельность нерезидента в Украине не создает постоянное представительство, то для определения наличия у нерезидента постоянного представительства международные конвенции дальше можно не смотреть. В то же время, если согласно международной конвенции, определенная деятельность нерезидента в Украине не создает постоянное представительство (например, по длительности такой деятельности), в то время как аналогичная деятельность создает постоянное представительство согласно НКУ, в таком случае применяются положения международной конвенции как имеющие приоритет.

Для наглядного понимания основных отличий определения термина «постоянное представительство», в нижеприведенных таблицах приведено сравнение норм НКУ и соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Украиной и Германией.

Таблица 1. Определение «постоянное представительство» (ПП):

Норма НКУ

Норма СОИДН

 

Комментарий

Физическое ПП:

Физическое ПП:

 

постійне представництво - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні.

 

Для цілей  цієї  Угоди  термін  "постійне  представництво"

означає постійне місце діяльності, через яке повністю або частково

здійснюється комерційна діяльність підприємства.

 

Как можно заметить, основное определение физического ПП является практически идентичным в НКУ и СОИДН.

 

Агентское ПП:

Агентское ПП:

 

 

З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає…. резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.

5. Якщо, крім агента з незалежним статусом, про якого йдеться

в 6-му пункті,  інша особа, незалежно від положень  пунктів 1 і 2,

діє  від  імені  підприємства,   має,  і   звичайно використовує в Договірній  Державі  повноваження  укладати  контракти  від  імені

підприємства,  або утримує запаси товарів та виробів,  що належать

підприємству, з яких здійснюється регулярна поставка цих товарів і

виробів  від імені підприємства,  то це підприємство розглядається

як таке,  що  має  постійне  представництво  в  цій  Державі  щодо

будь-якої діяльності,  яку ця особа здійснює для підприємства,  за

винятком,  якщо  діяльність  цієї  особи  обмежується   тією,   що

зазначена  в  пункті  4,  яка,  якщо і здійснюється через постійне

місце діяльності,  не робить з цього постійного  місця  діяльності

постійного представництва відповідно до положень цього пункту.

 

6. Підприємство  не  розглядається  як таке,  що має постійне

представництво в  Договірній  Державі,  лише  якщо  воно  здійснює

комерційну діяльність у цій Державі через брокера,  комісіонера чи

будь-якого іншого агента з незалежним статусом  за  умови,  що  ці

особи діють у межах своєї звичайної комерційної діяльності.

 

7. Той   факт,  що  компанія,  яка  є  резидентом  Договірної

Держави, контролює чи контролюється  компанією,  що  є  резидентом

другої Договірної Держави або яка здійснює комерційну діяльність у

цій другій  Державі  (або  через   постійне   представництво   або

будь-яким іншим  чином),  сам  по  собі  не  перетворює одну з цих

компаній у постійне представництво другої компанії.

 

 

В части агентского ПП, нормы НКУ более конкретны, но и «обойти» их также можно путем предоставления «агенту» полномочий действовать от имени не исключительно одного нерезидента.  

 

Более того, нормы НКУ прямо исключают из понятия агентского ПП склады временного хранения и таможенные лицензионные склады.

 

 

Таблица 2. Примеры ПП:

Норма НКУ

Норма СОИДН

 

Комментарий

Місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар’єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів, сервер.

 

 

 

З метою оподаткування термін "постійне представництво" включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяльністю, перевищує шість місяців; надання послуг нерезидентом (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рамках одного проекту або проекту, що пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження: діяти від імені виключно такого нерезидента (проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів (контрактів) від імені цього нерезидента), що призводить до виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків; та/або утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу.

 

 2. Термін "постійне представництво", зокрема, включає:

     a) місце управління;

     b) філіал;

     c) офіс;

     d) фабрику;

     e) майстерню;

     f) шахту, нафтову або газову свердловину, кар'єр або будь-яке

інше місце розвідки або видобутку природних копалин.

 

 

3. Будівельний  майданчик або монтажний чи складальний об'єкт

є постійними представниками лише в тому разі,  якщо  вони  існують

більше дванадцяти місяців.

 

Как видим, основные примеры практически совпадают

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратите внимание на сроки: СОИДН предусматривает срок в 12 месяцев для строительной площадки, в то время, как НКУ – только 6 месяцев. Это тот случай, когда нормы СОИДН имеют преимущество надо нормами НКУ.

 

Также обратите внимание на то, что услуги нерезидента по предоставлению персонала не создают у такого нерезидента постоянное представительства в силу прямого указания в НКУ.

 

Таблица 3. Исключения из определения термина ПП:

Норма НКУ

Норма СОИДН

 

Комментарий

Постійним представництвом не є використання будівель або споруд виключно з метою зберігання, демонстрації або доставки товарів чи виробів, що належать нерезиденту; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою зберігання або демонстрації; зберігання запасів товарів або виробів, що належать нерезиденту, виключно з метою переробки іншим підприємством; утримання постійного місця діяльності виключно з метою закупівлі товарів чи виробів або для збирання інформації для нерезидента; направлення у розпорядження особи фізичних осіб у межах виконання угод про послуги з надання персоналу; утримання постійного місця діяльності виключно з метою провадження для нерезидента будь-якої іншої діяльності, яка має підготовчий або допоміжний характер;

 

4. Незважаючи  на  попередні  положення  цієї  статті  термін

"постійне представництво" не включає:

     а) використання споруд виключно з  метою  зберігання,  показу

або поставки товарів чи виробів, що належать підприємству;

     b) утримання  запасів  товарів  чи   виробів,   що   належать

підприємству, виключно з метою зберігання, показу або поставки;

     с) утримання  запасів  товарів  чи   виробів,   що   належать

підприємству, виключно з метою переробки іншим підприємством;

     d) утримання постійного місця  діяльності  виключно  з  метою

закупівлі  товарів  чи  виробів  або  для  збирання інформації для

підприємства;

     е) утримання  постійного  місця  діяльності  виключно з метою

здійснення для підприємства будь-якої іншої  діяльності,  яка  має

підготовчий або допоміжний характер;

     f) утримання  постійного  місця   діяльності   виключно   для

здійснення  будь-якої  комбінації видів діяльності,  перелічених у

підпунктах від   а)   до  е),  за  умови,  що  сукупна  діяльність

постійного  місця  діяльності,   яка   виникає   внаслідок   такої

комбінації, має підготовчий або допоміжний характер.

 

Запоминаем: содержание места деятельности исключительно для сбора информации и закупки товаров, а также деятельность подготовительного и вспомогательного характера - не создают ПП

 

***

Следующая статья  будет посвящена методам исчисления налога на прибыль постоянных представительств нерезидентов в Украине.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи