Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
05.12.2016 18:06

Антисоціальний законопроект N 5130

Експерт з питань соціальної політики

На цьому пленарному тижні уряд Порошенка-Гройсмана буде намагатись за будь-яку ціну пропхати супутній до проекту держбюджету відверто антисоціальний законопроект N 5130 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

На  цьому пленарному тижні уряд Порошенка-Гройсмана буде намагатись за будь-яку ціну пропхати супутній до проекту держбюджету відверто антисоціальний законопроект N 5130  "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України"  (проект Уряду надано на заміну 09.11.2016)!

Ухвалення зазначеного проекту закону є неприйнятним, оскільки запропоновані урядом зміни прямо порушують положення Конституції України в частині суттєвого звуження та, навіть, скасування належних громадянам соціальних та державних гарантій, зокрема:

Зміни в системі оплати праці, встановлення розміру мінімальної заробітної плати (Зміни до КЗпП, ЗУ «Про оплату праці», та ін):

- мінімальна заробітна плата визначається як встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці; якщо нарахована заробітна плата за місяць є нижчою від встановленого розміру мінімальної заробітної плати, власник або уповноважений ним орган проводить доплату до її рівня;

- вилучається положення щодо залежності розміру мінімальної заробітної плати від розміру прожиткового мінімуму;

- передбачається встановлення тарифної сітки (схеми посадових окладів), яка формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів);

схема тарифних ставок працівників бюджетної сфери формується на основі мінімального посадового окладу, встановленого КМУ, розмір якого не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

- змінюється порядок обчислення розмірів виплат, розмірів, які визначають настання правових наслідків, а саме замість прив’язки до мінімальної заробітної плати встановлюється прив’язка до прожиткового мінімуму при обчисленні: соціальних виплат , матеріального забезпечення військових, ставок державного мита, адміністративного, судового збору, компенсації витрат на правову допомогу, посадових окладів.

Пенсійне, соціальне забезпечення (Зміни до ЗУ “Про пенсійне забезпечення”, ЗУ “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, ЗУ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та ін.)

ПЕНСІОНЕРИ

- продовжується до 31.12.2017 обмеження максимального розміру пенсій (10 740 грн.);

продовжується до 1 січня 2018 року обмеження пенсійного забезпечення працюючих пенсіонерів (-15%), включаючи військових, чорнобильців;

- частково відновлюється пенсійне забезпечення службовців НБУ, посадовців місцевого самоврядування, працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз, помічників народних депутатів: до 31 грудня 2017 року пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму.

- змінюється порядок обчислення показника середньої заробітної плати в Україні для призначення пенсії: замість статистичних показників середньої заробітної плати за останні 3 роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, передбачається визначення розміру середньої заробітної плати КМУ;

- замість автоматичного березневого перерахунку пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати в Україні передбачається можливість здійснення перерахунку за рішенням КМУ;

- в разі виплати пенсії у безготівковій формі замість визначення банківського рахунку самим пенсіонером передбачається виплата таких пенсій через установи банків у порядку, передбаченому КМУ;

СТУДЕНТИ

- замість виплати стипендій всім студентам, які навчаються за бюджетний кошт, передбачаються 2 види стипендії: соціальна (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ) та академічна (для студентів, які досягли значних успіхів у навчанні ); порядок, критерії виплати та розміри стипендій визначатимуться КМУ;

- скасовується м атеріальне забезпечення, включаючи стипендії, учнівської та студентської молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні;

- замість законодавчо встановленого розміру стипендії на рівні прожиткового мінімуму для шахтарів, дітей шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, передбачається посилання на підзаконний акт КМУ;

ВІЙСЬКОВІ

- виключити військових строкової служби з числа військовослужбовців, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі чи встановленні інвалідності під час або внаслідок виконання обов'язків військової служби;

- встановити, що у разі зміни військовому групи інвалідності, її причини або відсотка втрати працездатності понад дворічний термін після первинного встановлення інвалідності, виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку зі змінами не здійснюється.

Зміни в сфері контролю додержання законодавства про працю

- органам місцевого самоврядування надається право проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях комунальній власності, а в порядку здійснення делегованих повноважень - на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників;

- до повноважень виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад пропонується віднести накладення фінансових санкцій за порушення законодавства про працю;

- встановлюється, що для платників єдиного податку I групи, сума страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування може бути не менше 0,5 мінімального страхового внеску.

Зміни в сфері доступу до персональних даних та контролю матеріального стану громадян

- з метою моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування соціальних виплат, пропонується надати Мінфіну право отримувати інформацію про персональні дані осіб, зокрема доступ до бази загальнообов'язкового державного соціального страхування, Державного реєстру актів цивільного стану, Реєстру виборців, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

- органам соціального захисту населення надається право використовувати відомості системи персоніфікованого обліку пенсійного страхування для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій на послуги ЖКГ.

Реорганізація Фондів соціального страхування (Зміни до ЗУ « Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»)

- протягом 30 днів від дати набуття чинності цим Законом припинити всі підрозділи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань шляхом приєднання до Фонду соціального страхування, створити робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування;

- до завершення реорганізації надати право правлінню Фонду соціального страхування приймати рішення про звільнення та призначення директорів виконавчих дирекцій та їх заступників Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; надати правлінню Фонду право запроваджувати та визначати порядок проведення конкурсу на заміщення цих вакансій;

- заборонити придбання майна (окрім придбання майна, що забезпечує безперебійну роботу органів фондів) та відчуження майна, матеріальних та нематеріальних активів, що перебувають на балансі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

- змінити порядок прийняття рішень Фондом соціального страхування: більшістю присутніх на засіданні членів правління незалежно від участі у засідання представників від різних сторін (держава, представники застрахованих осіб і роботодавці);

- передбачити прийняття Фондом рішення про створення робочих органів виконавчої дирекції Фонду та їх відділень;

- визначити порядок призначення керівників відділень управлінь виконавчої дирекції Фонду керівниками управлінь виконавчої дирекції Фонду за погодженням з директором виконавчої дирекції Фонду;

- передбачити контракту форму роботи керівників управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

Змінами до ЗУ « Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України », ЗУ « Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції » передбачається визначення КМУ особливостей припинення юридичних осіб, що знаходяться на тимчасово окупованій території та території проведення АТО.

Змінами до ЗУ «Про судовий збір»  пропонується звільнити від сплати судового збору Пенсійний фонд та його органи, органи Фондів державного соціального страхування; структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, на які покладено завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення; Державну службу з питань праці, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад, на які покладені функції зі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Змінами до ЗУ «Про Національну поліцію» встановлюється, що загальна чисельність поліції, що утримується з Державного бюджету України, до 01 січня 2018 року не може перевищувати 130 тисяч осіб.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]