Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.04.2015 14:46

Зауваження і пропозиції до проекту бюджетної політики на 2016 рік

Експерт з питань соціальної політики

Уряд подав на розляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік. Недоліки, зауваження і пропозиції...

Зауваження та пропозиції

Фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

до проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік

 

І. Проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік, що схвалений Урядом (розпорядження КМУ від 31.03.2015 №314-р) поданий на розгляд Верховній Раді України 9.04.2015 із порушенням термінів, які визначені статтею 33 Бюджетного кодексу України і статтею 152 Закону України «Про Регламент  Верховної Ради України» та містить ряд суттєвих системних недоліків, суть яких полягає в наступному.

1.    У преамбулі Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік наведено посилання на засадничі документи на які опирався Уряд при підготовці цього документу, але у відповідних розділах не враховані принципові положення зазначених документів, зокрема:

а)                 Програми діяльності Уряду і Коаліційної угоди щодо:

-         зменшення частики витрат державного сектору в структурі ВВП на 10%;

-         скорочення кількості податків до 9 ( на даний час існує 11 );

-         монетизації пільг;

-    переліку нормативно-правових актів Мінфіну і Національного банку України спрямованих на зменшення тіньового обігу готівки;

-         дебюрократизації і дерегуляції.

б)                Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»:

-         не визначено стратегічні індикатори для руху в 2016 році (п.4);

-         програма енергонезалежності не затверджена.

в)  Меморандуму про економічну і фінансову політику (Меморандум співпраці з МВФ) щодо:

-         визначення параметрів дефіциту НАК «Нафтогаз України» (не більше 0,3% ВВП);

-         реформування управління державними підприємствами;

-         моделі реформування системи медичного захисту;

-         підвищення правового захисту інвесторів;

-         підвищення незалежність Національного банку України.

г)                 Співпраці із Світовим банком щодо:

-         вдосконалення процедури відшкодування ПДВ за рахунок збільшення автоматичного відшкодування ПДВ й перегляд критеріїв автоматичного відшкодування;

-         раціоналізації дозволів на виконання будівельних робіт, посилення захисту інвесторів; скорочення кількості ліцензій та запровадження механізму координації регуляторних реформ високого рівня ( Зменшити відставання від країн-лідерів у рейтингу «Doing Business» до 66% відповідності );

-         підвищення ефективності таргетування соціальної допомоги бідним.

2.    До цього часу Урядом не схвалені прогнозні середньострокові показники бюджету на 2016 і 2017 рік, хоча відповідно до положень статті 21 Бюджетного кодексу України – мав бути схвалений до 1.02.2015 року.

3.  Не уточнено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку економіки на 2015 рік + 2 роки ( на даний час діє постанова КМУ № 404 зі змінами від 14.02.2015).

4.  Не виконані всі вимоги статті 33 Бюджетного кодексу України щодо пакету документів, зокрема відсутні:

-         інформація від НБУ щодо прогнозних монетарних показників і показників валютно-курсової політики на 2016 – 2018 роки, у тому числі обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;

-         інформація від НБУ про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

-         не наведена конкретна цифрова інформація щодо:

а)  частки перерозподілу ВВП через доходи зведеного бюджету;

б)  граничного обсягу державного боргу;

в)  розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення.

5.    У проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік відсутні реальні кроки в реформуванні обтяжливої і неефективної бюджетної сфери по галузях і секторах.

6.    Документ не містить чітких пріоритетів, цілей і критеріїв їх оцінки виконання, переобтяжений розмитими формулюваннями: «вжиття заходів», «посилення боротьби», «удосконалення системи», «підвищення ефективності», «продовження роботи», «подальша оптимізація», «посилення відповідальності».

7.    Проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік містить малозначущі завдання, які зазначаються в документах бюджетного планування із року в рік, це стосується:

-         управління державним боргом, податкових змін, міжбюджетних відносин;

-         запровадження принципу обґрунтованості видатків державного бюджету «від першої гривні» було започатковано в інструкційних матеріалах бюджетного планування ще з 2008 року;

-         виконання пріоритетних державних програм у межах коштів державного бюджету, без будь-яких конкретизацій і селекції.

8.    У проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік зазначені завдання, які вже виконані або можуть бути завершені до кінця поточного 2015 року, зокрема це стосується:

а)  Абзаців 5 та 6 розділу Основних завдань бюджетної політики - в Бюджетному кодексі України вже врегульовано питання управління боргом, в т. ч. за рахунок проведення активних операцій (статті 16, 18). Ці норми не виконуються.

б)  Абзацу 15 розділу Основних завдань бюджетної політики - реформування діючої системи пільг на проїзд запізнилося, оскільки з 1.06.2015 року пільги скасовані для більшості громадян Законом України № 76-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».

в)  Абзацу 16 розділу Основних завдань бюджетної політики - для переходу на середньострокове бюджетне планування не потрібно ніяких умов, як запровадження державного стратегічного планування (це форма уникнення виконання Закону), оскільки статтею 21 Бюджетного кодексу України зобов’язано Кабінет Міністрів України розробляти, подавати разом з проектом закону про Держбюджет до ВРУ та схвалювати прогноз Держбюджету на наступні за плановим 2 бюджетні періоди у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України на плановий рік.

г)   Абзацу 20 розділу Основних завдань бюджетної політики - посилення відкритості і прозорості діяльності головних розпорядників коштів бюджету врегульовано президентськими законопроектами (реєстр. №№ 2171, 2172), які були прийняті ВРУ 9.04.2015 року.

д)  Абзацом 6 розділу Пріоритетних завдань податкової політики пропонується зменшувати навантаження на ФОП, проте законом №219-VIII від 2.03.2015 «Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці» у 2016 році буде застосовуватися коефіцієнт 0,6 до ЄСВ.

е)   Абзацом 8 розділу Пріоритетних завдань податкової політики - Уряд збирається лише тільки запроваджувати податковий контроль за трансфертним ціноутворенням, хоча необхідно уже звітувати у Верховній Раді України.

ж)                        Абзацом 14 розділу Пріоритетних завдань податкової політики – Уряд збирається лише тільки запроваджувати електроні системи адміністрування ПДВ, проте за результатами стрес-тестування необхідно вже приймати рішення щодо продовження дії цієї системи.

з)   Абзацом 8 розділу Взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами – передбачається застосовувати механізм горизонтального вирівнювання, хоча він вже діє з 2015 року (стаття 99 Бюджетного кодексу України), його можливо лише удосконалювати.

и)  Абзацом 11 розділу Взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами передбачається делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо надання базових послуг, хоча таке делегування врегульовано ще з радянських часів. Необхідно акцентувати увагу на змінах рівня, якості та обсягів надання таких послуг.

Натомість, поданий Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 містить не чіткі цифрові показники, а «затуманеність» орієнтиру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму (як і в минулих роках), тобто «із врахуванням фінансових можливостей бюджету», «зростання реального сектору економіки та індексу споживчих цін». Не визначені шляхи синхронізації урядових політик і основних засад грошово-кредитної політики Національного банку України.

Поданий проект документу не надає відповіді на питання:

1.     Яка концепція дефіциту та управління державним боргом? Скільки вивільниться коштів від реструктуризації боргів і як планується їх використати?

2.     Чи буде зменшено дефіцити і трансферти з Державного бюджету для солідарної пенсійної системи?

3.     Які визначені «точки економічного росту» та які інструменти їх стимулювання? Які будуть зміни інвестиційного клімату?

4.     Як буде адаптуватися податкове і митне законодавство до вимог ЄС?

5.     Чи зберігатимуться додаткові імпортні мита та що буде компенсатором втрати доходів?

6.     Яка доля військового збору? Чи передбачаються компенсатори?

7.     Яка оцінка зменшення рівня тінізації економіки? Який приріст доходів?

8.     Які будуть відбуватися зміни в адмініструванні податків, системі управління, врегулювання взаємних боргів бізнесу і держави?

9.     Що конкретно буде зроблено в підвищені якості, прозорості і ефективності бюджетування?

10.         Скільки коштів буде спрямовано на програми енергоефективності й енергонезалежності від Російської Федерації? Як зміниться протягом року баланс енергетичного сектору і соціальний захист нужденним?

11.         Які кроки будуть здійснені в децентралізації, окрім механічного об’єднання громад? Яка модель міжбюджетних відносин з територіями, що окуповані ДНР і ЛНР?

12.         Як змінити рейтинги України в основних номінаціях?

 

ІІ. За результатами розгляду проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, необхідно отримати від Кабінету Міністрів України деталізацію та додаткові обґрунтування і пояснення, що саме Уряд мав на увазі, щодо:

1.    Абзацу 13 розділу Основних завдань бюджетної політики, з огляду на те, що ліквідація перехресного субсидіювання пасажирських перевезень призведе до не менш як п’ятикратного підвищення тарифів, і як наслідок – закриття маршрутів (як у Російські Федерації).

2.    Абзацу 19 розділу Основних завдань бюджетної політики, з огляду на те, що не має сенсу запроваджувати бюджетні правила виключних випадків внесення змін до закону про Держбюджет протягом року – це врегульовано статтею 52 Бюджетного кодексу України.

3.    Абзацу 2 розділу Взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами щодо запровадження європейських стандартів місцевого самоврядування – такі стандарти в різних країнах ЄС індивідуальні.

4.    Абзацу 6 розділу Взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами щодо оптимального рівня розподілу ресурсу між державним та місцевими бюджетами – необхідно офіційно визнати помилки в 2015 році.

5.    Абзацу 14 розділу Взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами щодо удосконалення системи планування бюджету шляхом підвищення якості бюджетних прогнозів.

6.    Абзацу 1 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров’я шляхом оптимізації ліжкового фонду.

7.    Обґрунтувань, чому Уряд вважає, що в галузі охорони здоров’я необхідно вирішити 2 проблеми, для яких є по одному шляху, натомість в освіті – 1 проблема і 18 шляхів; в науці – 1 проблема і 9 шляхів; в культурі – 1 проблема і 18 шляхів.

ІІІ. Із проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік необхідно виключити положення, які відносяться до повноваження Уряду і не потребують додаткового доручення Верховної Ради України для їх виконання, зокрема:

-         оптимізація кількості кафедр у вищих навчальних закладів (абзац9 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік);

-         збільшення кількості учнів у групі під час поділу класу для вивчення окремих предметів (абзац10 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік);

-         визначення щороку доцільності підготовки фахівців та робітничих кадрів за певними спеціальностями, напрямами підготовки, галузями знань (абзац 17 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік);

-         нарахування доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а не за вакантною посадою (абзац 21 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік);

Також потребують виключення:

-         абзац 15 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік щодо розроблення довгострокового (на 25 – 30 років) прогнозу розвитку освітньої галузі з огляду на те, що розвиток освітньої галузі має плануватися в контексті прогнозів розвитку економіки;

-         абзац 9 розділу Взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами щодо застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі під час складання проектів місцевих бюджетів з огляду на те, що відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

Крім того, мають бути виключені із розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік положення, які позбавлені будь-кого сенсу, зокрема щодо:

-       побудови нової моделі надання послуг музеями (абзац 40);

-       стимулювання позабюджетного фінансування культури (абзац 41);

-       використання програмного забезпечення з відкритим кодом (абзац 47);

-       упорядкування умов оплати праці журналістів (абзац 49);

-       визначення шляхів збалансування фінансового плану НАК «Нафтогаз України» з метою зменшення її дефіциту (абзац 59) – Уряд вже мав визначити шляхи збалансування фінансового плану компанії в проекті документу, а не делегувати це Верховній Раді України;

-       здійснення приватизації об’єктів державної власності шляхом забезпечення надходження коштів від приватизації державного майна до державного бюджету (абзаци 82, 85);

-       покращення менеджменту підприємств державного сектору економіки та удосконалення контролю за їх діяльністю шляхом їх ліквідації (абзаци 92, 93);

-       забезпечення проведення ефективної фізкультурно-спортивної роботи шляхом удосконалення мережі фізкультурно-спортивних закладів та проведення роботи з поліпшення ефективності їх діяльності (абзаци 98, 100).

 

IV. Пропонуємо доповнити проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік наступними положеннями щодо зобов’язань Кабінету Міністрів України врахувати під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2016 рік:

До розділу Основні питання бюджетної політики:

1.     Подати проект бюджету на 2016 рік виключно на чинній законодавчій (бюджетній та податковій) базі до 15 вересня 2015 року.

2.     Передбачити «нульовий» дефіцит по загальному фонду держбюджету, і не більше 1% дефіциту для виконання інфраструктурних проектів у спеціальному фонді.

3.     Зберегти з урахуванням податкового законодавства частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні не вищому 30% ВВП без соціальних фондів, і державного сектору не вище 42% ( у 2015 році заплановано 32,6% ВВП без соц.фондів і 43,1% ВВП – державного сектору ).

4.     Досягти рівень граничного відношення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП – 75%, або 1 512 млрд. грн. ( у 2015 році «прямий» державний борг обмежено на рівні 1 394 млрд. грн. або 75,3%, але зважаючи на наявність гарантованого боргу загальний обсяг складе не менше 1 694 млрд. грн. або 91,6% ВВП ).

5.     Відновити ліквідність ЄКР не менше як на 25 млрд. грн. – (кошти місцевих бюджетів), у тому числі через механізм випуску ОВДП, частково списавши заборгованість Пенсійного фонду України перед ЄКР ( 50,4 млрд. грн. ).

6.     Встановити заборону на випуск ОВДП понад обсяги, визначені в балансі бюджету – будь-які видатки мають враховуватися в балансі бюджету.

7.     Затвердити на 2016 рік бюджети всіх соціальних фондів на бездефіцитній основі Верховною Радою України, а не Кабінетом Міністрів України.

8.     Змінити пропорції зарахування до бюджету надходжень від оренди державного майна та чистого прибутку монополій (з 30% до70%).

9.     Надходження від підакцизних нафтопродуктів направляти в повному обсязі на розвиток доріг і дорожнього господарства у тому числі й районного рівня (22,2 млрд. грн.), а не 3,4 млрд. грн. (як у 2015 році).

10.                       Відмовитися від дотування реального сектору економіки (сільське господарство, вугільна промисловість (крім реструктуризації), енергетика).

11.                       Лінійно ув’язати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості із нормативами соціальних стандартів – для реального фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

12.                       Здійснювати зовнішній аудит місцевих бюджетів, у т. ч. незалежними сертифікованими аудиторами, щорічно, а не раз на 7-8 років, як зараз.

До розділу Пріоритетні завдання податкової політики:

13.                       Підпорядкувати Державну фіскальну службу Мінфіну, а не КМУ. Змінити кадрову політику в фіскальній службі.

14.                       Податкову міліцію та підрозділ розслідування неузгоджених питань щодо сплати податків підпорядкувати іншому державному органу, а не Держфіскальній службі.

15.                       Прийняти Закон про перелік адміністративних послуг та плату за їх надання. Включити до Податкового кодексу України положення про державне мито та інші обов’язкові платежі.

16.                       Запровадити мораторій на введення нових податків та відмовитися від запровадження додаткових податків на імпорт.

17.                       Кардинально переглянути систему функціонування податку на прибуток за «Естонським правилом» - оплата податку при виплаті дивідендів.

18.                       Автоматично відшкодовувати ПДВ експортерам пропорційно поверненню експортної валютної виручки.

19.                       Скасувати індивідуальний характер податкових роз’яснень та делегувати таку функцію Мінфіну.

20.                       Ліквідувати «тіньові схеми» в зовнішньоекономічній діяльності, «податкові ями», конвертаційні центри та «помийні» банки як явище.

21.                       Зменшити кількість і спростити форми звітності по податках та періодичність їх подання.

22.                       Зараховувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету за місцем реєстрації платника податку.

23.                       Провести інвентаризацію та оприлюднення боргів держави перед платниками податків, неузгоджених податкових зобов’язань іх реструктуризації та списання.

24.                       Здійснити разове (добровільне) декларування фізичними особами майнового стану і прибутків ( по аналогії із податковим компромісом для підприємств – сплата 1% від прихованих активів ) та зробити симетричний (дзеркальний) крок – реструктурувати (списати) борги держави перед бізнесом (неузгоджених податкових переплат, невідшкодованого ПДВ).

25.                       Запровадити щорічне оприлюднення результатів зовнішнього незалежного аудиту діяльності Державної фіскальної служби України.

26.  Підвищити ставку оподаткування доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств з 5 до 15%.

27.  Запровадити оподаткування мисливських угідь за рішенням сільських рад в обсязі не менше 1-1,2 тис. грн. за 1 га угідь.

28.  Стягувати земельний податок після 3-х місяців з моменту ухвалення рішення сесією про виділення земельної ділянки, а не з часу оформлення її власності;

29.  Усунути колізії в податковому законодавстві щодо оподаткування акцизним податком з роздрібних продаж.

30.  Звільнити від оподаткування присадибні прибудови і допоміжні споруду.

31.  Скасувати пільги зі сплати земельного податку підприємствами залізничного транспорту та електроенергетики і зобов’язати такі підприємства сплачувати за всю земельну ділянку, що перебуває у їх користуванні в межах населених пунктів.

32.  Поширити спрощену систему оподаткування на комунальні підприємства, що надають комунальні послуги.

33.  Збільшити податок на доходи від лотерейної діяльності (10% на дохід із віднесенням сплаченого податку на витрати ) та ліцензувати організації й проведення недержавних лотерей, ігор у казино та букмекерської діяльності.

Інші питання

34.  Досягнути зміни рейтингу Doing Business з 96 позиції на 50-ту. Є неприпустимо низький рейтинг - «Приєднання до електричних мереж - 185», «Міжнародна торгівля - 154», «Вирішення неплатоспроможності - 142», «Захист міноритарних інвесторів - 109», «Оподаткування - 108».

35.  Провести переговори та здійснити глибоку керовану реструктуризацію зовнішніх державних боргів і боргів НБУ, що передбачатиме:

а)                списання суттєвої частини як основного боргу так і процентів за користування позиками;

б)               застосування пільгового періоду (грейс-періоду) не здійснення виплат за існуючими зобов’язаннями;

в)       пролонгування (репрофайлинг) на 15 років виконання зобов’язань як по зовнішнім так і по внутрішнім боргам.

36.                       Залучити спеціалізовані управляючі компанії до менеджменту найбільших державних корпорацій.

37.                       Забезпечити розвиток мережі автодоріг загального користування із залученням коштів інвесторів, у тому числі із передачею таких доріг у концесію.

38.                       Провести повну інвентаризацію державного майна, державних підприємств, житлової та комерційної нерухомості.

39.                       Запровадити найкращий світовий досвід (наприклад французький) у сфері державних закупівель, що передбачатиме концентрацію в одному органі влади всіх державних закупівель усіх інших органів влади. (Створити Агентство по державним закупівлям).

40.                       Заборонити бюджетним установам, академіям наук укладати всі види договорів про використання нерухомості крім угод про оренду.

41.                       Законодавчо затвердити право довгострокової оренди сільськогосподарської землі виключно на конкурсних (аукціонних) засадах до 50 років, з мінімальним строком оренди землі не менше 2-х строків сівозміни, з правом передачі такої оренди в спадок (при виконанні відповідних визначених умов).

42.                       Здійснювати державне і регіональне замовлення культурно-мистецьких заходів замість безпосереднього утримання бюджетних установ.

43.                       Реальне впровадження розподільчих рахунків при розрахунках за газ і тепло, водопостачання і водовідведення та інших комунальних платежів.

44.                       Концентрація всіх можливих ресурсів усіх бюджетів у 2016 році на заходах по енергозбереженню, у тому числі Державний фонд регіонального розвитку.

45.                       Кабінет Міністрів України має визначити шляхи збалансування фінансового стану НАК "Нафтогаз України" без дотування з бюджету та підвищення цін і тарифів для населення.

46.                       Розробка та впровадження механізму (законопроект) викупу всього газу власного видобутку (включаючи газ, що видобувається за договорами спільної діяльності із приватними компаніями) на власні потреби за рентабельними цінами.

47.                       Запровадити обов’язкове встановлення побудинкових засобів обліку теплової енергії, припинення постачання теплової енергії у разі відсутності такого приладу обліку.

48.                       Підготовка та приватизація всіх вугледобувних підприємств.

49.                       Зменшити граничну суму готівкових розрахунків із 150 тис. грн. до 15 тис. гривень.

50.                       Легалізувати неформальні платежі за надання медичних послуг через «лікарняні каси».

51.                       Поступово (протягом 2 років) поширити обов’язкове медичне страхування на всі галузі економіки та категорії професій.

52.                       Передати в оренду надлишковий ліжковий фонд з метою поліпшення використання потужностей закладів охорони здоров’я, відповідно до потреб населення, приватним закладам охорони здоров’я.

53.                       Здійснити перехід від кількісного виміру обсягу коштів на утримання Збройних Сил України й інших військових формувань до запровадження якісних комплексних показників озброєності кожного бійця, підрозділу, частини, у т. ч. технічними та допоміжними засобами, за кращими європейськими стандартами.

54.                       Скоротити обслуговуючий персонал військових формувань, запровадити аутсорсинг в матеріально-технічному забезпеченні військових підрозділів цивільними структурами.

55.                       Ліквідувати дублювання функцій Міноборони та Генштабу ЗСУ.

56.                       Сформувати «активний» кадровий резерв військових частин і підрозділів з числа цивільних осіб, які мають відповідну підготовку. Здійснювати регулярне проведення навчальних зборів резервістів.

57.                       Кабінет Міністрів України має розробити конкретний перелік функцій, які децентралізуються.

58.                       Розвиток програм «громадських» робіт для безробітних і переселених осіб на роботах по будівництву доріг, соціального житла та благоустрою населених пунктів.

59.  Розвиток волонтерського руху у повсякденній діяльності як альтернативу дозвіллю (безкоштовна допомога в лікарнях, хоспісах, позашкільних закладах освіти).

60.  Переглянути статус бюджетних установ в напрямку чіткої визначеності виконання державних функцій. В разі проведення комерційної діяльності установами, держава має перевести їх на новий тип фінансування – державне (комунальне) замовлення робіт, товарів чи послуг.

61.  Переглянути і запровадити економічно обґрунтовані ціни і тарифи на теплову енергію і газ для населення, виходячи із вартості вітчизняного газу, реальних затрат на транспортування його до споживачів та податку на додану вартість.

62.  Закріпити визначення території місцевої ради на законодавчому рівні.

63.  Віднести до комунальної власності відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст всі землі, розташовані за межами населених пунктів в межах територій сільських, селищних, міських рад, крім земельних ділянок, що використовуються на території України на підставі міжнародних договорів, земель зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності, земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; земельних ділянок приватної власності.

64.  Віднести до спільної власності відповідних територіальних громад районів, областей земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна такої власності, а також комунальні підприємства, які перебувають у такій власності.

65.  Передати від районних державних адміністрацій до сільських, селищних, міських рад повноваження щодо виділення земельних часток власникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

66.  Передати від районних державних адміністрацій до сільських, селищних, міських рад повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності.

67.  Покращити самодостатність територіальних громад шляхом:

-                   розширення джерел формування доходів бюджетів місцевого самоврядування (зараховувати 25% ПДФО до бюджетів сіл і селищ, 60% ПДФО до бюджетів міст районного значення; 50% рентної плати за спеціальне використання деревини зараховувати до бюджетів сіл, слищ і міст; зараховувати до бюджетів місцевого самоврядування рентну плату за спеціальне використання водних об’єктів місцевого значення для ведення рибництва);

-                   розширення джерел формування бюджету розвитку бюджетів місцевого самоврядування за рахунок 50% єдиного податку;

-                   законодавчого визначення умов здійснення попередньої оплати товарів (робіт, послуг),  що закуповуються за бюджетні кошти до 1 місяця;

-                   визначення Кабміном вичерпного переліку видатків, що можуть здійснюватися за рахунок освітньої і медичної субвенцій та черговості фінансового забезпечення цих видатків при плануванні бюджету;

-                   запровадження субвенції бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання районних автомобільних доріг в обсязі 15% доходів державного бюджету від акцизного податку з нафтопродуктів;

-                   спрямування 75% обсягу стабілізаційної дотації районним бюджетам для регулювання можливих фактичних диспропорцій у фінансовому забезпеченні сіл, селищ та міст районного значення;

-                   списання непогашеної заборгованості за середньостроковими позиками місцевих бюджетів перед державним бюджетом

 

Крім того, пропонуємо до розділу « Основні завдання бюджетної політики» внести наступні зміни:

1. Абзац десятий викласти у такій редакції:

«забезпечення встановлення з 1 січня 2016 року розміру мінімальної заробітної плати на рівні фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням податків та зборів, що сплачуються із заробітної плати та підвищення розміру тарифної ставки (посадового окладу) працівника І тарифного розряду ЄТС до законодавчо гарантованого рівня;».

 

2. Абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«встановлення на 2016 рік величини прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення з урахуванням реальних показників витрат і потреб нормального відтворення людини та впровадження механізму оперативного коригування розміру прожиткового мінімуму протягом 2016 року з урахуванням даних моніторингу прожиткового мінімуму та фактичного зростання споживчих цін і тарифів».

 

3. Доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

«забезпечення у 2016 році виплати пенсій, у тому числі працюючим пенсіонерам, в повному обсязі без обмежень їх розмірів та скасування оподаткування пенсій;

забезпечення використання базового державного соціального стандарту – прожитковий мінімум при визначенні розмірів соціальної допомоги, скасувавши показник «рівень забезпечення прожиткового мінімуму;

проведення індексації грошових доходів населення у повному обсязі та забезпечення відповідних джерел коштів за рахунок Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, Державного бюджету України.».

 

4. Доповнити розділ частиною другою такого змісту:

«Забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітних плат працівникам (робітникам) підприємств, яка виникла за рахунок бюджетних коштів шляхом:

погашення заборгованості із виплати заробітних плат працівникам (робітникам), яка виникла внаслідок несвоєчасного та неповного перерахування з державного бюджету коштів за роботи, виконані на замовлення держави, шляхом повернення заборгованості за попередні роки;

погашення заборгованості із виплати заробітних плат працівникам (робітникам), яка виникла внаслідок несвоєчасного та неповного перерахування з державного бюджету субвенцій підприємствам, що надають послуги пільговим категоріям населення, шляхом повернення заборгованості за попередні роки;

погашення заборгованості із виплати заробітних плат працівникам (робітникам) юридичних осіб, що фінансуються/дотуються з бюджету, у тому числі які визнано банкрутами.».

 

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]