Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
22.04.2015 14:46

Зауваження і пропозиції до проекту бюджетної політики на 2016 рік

Експерт з питань соціальної політики

Уряд подав на розляд Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік. Недоліки, зауваження і пропозиції...

Зауваженнята пропозиції

Фракції політичної партії «Всеукраїнськеоб’єднання «Батьківщина»

до проекту Основних напрямів бюджетноїполітики на 2016 рік

 

І.Проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік, що схвалений Урядом(розпорядження КМУ від 31.03.2015 №314-р) поданий на розгляд Верховній РадіУкраїни 9.04.2015 із порушенням термінів, які визначені статтею 33 Бюджетногокодексу України і статтею 152 Закону України «Про Регламент  Верховної Ради України» та містить ряд суттєвих системних недоліків, суть якихполягає в наступному.

1.   У преамбулі Основнихнапрямів бюджетної політики на 2016 рік наведено посилання на засадничідокументи на які опирався Уряд при підготовці цього документу, але увідповідних розділах не враховані принципові положення зазначених документів,зокрема:

а)                Програми діяльностіУряду і Коаліційної угоди щодо:

-        зменшення частикивитрат державного сектору в структурі ВВП на 10%;

-        скорочення кількостіподатків до 9 (наданий час існує 11);

-        монетизації пільг;

-    перелікунормативно-правових актів Мінфіну і Національного банку України спрямованих назменшення тіньового обігу готівки;

-        дебюрократизації ідерегуляції.

б)               Стратегії сталогорозвитку «Україна – 2020»:

-        не визначеностратегічні індикатори для руху в 2016 році (п.4);

-        програма енергонезалежностіне затверджена.

в)  Меморандумупро економічну і фінансову політику (Меморандум співпраці з МВФ) щодо:

-        визначення параметрівдефіциту НАК «Нафтогаз України» (небільше 0,3% ВВП);

-        реформування управліннядержавними підприємствами;

-        моделі реформування системимедичного захисту;

-        підвищення правовогозахисту інвесторів;

-        підвищення незалежністьНаціонального банку України.

г)                Співпраці із Світовимбанком щодо:

-        вдосконалення процедуривідшкодування ПДВ за рахунок збільшення автоматичного відшкодування ПДВ й переглядкритеріїв автоматичного відшкодування;

-        раціоналізації дозволівна виконання будівельних робіт, посилення захисту інвесторів; скороченнякількості ліцензій та запровадження механізму координації регуляторних реформвисокого рівня (Зменшитивідставання від країн-лідерів у рейтингу «Doing Business» до 66%відповідності);

-        підвищення ефективностітаргетування соціальної допомоги бідним.

2.   До цього часу Урядом несхвалені прогнозні середньострокові показники бюджету на 2016 і 2017 рік, хочавідповідно до положень статті 21 Бюджетного кодексу України – мав бутисхвалений до 1.02.2015 року.

3. Не уточнено основніпрогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку економіки на 2015рік + 2 роки ( на даний час діє постанова КМУ № 404 зі змінами від14.02.2015).

4. Не виконані всі вимогистатті 33 Бюджетного кодексу України щодо пакету документів, зокрема відсутні:

-        інформація від НБУ щодопрогнозних монетарних показників іпоказників валютно-курсової політики на 2016 – 2018 роки, у тому числі обміннийкурс гривні у середньому за рік та на кінець року;

-        інформація від НБУ про розрахунок частини прогнозованогоприбутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню додержавного бюджету;

-        не наведена конкретна цифрова інформація щодо:

а)  частки перерозподілу ВВП через доходи зведеногобюджету;

б)  граничного обсягу державного боргу;

в)  розмірів мінімальної заробітної плати, прожитковогомінімуму та рівня його забезпечення.

5.   У проекті Основнихнапрямів бюджетної політики на 2016 рік відсутні реальні кроки в реформуванніобтяжливої і неефективної бюджетної сфери по галузях і секторах.

6.   Документ не міститьчітких пріоритетів, цілей і критеріїв їх оцінки виконання, переобтяженийрозмитими формулюваннями: «вжиття заходів», «посилення боротьби»,«удосконалення системи», «підвищення ефективності», «продовження роботи»,«подальша оптимізація», «посилення відповідальності».

7.   Проект Основнихнапрямів бюджетної політики на 2016 рік містить малозначущі завдання, якізазначаються в документах бюджетного планування із року в рік, це стосується:

-        управління державнимборгом, податкових змін, міжбюджетних відносин;

-        запровадження принципуобґрунтованості видатків державного бюджету «від першої гривні» булозапочатковано в інструкційних матеріалах бюджетного планування ще з 2008 року;

-        виконання пріоритетнихдержавних програм у межах коштів державного бюджету, без будь-якихконкретизацій і селекції.

8.   У проекті Основнихнапрямів бюджетної політики на 2016 рік зазначені завдання, які вже виконаніабо можуть бути завершені до кінця поточного 2015 року, зокрема це стосується:

а) Абзаців 5 та 6 розділу Основнихзавдань бюджетної політики - в Бюджетному кодексі України вже врегульованопитання управління боргом, в т. ч. за рахунок проведення активних операцій(статті 16, 18). Ці норми не виконуються.

б) Абзацу 15 розділу Основнихзавдань бюджетної політики - реформування діючої системи пільг на проїздзапізнилося, оскільки з 1.06.2015 року пільги скасовані для більшості громадянЗаконом України № 76-VIII від 28.12.2014 «Про внесення змін та визнаннятакими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».

в) Абзацу 16 розділу Основнихзавдань бюджетної політики - для переходу на середньострокове бюджетнепланування не потрібно ніяких умов, як запровадження державного стратегічногопланування (це форма уникнення виконанняЗакону), оскільки статтею 21 Бюджетного кодексу України зобов’язано КабінетМіністрів України розробляти, подавати разом з проектом закону про Держбюджетдо ВРУ та схвалювати прогноз Держбюджету на наступні за плановим 2 бюджетніперіоди у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджетУкраїни на плановий рік.

г)  Абзацу 20 розділу Основнихзавдань бюджетної політики - посилення відкритості і прозорості діяльностіголовних розпорядників коштів бюджету врегульовано президентськимизаконопроектами (реєстр. №№ 2171, 2172), які були прийняті ВРУ 9.04.2015 року.

д) Абзацом 6 розділуПріоритетних завдань податкової політики пропонується зменшувати навантаженняна ФОП, проте законом №219-VIII від 2.03.2015 «Про внесення змін до розділу VIII"Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір таоблік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальнестрахування" щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці» у 2016 роцібуде застосовуватися коефіцієнт 0,6 до ЄСВ.

е)  Абзацом 8 розділуПріоритетних завдань податкової політики - Уряд збирається лише тільки запроваджуватиподатковий контроль за трансфертним ціноутворенням, хоча необхідно ужезвітувати у Верховній Раді України.

ж)                       Абзацом 14 розділуПріоритетних завдань податкової політики – Уряд збирається лише тількизапроваджувати електроні системи адміністрування ПДВ, проте за результатамистрес-тестування необхідно вже приймати рішення щодо продовження дії цієїсистеми.

з)  Абзацом 8 розділуВзаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами – передбачаєтьсязастосовувати механізм горизонтального вирівнювання, хоча він вже діє з 2015року (стаття 99 Бюджетного кодексу України), його можливо лише удосконалювати.

и) Абзацом 11 розділуВзаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами передбачається делегуванняорганам місцевого самоврядування повноважень щодо надання базових послуг, хочатаке делегування врегульовано ще з радянських часів. Необхідно акцентуватиувагу на змінах рівня, якості та обсягів надання таких послуг.

Натомість,поданий Урядом проект Основних напрямів бюджетної політики на 2016 містить нечіткі цифрові показники, а «затуманеність» орієнтиру мінімальної заробітноїплати та прожиткового мінімуму (як і в минулих роках), тобто «із врахуваннямфінансових можливостей бюджету», «зростання реального сектору економіки таіндексу споживчих цін». Не визначені шляхи синхронізації урядових політик іосновних засад грошово-кредитної політики Національного банку України.

Поданийпроект документу не надає відповіді на питання:

1.     Якаконцепція дефіциту та управління державним боргом? Скільки вивільниться коштіввід реструктуризації боргів і як планується їх використати?

2.     Чибуде зменшено дефіцити і трансферти з Державного бюджету для солідарноїпенсійної системи?

3.     Яківизначені «точки економічного росту» та які інструменти їх стимулювання? Якібудуть зміни інвестиційного клімату?

4.     Якбуде адаптуватися податкове і митне законодавство до вимог ЄС?

5.     Чизберігатимуться додаткові імпортні мита та що буде компенсатором втратидоходів?

6.     Якадоля військового збору? Чи передбачаються компенсатори?

7.     Якаоцінка зменшення рівня тінізації економіки? Який приріст доходів?

8.     Якібудуть відбуватися зміни в адмініструванні податків, системі управління,врегулювання взаємних боргів бізнесу і держави?

9.     Щоконкретно буде зроблено в підвищені якості, прозорості і ефективностібюджетування?

10.        Скільки коштів будеспрямовано на програми енергоефективності й енергонезалежності від РосійськоїФедерації? Як зміниться протягом року баланс енергетичного сектору і соціальнийзахист нужденним?

11.        Які кроки будутьздійснені в децентралізації, окрім механічного об’єднання громад? Яка модельміжбюджетних відносин з територіями, що окуповані ДНР і ЛНР?

12.        Як змінити рейтингиУкраїни в основних номінаціях?

 

ІІ.За результатами розгляду проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016рік Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, необхідно отримати відКабінету Міністрів України деталізацію та додаткові обґрунтування і пояснення,що саме Уряд мав на увазі, щодо:

1.   Абзацу 13 розділуОсновних завдань бюджетної політики, з огляду на те, що ліквідація перехресногосубсидіювання пасажирських перевезень призведе до не менш як п’ятикратногопідвищення тарифів, і як наслідок – закриття маршрутів (як у РосійськіФедерації).

2.   Абзацу 19 розділуОсновних завдань бюджетної політики, з огляду на те, що не має сенсузапроваджувати бюджетні правила виключних випадків внесення змін до закону проДержбюджет протягом року – це врегульовано статтею 52 Бюджетного кодексуУкраїни.

3.   Абзацу 2 розділу Взаємовідносиндержавного бюджету з місцевими бюджетами щодо запровадження європейськихстандартів місцевого самоврядування – такі стандарти в різних країнах ЄСіндивідуальні.

4.   Абзацу 6 розділуВзаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами щодо оптимального рівнярозподілу ресурсу між державним та місцевими бюджетами – необхідно офіційновизнати помилки в 2015 році.

5.   Абзацу 14 розділуВзаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами щодо удосконаленнясистеми планування бюджету шляхом підвищення якості бюджетних прогнозів.

6.   Абзацу 1 розділу Іншіпитання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державнийбюджет України на 2016 рік щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров’яшляхом оптимізації ліжкового фонду.

7.   Обґрунтувань, чому Урядвважає, що в галузі охорони здоров’я необхідно вирішити 2 проблеми, для яких єпо одному шляху, натомість в освіті – 1 проблема і 18 шляхів; в науці – 1проблема і 9 шляхів; в культурі – 1 проблема і 18 шляхів.

ІІІ.Із проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік необхідно виключити положення, яківідносяться до повноваження Уряду і не потребують додаткового дорученняВерховної Ради України для їх виконання, зокрема:

-        оптимізація кількостікафедр у вищих навчальних закладів (абзац9 розділу Інші питання, вирішення якихнеобхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік);

-        збільшення кількостіучнів у групі під час поділу класу для вивчення окремих предметів (абзац10 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складання проектузакону про Державний бюджет України на 2016 рік);

-        визначення щорокудоцільності підготовки фахівців та робітничих кадрів за певнимиспеціальностями, напрямами підготовки, галузями знань (абзац 17 розділу Інші питання, вирішення яких необхідне для складанняпроекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік);

-        нарахування доплати завиконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а не за вакантною посадою(абзац 21 розділу Інші питання, вирішенняяких необхідне для складання проекту закону про Державний бюджет України на2016 рік);

Такожпотребують виключення:

-        абзац 15 розділу Іншіпитання, вирішення яких необхідне для складання проекту закону про Державнийбюджет України на 2016 рік щодо розроблення довгострокового (на 25 – 30 років)прогнозу розвитку освітньої галузі з огляду на те, що розвиток освітньої галузімає плануватися в контексті прогнозів розвитку економіки;

-        абзац 9 розділу Взаємовідносин державного бюджету змісцевими бюджетами щодо застосування програмно-цільового методуу бюджетному процесі під час складання проектів місцевих бюджетів з огляду нате, що відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетногокодексу України програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевихбюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується,починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік.

Крімтого, мають бути виключені із розділу Інші питання, вирішення яких необхіднедля складання проекту закону про Державний бюджет України на 2016 рік положення,які позбавлені будь-кого сенсу, зокрема щодо:

-       побудовинової моделі надання послуг музеями (абзац40);

-       стимулюванняпозабюджетного фінансування культури (абзац41);

-       використанняпрограмного забезпечення з відкритим кодом (абзац47);

-       упорядкуванняумов оплати праці журналістів (абзац 49);

-       визначенняшляхів збалансування фінансового плану НАК «Нафтогаз України» з метоюзменшення її дефіциту (абзац 59) – Уряд вже мав визначити шляхи збалансуванняфінансового плану компанії в проекті документу, а не делегувати це ВерховнійРаді України;

-       здійсненняприватизації об’єктів державної власності шляхом забезпечення надходженнякоштів від приватизації державного майна до державного бюджету (абзаци 82, 85);

-       покращенняменеджменту підприємств державного сектору економіки та удосконалення контролюза їх діяльністю шляхом їх ліквідації (абзаци92, 93);

-       забезпеченняпроведення ефективної фізкультурно-спортивної роботи шляхом удосконаленнямережі фізкультурно-спортивних закладів та проведення роботи з поліпшенняефективності їх діяльності (абзаци 98,100).

 

IV.Пропонуємо доповнити проект Основнихнапрямів бюджетної політики на 2016 рік наступними положеннями щодо зобов’язаньКабінету Міністрів України врахувати під час підготовки проекту Державногобюджету України на 2016 рік:

До розділу Основні питання бюджетної політики:

1.     Подати проект бюджету на 2016 рік виключно на чиннійзаконодавчій (бюджетній та податковій) базі до 15 вересня 2015 року.

2.     Передбачити«нульовий» дефіцит по загальному фондудержбюджету, і не більше 1% дефіциту для виконання інфраструктурних проектів успеціальному фонді.

3.     Зберегти з урахуванням податкового законодавства часткиперерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет на рівні невищому 30% ВВП без соціальнихфондів, і державного сектору не вище 42% (у 2015 році заплановано 32,6% ВВП безсоц.фондів і 43,1% ВВП – державного сектору).

4.     Досягтирівень граничного відношення загального обсягу державного боргу тагарантованого державою боргу до ВВП – 75%,або 1 512 млрд. грн. (у2015 році «прямий» державний борг обмежено на рівні1 394 млрд. грн. або 75,3%, але зважаючи на наявністьгарантованого боргу загальний обсяг складе не менше 1 694 млрд. грн. або 91,6%ВВП).

5.     Відновити ліквідність ЄКР не менше як на 25 млрд. грн. –(кошти місцевих бюджетів), у тому числі через механізм випуску ОВДП, частковосписавши заборгованість Пенсійного фонду України перед ЄКР (50,4млрд. грн.).

6.     Встановитизаборону на випуск ОВДП понад обсяги,визначені в балансі бюджету – будь-які видатки мають враховуватися в балансібюджету.

7.     Затвердити на 2016 рік бюджети всіх соціальних фондів набездефіцитній основі Верховною Радою України, а не Кабінетом Міністрів України.

8.     Змінити пропорції зарахування до бюджету надходжень відоренди державного майна та чистого прибутку монополій (з 30% до70%).

9.     Надходження від підакцизних нафтопродуктів направляти вповному обсязі на розвиток доріг і дорожнього господарства у тому числі йрайонного рівня (22,2 млрд. грн.), а не 3,4 млрд. грн. (як у 2015 році).

10.                      Відмовитисявід дотування реального сектору економіки (сільське господарство, вугільнапромисловість (крім реструктуризації), енергетика).

11.                      Лінійноув’язати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості із нормативами соціальнихстандартів – для реального фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

12.                      Здійснюватизовнішній аудит місцевих бюджетів, у т. ч. незалежними сертифікованимиаудиторами, щорічно, а не раз на 7-8 років, як зараз.

До розділуПріоритетні завдання податкової політики:

13.                      ПідпорядкуватиДержавну фіскальну службу Мінфіну, а не КМУ. Змінити кадрову політику вфіскальній службі.

14.                      Податковуміліцію та підрозділ розслідування неузгоджених питань щодо сплати податківпідпорядкувати іншому державному органу, а не Держфіскальній службі.

15.                      ПрийнятиЗакон про перелік адміністративних послуг та плату за їх надання. Включити доПодаткового кодексу України положення про державне мито та інші обов’язковіплатежі.

16.                      Запровадити мораторійна введення нових податків та відмовитися від запровадження додаткових податківна імпорт.

17.                      Кардинальнопереглянути систему функціонування податку на прибуток за «Естонським правилом»- оплата податку при виплаті дивідендів.

18.                      Автоматичновідшкодовувати ПДВ експортерам пропорційно поверненню експортної валютноївиручки.

19.                      Скасуватиіндивідуальний характер податкових роз’яснень та делегувати таку функціюМінфіну.

20.                      Ліквідувати«тіньові схеми» в зовнішньоекономічній діяльності, «податкові ями»,конвертаційні центри та «помийні» банки як явище.

21.                      Зменшити кількість іспростити форми звітності по податках та періодичність їх подання.

22.                      Зараховувати податок надоходи фізичних осіб до бюджету за місцем реєстрації платника податку.

23.                      Провести інвентаризаціюта оприлюднення боргів держави перед платниками податків, неузгодженихподаткових зобов’язань іх реструктуризації та списання.

24.                      Здійснити разове (добровільне) декларування фізичнимиособами майнового стану і прибутків (по аналогії із податковимкомпромісом для підприємств – сплата 1% від прихованих активів) та зробити симетричний (дзеркальний) крок –реструктурувати (списати) борги держави перед бізнесом (неузгоджених податковихпереплат, невідшкодованого ПДВ).

25.                      Запровадити щорічнеоприлюднення результатів зовнішнього незалежного аудиту діяльності Державноїфіскальної служби України.

26. Підвищити ставку оподаткування доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах,нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств з 5 до15%.

27.  Запровадити оподаткування мисливських угідь за рішеннямсільських рад в обсязі не менше 1-1,2 тис. грн. за 1 га угідь.

28.  Стягувати земельний податок після 3-х місяців з моментуухвалення рішення сесією про виділення земельної ділянки, а не з часуоформлення її власності;

29.  Усунути колізії в податковому законодавстві щодооподаткування акцизним податком з роздрібних продаж.

30.  Звільнити від оподаткування присадибні прибудови ідопоміжні споруду.

31.  Скасувати пільги зі сплати земельного податкупідприємствами залізничного транспорту та електроенергетики і зобов’язати такіпідприємства сплачувати за всю земельну ділянку, що перебуває у їх користуваннів межах населених пунктів.

32.  Поширити спрощену систему оподаткування на комунальніпідприємства, що надають комунальні послуги.

33.  Збільшитиподаток на доходи відлотерейноїдіяльності (10% на дохідізвіднесеннямсплаченогоподатку на витрати) та ліцензуватиорганізації й проведеннянедержавних лотерей, ігор у казино та букмекерськоїдіяльності.

Інші питання

34.  Досягнути зміни рейтингу Doing Business з 96 позиції на 50-ту. Є неприпустимо низький рейтинг - «Приєднання до електричних мереж - 185», «Міжнароднаторгівля - 154», «Вирішення неплатоспроможності - 142», «Захист міноритарних інвесторів - 109»,«Оподаткування - 108».

35.  Провестипереговори та здійснити глибоку керовануреструктуризацію зовнішніх державних боргів і боргів НБУ, що передбачатиме:

а)               списаннясуттєвої частини як основного боргу так і процентів за користування позиками;

б)              застосуванняпільгового періоду (грейс-періоду) не здійснення виплат за існуючимизобов’язаннями;

в)      пролонгування(репрофайлинг) на 15 років виконання зобов’язань як по зовнішнім так і повнутрішнім боргам.

36.                      Залучитиспеціалізовані управляючі компанії до менеджменту найбільших державнихкорпорацій.

37.                      Забезпечити розвиток мережі автодоріг загального користуванняіз залученням коштів інвесторів, у тому числі із передачею таких доріг уконцесію.

38.                      Провестиповну інвентаризацію державного майна, державних підприємств, житлової такомерційної нерухомості.

39.                      Запровадитинайкращий світовий досвід (наприклад французький) у сфері державних закупівель,що передбачатиме концентрацію в одному органі влади всіх державних закупівельусіх інших органів влади. (Створити Агентство по державним закупівлям).

40.                      Заборонитибюджетним установам, академіям наук укладати всі види договорів провикористання нерухомості крім угод про оренду.

41.                      Законодавчозатвердити право довгострокової оренди сільськогосподарської землі виключно наконкурсних (аукціонних) засадах до 50 років, з мінімальним строком оренди земліне менше 2-х строків сівозміни, з правом передачі такої оренди в спадок (привиконанні відповідних визначених умов).

42.                      Здійснювати державне ірегіональне замовлення культурно-мистецьких заходів замість безпосередньогоутримання бюджетних установ.

43.                      Реальне впровадженнярозподільчих рахунків при розрахунках за газ і тепло, водопостачання і водовідведеннята інших комунальних платежів.

44.                      Концентраціявсіх можливих ресурсів усіх бюджетів у 2016 році на заходах поенергозбереженню, у тому числі Державний фонд регіонального розвитку.

45.                      Кабінет МіністрівУкраїни має визначити шляхи збалансування фінансового стану НАК "НафтогазУкраїни" без дотування з бюджету та підвищення цін і тарифів длянаселення.

46.                      Розробката впровадження механізму (законопроект) викупу всього газу власного видобутку(включаючи газ, що видобувається за договорами спільної діяльності ізприватними компаніями) на власні потреби за рентабельнимицінами.

47.                      Запровадити обов’язковевстановлення побудинкових засобів обліку теплової енергії, припиненняпостачання теплової енергії у разі відсутності такого приладу обліку.

48.                      Підготовка та приватизація всіх вугледобувних підприємств.

49.                      Зменшитиграничну суму готівкових розрахунків із 150 тис. грн. до15 тис. гривень.

50.                      Легалізувати неформальні платежі за надання медичних послугчерез «лікарняні каси».

51.                      Поступово (протягом 2років) поширити обов’язкове медичнестрахування на всі галузі економіки та категорії професій.

52.                      Передативоренду надлишковий ліжковий фонд з метою поліпшення використання потужностейзакладів охорони здоров’я, відповідно до потреб населення, приватним закладамохорони здоров’я.

53.                      Здійснити перехід від кількісного виміру обсягу коштів наутримання Збройних Сил України й інших військових формувань до запровадженняякісних комплексних показників озброєності кожного бійця, підрозділу, частини,у т. ч. технічними та допоміжними засобами, за кращими європейськимистандартами.

54.                      Скоротитиобслуговуючий персонал військових формувань, запровадити аутсорсинг вматеріально-технічному забезпеченні військових підрозділів цивільнимиструктурами.

55.                      Ліквідуватидублювання функцій Міноборони та Генштабу ЗСУ.

56.                      Сформувати«активний» кадровий резерв військових частин і підрозділів з числа цивільнихосіб, які мають відповідну підготовку. Здійснювати регулярне проведеннянавчальних зборів резервістів.

57.                      КабінетМіністрів України має розробити конкретний перелік функцій, якідецентралізуються.

58.                      Розвитокпрограм «громадських» робіт для безробітних і переселених осіб на роботах побудівництву доріг, соціального житла та благоустрою населених пунктів.

59.  Розвиток волонтерського руху у повсякденній діяльності якальтернативу дозвіллю (безкоштовна допомога в лікарнях, хоспісах, позашкільнихзакладах освіти).

60. Переглянути статус бюджетних установ внапрямку чіткої визначеності виконання державних функцій. В разі проведеннякомерційної діяльності установами, держава має перевести їх на новий типфінансування – державне (комунальне) замовлення робіт, товарів чи послуг.

61. Переглянути і запровадити економічнообґрунтовані ціни і тарифи на теплову енергію і газ для населення, виходячи ізвартості вітчизняного газу, реальних затрат на транспортування його доспоживачів та податку на додану вартість.

62.  Закріпити визначення території місцевої ради назаконодавчому рівні.

63.  Віднести до комунальної власності відповіднихтериторіальних громад сіл, селищ, міст всі землі, розташовані за межаминаселених пунктів в межах територій сільських, селищних, міських рад, крімземельних ділянок, що використовуються на території України на підставіміжнародних договорів, земель зон відчуження та безумовного (обов’язкового)відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильськоїкатастрофи, земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, іншіоб’єкти нерухомого майна державної власності, земельних ділянок, якіперебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств,установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевихакадемій наук; земельних ділянок приватної власності.

64.  Віднести до спільної власності відповідних територіальнихгромад районів, областей земельні ділянки, на яких розташовані будівлі,споруди, інші об’єкти нерухомого майна такої власності, а також комунальніпідприємства, які перебувають у такій власності.

65.  Передати від районних державних адміністрацій досільських, селищних, міських рад повноваження щодо виділення земельних частоквласникам земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).

66.  Передати від районних державних адміністрацій досільських, селищних, міських рад повноваження щодо зміни цільового призначенняземельних ділянок приватної власності.

67.  Покращити самодостатність територіальних громад шляхом:

-                  розширенняджерел формування доходів бюджетів місцевого самоврядування (зараховувати 25%ПДФО до бюджетів сіл і селищ, 60% ПДФО до бюджетів міст районного значення; 50%рентної плати за спеціальне використання деревини зараховувати до бюджетів сіл,слищ і міст; зараховувати до бюджетів місцевого самоврядування рентну плату заспеціальне використання водних об’єктів місцевого значення для веденнярибництва);

-                  розширенняджерел формування бюджету розвитку бюджетів місцевого самоврядування за рахунок50% єдиного податку;

-                  законодавчоговизначення умов здійснення попередньої оплати товарів (робіт, послуг),  що закуповуються за бюджетні кошти до 1місяця;

-                  визначенняКабміном вичерпного переліку видатків, що можуть здійснюватися за рахунокосвітньої і медичної субвенцій та черговості фінансового забезпечення цихвидатків при плануванні бюджету;

-                  запровадженнясубвенції бюджетам місцевого самоврядування на будівництво, реконструкцію,ремонт та утримання районних автомобільних доріг в обсязі 15% доходівдержавного бюджету від акцизного податку з нафтопродуктів;

-                  спрямування75% обсягу стабілізаційної дотації районним бюджетам для регулювання можливихфактичних диспропорцій у фінансовому забезпеченні сіл, селищ та міст районногозначення;

-                  списаннянепогашеної заборгованості за середньостроковими позиками місцевих бюджетівперед державним бюджетом

 

Крім того, пропонуємо до розділу «Основнізавдання бюджетної політики» внести наступні зміни:

1. Абзац десятий викласти у такій редакції:

«забезпечення встановлення з 1січня 2016 року розміру мінімальної заробітної плати на рівні фактичногопрожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням податків та зборів,що сплачуються із заробітної плати та підвищення розміру тарифної ставки (посадовогоокладу) працівника І тарифного розряду ЄТС до законодавчо гарантованогорівня;».

 

2. Абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

«встановлення на 2016 рік величинипрожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення зурахуванням реальних показників витрат і потреб нормального відтворення людинита впровадження механізму оперативного коригування розміру прожитковогомінімуму протягом 2016 року з урахуванням даних моніторингу прожитковогомінімуму та фактичного зростання споживчих цін і тарифів».

 

3. Доповнити розділ новими абзацами такого змісту:

«забезпечення у 2016 році виплатипенсій, у тому числі працюючим пенсіонерам, в повному обсязі без обмежень їхрозмірів та скасування оподаткування пенсій;

забезпечення використання базовогодержавного соціального стандарту – прожитковий мінімум при визначенні розмірівсоціальної допомоги, скасувавши показник «рівень забезпечення прожитковогомінімуму;

проведення індексації грошовихдоходів населення у повному обсязі та забезпечення відповідних джерел коштів зарахунок Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування, Державногобюджету України.».

 

4. Доповнити розділ частиною другою такого змісту:

«Забезпечення погашеннязаборгованості із виплати заробітних плат працівникам (робітникам) підприємств,яка виникла за рахунок бюджетних коштів шляхом:

погашення заборгованості із виплатизаробітних плат працівникам (робітникам), яка виникла внаслідок несвоєчасногота неповного перерахування з державного бюджету коштів за роботи, виконані назамовлення держави, шляхом повернення заборгованості за попередні роки;

погашення заборгованості із виплатизаробітних плат працівникам (робітникам), яка виникла внаслідок несвоєчасногота неповного перерахування з державного бюджету субвенцій підприємствам, щонадають послуги пільговим категоріям населення, шляхом поверненнязаборгованості за попередні роки;

погашення заборгованості із виплатизаробітних плат працівникам (робітникам) юридичних осіб, щофінансуються/дотуються з бюджету, у тому числі які визнано банкрутами.».

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи