Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.03.2017 14:12

Корпоративний спір: похідний позов, конвертація, застава акцій

Рішення трьох інстанцій. Номер справи: 922/1137/16. Рішення господарського суду Харківської області від 21.06.2016 р. Постанова Харківського апеляційного господарського суду від 01.09.2016 р. Постанова Вищого господарського суду України від 11.01.2017

Ключові висновки: 

- незгода власника цінних паперів з рішенням емітента про їх конвертацію не впливає жодним чином на законність та чинність рішення уповноваженого органу емітента про конвертацію цінних паперів. Відсутність згоди будь-яких третіх осіб з рішенням про конвертацію цінних паперів, в тому числі їх заставодержателів, не пов'язано із настанням будь-яких юридичних наслідків для такого рішення про конвертацію, в тому числі наслідків у вигляді його недійсності, нечинності чи неможливості виконання 

- у зв'язку із конвертацією цінних паперів не відбувається їх відчуження, оскільки ані власник (акціонер), ані емітент цінних паперів при цьому не змінюється. Конвертація це обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску. Таким чином, закон не ототожнює операцію конвертації з іншими депозитарними операціями, в тому числі з операціями переказу або списання цінних паперів. Застосування центральним депозитарієм, як підстави відмови у виконанні розпорядження або депозитарної операції допускається виключно у випадках переказу або списання заблокованих цінних паперів у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу 

- вимога заставодержателя акцій про зобов'язання заставодавця та емітента припинити вчиняти / заборонити вчинення дій, спрямованих на конвертацію акцій (предмета застави) без згоди заставодержателя даних акцій – незаконна, оскільки загальні збори акціонерного товариства є найвищим органом товариства та вправі вирішувати будь-які питання його діяльності, у тому числі й щодо виділу. У господарського суду в даному випадку відсутні правові підстави забороняти господарському товариству вчиняти дії на виконання чинного рішення загальних зборів акціонерів товариства 

- при вирішенні корпоративного спору господарський суд повинен встановити наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з'ясувати питання про наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання 

- законом не передбачено право акціонера  (учасника) господарського товариства звертатися до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів товариства поза відносинами представництва, якщо учасник (засновник, акціонер, член) юридичної особи не обґрунтовує позовні вимоги порушенням його корпоративних прав.

- позивач не не обґрунтував позовні вимоги порушенням його корпоративних прав, як і не навів жодних доказів на наявність у нього повноважень представництва ПрАТ "Харківський коксовий завод" у відносинах із іншими юридичними особами; позивач, звертаючись до суду із вимогою до ПрАТ "Харківський коксовий завод" про зобов'язання товариства вчинити дії для проведення конвертації акцій товариства в акції створюваних нових товариств і т.д. шляхом зобов'язання ПрАТ "Харківський коксовий завод" подати до ПАТ "Національний депозитарій України" відповідні розпорядження емітента,  мав довести, яким чином його право на участь в товаристві, за захистом якого він звернувся, порушене.

! Можливості предявлення похідного позову поза відносинами представництва є обмеженими ст. 28 ГПК:

"У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, представником такого товариства є також учасник (акціонер) цього товариства, якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, який подав господарському суду позовну заяву від імені товариства або який подав господарському суду заяву про здійснення представництва позивача. Учасник (акціонер), якому належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) господарського товариства, може здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою), через інших своїх представників. Учасник (акціонер), якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, може здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу.

У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, відмова від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги можлива лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства.

У спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства".

Звернемося до змісту постанови ВГСУ: 

І. Предметом спору 
за позовом ТОВ "Аромасервіс" (є акціонером ПрАТ "Харківський коксовий завод", якому належить 1 647 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 16 470 000,00 грн., що складає 50,5215% статутного капіталу ПрАТ "Харківський коксовий завод") до ПрАТ "Харківський коксовий завод" та до ПАТ "Національний депозитарій України" є позовні вимоги про: 
- зобов'язання ПрАТ "Харківський коксовий завод" вчинити необхідні дії для проведення конвертації частини акцій ПрАТ "Харківський коксовий завод" в кількості 360 штук в акції створюваних в результаті виділу акціонерних товариств - Приватного акціонерного товариства "Слобожанський коксовий завод" в кількості 180 штук простих іменних        акцій номінальною вартістю 10 000,00 гривень кожна та Приватного акціонерного товариства "Коксолит" в кількості 180 штук простих іменних        акцій номінальною вартістю        10 000,00 грн., кожна, а саме : подати до Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" відповідні належним чином оформлені Розпорядження емітента, що реорганізується шляхом виділу про проведення конвертації акцій; Розпорядження емітентів, що створюються в результаті виділу, про проведення конвертації акцій; Розпорядження    Центральному депозитарію на виконання облікових операцій переказу цінних паперів; Розпорядження на зарахування цінних паперів на рахунки емітентів цінних паперів внаслідок депонування        тимчасового      глобального сертифікату випуску цінних паперів; Розпорядження про депонування тимчасових глобальних сертифікатів; 
- зобов'язання ПАТ "Національний депозитарій України" вчинити необхідні дії для проведення конвертації частини акцій ПрАТ "Харківський коксовий завод" в кількості 360 штук в акції створюваних в результаті виділу акціонерних        товариств" ПАТ "Слобожанський коксовий завод" в кількості 180 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. кожна та ПАТ" Коксолит" в кількості 180 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. кожна, а саме : виконати належним чином оформлені Розпорядженням емітента, що реорганізується шляхом виділу про проведення конвертації акцій; Розпорядження емітентів, що створюються в результатів виділу, про проведення конвертації акцій; Розпорядження Центральному депозитарію на виконання облікових операцій переказу цінних паперів; Розпорядження на зарахування цінних паперів на рахунки емітентів цінних паперів внаслідок   депонування тимчасового глобального сертифікату випуску цінних паперів; Розпорядження про депонування тимчасових глобальних сертифікатів.

ІІ. ХІД РОЗГЛЯДУ СПРАВИ: 
Рішенням господарського суду Харківської області від 21.06.2016 у справі №922/1137/16 (суддя Лаврова Л.С.), залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 01.09.2016 (судді: Тихий П.В., Ільїн О.В., Терещенко О.І.), задоволений позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Аромасервіс" до Приватного акціонерного товариства "Харківський коксовий завод" та до Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" про зобов'язання вчинити певні дії; в задоволенні позову третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору - ПАТ "Сбербанк" відмовлено.
ПАТ "Сбербанк", не погоджуючись із прийнятими у даній справі судовими рішеннями, звернулося з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України, в якій, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить рішення та постанову в частині задоволення позову ТОВ "Аромасервіс" скасувати і в цій частині прийняти нове рішення, яким у позові відмовити; в частині відмови в задоволенні позову ПАТ "Сбербанк" - судові рішення скасувати, позов задовольнити.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ: 
Під час розгляду даної справи, до місцевого господарського суду звернулося ПАТ "Сбербанк" із позовом як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору. Предметом поданого ПАТ "Сбербанк" позову є вимога про зобов'язання ТОВ "Аромасервіс" та ПрАТ "Харківський коксовий завод" припинити вчиняти та заборонити вчинення дій, спрямованих на конвертацію акцій ПрАТ "Харківський коксовий завод" без згоди заставодержателя даних акцій - ПАТ "Сбербанк". В обґрунтування підстав позову, ПАТ "Сбербанк" послалося на те, що він є заставодержателем акцій ТОВ "Аромасервіс", в кількості 1647 штук, емітентом яких є ПрАТ "Харківський коксовий завод" за договором застави цінних паперів від 13.09.2012 укладеного між банком та ТОВ "Аромасервіс", в забезпечення виконання в тому числі ПрАТ "Харківський коксовий завод" своїх зобов'язань за кредитними договорами. Згідно з умовами договору застави цінних паперів, з метою недопущення знецінення переданого в заставу пакету пайових цінних паперів, зміни розміру дольової участі заставодавця в статутному капіталі емітента, голосувати за проведення додаткової емісії цінних паперів емітента, його ліквідацію або реорганізацію, лише за попередньо отриманою письмовою згодою заставодержателя (банку). Водночас, як стверджує ПАТ "Сбербанк", без його згоди, загальними зборами акціонерів ПрАТ ""Харківський коксовий завод" були прийняті рішення про реорганізацію цього товариства шляхом виділу з нього двох нових товариств, що порушує права банку як заставодержателя акцій.
ОТЖЕ, ВСІ АКЦІЇ ПрАТ "Харківський коксовий завод", ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВ "Аромасервіс", ПЕРЕБУВАЮТЬ У ЗАСТАВІ. 
! ДОГОВОРОМ ЗАСТАВИ ОБМЕЖЕНО КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТОВ "Аромасервіс" І ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ НЕ ОСПОРЮЄТЬСЯ. 

ІV. ВИСНОВКИ СУДІВ 1-ОЇ І 2-ОЇ ІНСТАНЦІЙ, З ЯКИМИ ПОГОДИВСЯ ВГСУ:
- незгода власника цінних паперів з рішенням емітента про їх конвертацію не впливає жодним чином на законність та чинність рішення уповноваженого органу емітента про конвертацію цінних паперів. Відсутність згоди будь-яких третіх осіб з рішенням про конвертацію цінних паперів, в тому числі їх заставодержателів, не пов'язано із настанням будь-яких юридичних наслідків для такого рішення про конвертацію, в тому числі наслідків у вигляді його недійсності, нечинності чи неможливості виконання (ст. 5-2 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"). 
- у зв'язку із конвертацією цінних паперів не відбувається їх відчуження, оскільки ані власник (акціонер), ані емітент цінних паперів при цьому не змінюється. Конвертація це обмін емітентом цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску згідно з умовами їх випуску. Таким чином, закон не ототожнює операцію конвертації з іншими депозитарними операціями, в тому числі з операціями переказу або списання цінних паперів. Застосування центральним депозитарієм, як підстави відмови у виконанні розпорядження або депозитарної операції допускається виключно у випадках переказу або списання заблокованих цінних паперів у зв'язку з обтяженням їх зобов'язаннями або іншим обмеженням в обігу (п.п. 12, 14 Положення про провадження депозитарної діяльності).
- вимога заставодержателя акцій про зобов'язання заставодавця та емітента припинити вчиняти / заборонити вчинення дій, спрямованих на конвертацію акцій (предмета застави) без згоди заставодержателя даних акцій – незаконна, оскільки загальні збори акціонерного товариства є найвищим органом товариства та вправі вирішувати будь-які питання його діяльності, у тому числі й щодо виділу. У господарського суду в даному випадку відсутні правові підстави забороняти господарському товариству вчиняти дії на виконання чинного рішення загальних зборів акціонерів товариства (ст. 6 ГК, ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства").

V. Вищий господарський суд України не може погодитися із висновками судів попередніх інстанцій про наявність правових підстав для задоволення позову ТОВ "Аромасервіс" до ПАТ "Національний депозитарій України" та до ПрАТ "Харківський коксовий завод", з огляду на таке: 
- при вирішенні корпоративного спору господарський суд повинен встановити наявність в особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з'ясувати питання про наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання (п.11 постанови №13 Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів").
- законом не передбачено право акціонера  (учасника) господарського товариства звертатися до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів товариства поза відносинами представництва, якщо учасник (засновник, акціонер, член) юридичної особи не обґрунтовує позовні вимоги порушенням його корпоративних прав.
- позивач не не обґрунтував позовні вимоги порушенням його корпоративних прав, як і не навів жодних доказів на наявність у нього повноважень представництва ПрАТ "Харківський коксовий завод" у відносинах із іншими юридичними особами; позивач, звертаючись до суду із вимогою до ПрАТ "Харківський коксовий завод" про зобов'язання товариства вчинити дії для проведення конвертації акцій товариства в акції створюваних нових товариств і т.д. шляхом зобов'язання ПрАТ "Харківський коксовий завод" подати до ПАТ "Національний депозитарій України" відповідні розпорядження емітента,  мав довести, яким чином його право на участь в товаристві, за захистом якого він звернувся, порушене.

VІ. РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА РІШЕННЯ ВГСУ:
Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" задовольнити частково.
Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 01.09.2016 та рішення господарського суду Харківської області від 21.06.2016 у справі №   922/1137/16 скасувати в частині задоволення позову ТОВ "Аромасервіс" і в цій частині прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову ТОВ "Аромасервіс".
В іншій частині постанову Харківського апеляційного господарського суду від 01.09.2016 та рішення господарського суду Харківської області від 21.06.2016 у справі №   922/1137/16 залишити без змін.
Стягнути з ТОВ "Аромасервіс" (01021, м. Київ, вул. Липська, 10, код ЄДРПОУ 31420265) на користь ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784) судовий збір за розгляд касаційної скарги у розмірі 3 307,20 грн.
Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи