Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
30.12.2020 23:34

Юрисконсульт. Статутний капітал: формування та розподіл

Формування статутного капіталу при створенні господарського товариства, розподіл статутного капіталу у разі припинення господарського товариства

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками (п.1 ст. 113 ЦК України).

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства (ч.1 ст.80 ГК України).

Господарське товариство є власником:

1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;

2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці (ст. 115 ЦК України).

Учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа.  Обмеження щодо участі у господарських товариствах може бути встановлено законом.  Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником (ст. 114 ЦК України).

Учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом;

2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);

3) вийти у встановленому порядку з товариства;

4) здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві, у порядку, встановленому законом.

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом.

Учасники господарського товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом (ст. 116 ЦК України).

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом (п. 12 ст. 111 ЦК України).

Товариство припиняється внаслідок передання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації (ч.1 ст. 48 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».)

Учасники товариства мають такі право:

1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства;

2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства;

3) брати участь у розподілі прибутку товариства;

4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість.

Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства (ст. 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

До компетенції загальних зборів учасників належать:  прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства (п.13 ч.2 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»).

Таким чином, у разі прийняття учасниками рішення про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю, вирішується питання про розподіл майна, що включає не лише вклади до статутного капіталу під час створення товариства, а ще продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом. Порядок розподілу майна належить до компетенції загальних зборів учасників товариства, визначених у Статуті суб’єкта господарювання.

Використані джерела:

Цивільний кодекс України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text;

Господарський кодекс України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text

Закон України «Про господарські товариства», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text;

Закон України «Про акціонерні товариства», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text;

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text.

 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи