Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
04.01.2024 12:51

Нові законодавчі вимоги до фінансових компаній у 2024 році

Практикуючий адвокат. Керуючий Адвокатським бюро "Лотиш і Партнери"

Які нові законодавчі вимоги передбачені для фінансових компаній в Україні? Які документи необхідно підготувати та подати до НБУ у 2024 році?

01.01.2024 р. набирає чинності Постанова НБУ № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (надалі – Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг). Вказаний документ є дуже важливим для учасників ринку фінансових послуг, - адже встановлює нові вимоги для усіх фінансових компаній в Україні (факторингові компанії, платіжні системи, установи електронних грошей, кредитні спілки, страхові компанії тощо).

Основні вимоги до фінансових компаній 2024.

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг встановлює такі нові вимоги до фінансових компаній:

1) Вимоги щодо строків повідомлення НБУ про певні обставини.

Строки подання повідомлення до НБУ в разі виявлення обставин, що свідчать про невідповідність фінкомпанії або її діяльності встановленим відповідним вимогам, скорочені з 5-ти до 3-х робочих днів.

Строки подання повідомлення до НБУ про намір передати свою істотну участь або зменшити її нижче встановлених рівнів володіння, скорочені до 3-х робочих днів із дня прийняття такою особою рішення, - на заміну 10-ти календарних днів.

2) Вимоги до облікових систем.

Фінансові компанії повинні здійснювати свою діяльність виключно з використанням облікових систем, які забезпечать автоматизацію ведення обліку, пов’язаного з фінансово-господарською діяльністю відповідної фін.установи, та здійснення реєстрації, зберігання та оброблення даних, що стосуються здійснення діяльності фін.компанії. Крім того, облікові системи мають забезпечувати неможливість коригування (зміни) інформації щодо фактів та подій, що мали місце в минулому.

3) Вимоги до процедури залучення/використання послуг аутсорсерів.

Встановлені окремі нові вимоги до внутрішніх документів фінансової компанії, які регулюють питання аутсорсингу, ділової репутації аутсорсерів, призначення особи, відповідальної в фінкомпанії за перевірку аутсорсерів, вимоги до договорів з аутсорсерами та їх обліку, інформування НБУ про залучення/зміни в співпраці з аутсорсером тощо.

4) Вимоги до систем корпоративного управління.

Встановлені нові вимоги щодо ефективного забезпечення фінансовою компанією системи управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, управління конфліктами інтересів:

- необхідність призначення чи покладення обов’язків та відповідальності у сфері ризиків, аудиту, комплаєнсу на окремих працівників фін.компанії;

- потреба у розробці внутрішніх документів, які будуть належним чином регламентувати всі описані процеси;

- необхідність побудови дієвих та ефективних механізмів управління ризиками, аудиту, комплаєнсу тощо.

5) Вимоги до ділової репутації фізичної особи.

Встановлені такі додаткові ознаки небездоганної ділової репутації фізичної особи, а саме, - наявність інформації про те, що фізична особа є одночасно власником істотної участі та/або керівником інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями та/або Україною або яких включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Відповідно усім фінансовим компаніям додатково слід забезпечити перевірку власників істотної участі на предмет наявності вищенаведеної ознаки.

Вимоги, які необхідно виконати до 01.07.2024 р.

Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг також встановлені окремі вимоги, - які в обов’язковому порядку необхідно виконати до 01 липня 2024 р.:

1) Привести у повному обсязі діяльність фінансової компанії у відповідність до вимог нового Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг.

2) Здійснити самостійну перевірку відповідності своїх керівників кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг.

3) Самостійно здійснити перевірку відповідності власників істотної участі вимогам щодо ділової репутації, визначеним Законом України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, Законом України “Про страхування”, Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг.

4) Повідомити Національний банк України про приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону про фінансові послуги, Закону про страхування, Закону України “Про кредитні спілки, а також Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг, - шляхом направлення запевнення до Національного банку в довільній формі.

Крім того, усі фінансові компанії зобов’язані подати до Національного банку України до 01 червня 2024 року звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік, - складений суб’єктом аудиторської діяльності.

Звіт про надання впевненості повинен включати підтвердження суб’єктом аудиторської діяльності оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за такими статтями:

1) грошові кошти та еквіваленти,

2) державні цінні папери,

3) акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав,

4) дебіторська заборгованість,

5) нерухоме майно,

6) активи з правом користування відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 “Оренда”, якщо інше не передбачено нормативно-правовим актом Національного банку, яким визначено вимоги до аудиторських звітів. 

ВИСНОВОК:  Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг встановлює для фінансових компаній з 01.01.2024 р. ряд принципово нових вимог. Як наслідок, усі фінансові компанії, зареєстровані за законодавством України та з діючими ліцензіями на фін.послуги, зобов’язані виконати наведені вимоги та подати відповідні документи до НБУ у термін до 01 липня 2024 року.

Автори:

Лотиш Андрій Михайлович - адвокат, керуючий Адвокатським бюро “Lotysh & Partners”

Поляков Олександр Петрович – радник Адвокатського бюро “Lotysh & Partners”

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи