Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
01.08.2017 19:40

Сколько стоят 8 лет вашей жизни?

3 человека, которые по ошибке отсидели за «пологовского маньяка» добивались сатисфакции в судах Украины. Вышло не очень.

Номер 1.

Лучший результат http://reyestr.court.gov.ua/Review/27578130

Истец былзадержан в сентябре 2003-го года. Обвинение было предъявлено под Новый Год,31.12.2003. Суть обвинения- ст. 152 ч.4, 115 ч.1 п.п. 2, 10 КК України(изнасилование и умышленное убийство). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

23.04.2004 –приговор Апелляционного суда Запорожской области. 15 лет лишения свободы.

Приговорвыстоял и в Верховном Суде.

22.04.2008 – ВерховныйСуд отменяет приговор истца. Оказалось, что преступление, за которое отбывалнаказание истец было совершено т.н. «пологовским маньяком».  Теперь он полностью реабилитирован и получаетправо на возмещение вреда

11.06.2008  - истец освобожден из-под стражи 

Таким образом, истец безосновательно был лишен свободы в период с 28.09.2003 по 11.06.2008.Получается 1719 дней заключения.

В своем иске овозмещении вреда, причиненном незаконными действиями органов следствия и суда,истец просил возместить ему материальный вред в виде недополученной заработнойплаты за период заключения (он работал аппаратчиком на местном предприятии).Материальный вред он оценил в чуть более 30 тыс. грн. (т.е. зарплата и все,посаженное здоровье и деньги на восстановление даже не заявлялись). От нихследует отнять деньги, заработанные заключенным за период его отсидки (чутьбольше 2 тыс.грн), так установлено п.8 Положення прозастосування  Закону України «Про порядок відшкодуванняшкоди,  завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,попереднього слідства, прокуратури і суду», затвердженого наказомМіністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України та Міністерствафінансів України від 4 березня 1996 року № 6/5/3/41. Генпрокуратура поучаствовала в разработке акта, который регулируетответственность за их же ошибки, но то такое. Государство очень экономно ввопросах возмещения вреда за сломанные по своей вине жизни. Это не госзакупки,тут надо тратить деньги эффективно и переплачивать нельзя.

 Во время суда «представникивідповідачів заперечують проти позову, посилаючись на безпідставність вимогпозивача. Представник відповідача прокуратури Запорізької області позов визнавчастково, вважає, що відшкодуванняпозивачу моральної шкоди має здійснюватись не більше ніж у розмірі одногомінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідствомта судом, а відшкодування позивачу матеріальної шкоди не може бутиздійснено у зв'язку з порушенням порядку її стягнення».

В прокуратуре,которая несколькими годами ранее участвовала в посадке невиновного, пришли квыводу, что достаточной сатисфакцией за месяц украинской тюрьмы будетминимальная месячная зарплата. Возьмем в расчет 1378 грн. Делим на 31 день иполучаем 44 грн. 40 коп. Т.е. за один ваш день в тюрьме по ошибке вы не купитедаже БигМак меню, если расценки прокуратуры будут применимы. По такой логикеморальный вред истца составил бы 76 323 грн. 60 коп.

Требования повозмещению морального вреда составили 2 млн. грн. Очень скромно, это 1 163грн. 40 коп. за один день заключения (меньше чем час работы юриста на рынкеюридических услуг в Киеве).

Судьяпрокомментировал факт нанесения морального вреда следующим образом:

«Необґрунтоване притягнення до кримінальноївідповідальності та позбавлення волі протягом більше 4 років та 8 місяцівбезперечно завдало позивачу ОСОБА_1 значних моральних страждань. Тривалаізоляція від сім'ї стала причиною глибоких душевних страждань батька, донькаякого, на час арешту була малолітньою та потребувала батьківської участі, зацей час жінка, з якою позивач ОСОБА_1 проживав у фактичних шлюбних стосунках,створила нову сім'ю з іншим чоловіком та народила дитину. Ізоляція відсуспільства, безперечно, призвела до руйнації життєвих планів та порушеннянормальних соціальних зв'язків позивача ОСОБА_1 через неможливість продовженняактивного громадського життя, порушення стосунків з оточуючими людьмиспричинило глибокі душевні страждання позивачу ОСОБА_1, порушило звичні длянього умови життя і тепер вимагає додаткових зусиль для їхвідновлення.  Жорсткі умови тримання під вартою не могли не вплинутинегативно на загальний стан здоров'я позивача. Згідно висновку експерта від14.05.2009 року №1220/28, в психіці позивача ОСОБА_1 відбулися зміни, пов'язаніз його незаконним притягненням до кримінальної відповідальності та позбавленнямволі.

Проаналізувавшиобставини справи, врахувавши глибину і тривалість моральних страждань, завданихпозивачу ОСОБА_1 внаслідок незаконного притягнення до кримінальноївідповідальності, тримання під вартою та засудження, виходячи з засадрозумності, виваженості та справедливості суд дійшов висновку, що достатнімвідшкодуванням спричиненої позивачу ОСОБА_1 моральної шкоди буде грошова компенсація в розмірі 500 000грн

 290 грн./36,25 $ за день заключения, всего 62 313,75 $. Этого,наверное, вполне достаточно для безбедной жизни в г. Пологи Запорожскойобласти, но истец вправе рассчитывать на большее, ведь фактический вред и суммавозмещения несоизмеримы. Здесь неприемлем подход возврата в исходное положение,мол человек вновь на свободе, только еще и с деньгами, достаточными длянормальной жизни в своем прежнем городе. Очевидно, что обвинение и последующиепризнание виновным в особо тяжких преступлениях, которые, вероятно, усложнилижизнь истцу в тюрьме и сделали его дальнейшее проживание в прежнем местеспецифическим даже после реабилитации, меняет потребности человека.  Судьей верно подмечено, что подобная изоляцияразрушила жизненные планы истца, а отношения со знакомыми испорчены. Стоитотметить, что истец понес наказание за преступления, которые  традиционно являются одними из наиболееосуждаемых в украинском обществе, особенно учитывая квалифицирующие признаки(малолетняя жертва). И эти издержки ложатся на плечи государства, как навиновную сторону.

  Решение о возмещении материального вреда в сумме 30763,31грн. (32875,16(то, что мог заработать) - 2111,85, вы же помните, то, что заработал в тюрьме, несчитается) и морального вреда в сумме 500 тыс. грн. было оставлено в силеАпелляционным судом Запорожской области.  

Номер 2. Средний результат

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/42816859 ,

http://reyestr.court.gov.ua/Review/44806962 )

Аналогичнаяситуация, аналогичные обвинения, аналогичное место действия. Разница в сроках,истец был лишен свободы с 16.10.2002 по 21.02.2011. Это даты между задержаниеми выходом на свободу, всего 3050 дней. 

Истецпотребовал возместить ему моральный вред в размере 5 млн. грн.

В своих размышлениях, судья Полговского районного суда Запорожской области приходит кследующим выводам:

«В той же час, розмір моральної шкоди, суд вважає,безпідставно завищеним, оскільки матеріальнушкоду(прим.автора - это, как вы помните, размер потенциальной з/п за вычетомзаработанного в тюрьме) ОСОБА_1 державою відшкодовано добровільно, а ця обставина, на думку суду,хоч і не в повній мірі, але компенсує моральні страждання ОСОБА_1 пов'язані знезаконним притягненням його до кримінальної відповідальності.

З погляду на це, суддійшов до висновку, що розмір моральної шкоди завданої ОСОБА_1 у розмірі 60000 грн. є достатнім і таким, щовідповідає обставинам справи.»    

Отсидел по ошибке 8лет? Получи 56 тысяч зарплаты (что это за з/п?), которые ты мог получить за этовремя и 60 тысяч сверху, свободен. Ведь это «Хоч і не в повній мірі, але компенсуєморальні страждання». 19 гривен 67 копеек стоит деньтвоей жизни.

Апелляционный судЗапорожской области несколько иначе видел радости жизни и поднял суммувозмещения до 500 тыс. гривен.    


Номер 3.

Худший результат

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/32198571#)

Аналогичнаяситуация, более тяжкие обвинения, аналогичное место действия.

Срок заключения 16.10.2002- 10.01.2011 г. 3008 дней.

«Представники відповідачів заперечують проти позову, посилаючись набезпідставність вимог позивача. Представник відповідача прокуратури Запорізькоїобласті позов не визнав, пояснивши, що позивач на досудовому слідстві і в суді сприяв своєму засудженню шляхом самообмови,а тому згідно ч. 4 ст. 1176 ЦК України не має правана відшкодування шкоди. Представник відповідача Державної казначейської службиУкраїни позов не визнав, пояснивши, що матеріальна шкода виплачується тиморганом, який закрив кримінальну справу. Крімтого пояснив, що матеріальна шкода виплачується в разі втрати особою роботи взв'язку з засудженням, однак позивач на момент затримання не працював і ніякогозаробітку не мав. Припущення що він міг би отримувати заробітну плату вмайбутньому не може бути підставою для відшкодування матеріальної шкоди.»

 «Як зазначено в постанові старшого слідчогов особливо важливих справах Генеральної прокуратури України про закриттякримінальної справи відносно ОСОБА_1 від 21.02.2011 року він як на досудовомуслідстві так в і суді давав покази, які свідчать про його самообмову надосудовому слідстві під психічним та фізичним насильством з боку співробітниківправоохоронних органів.

    Однак суд вважає, що такі ствердженнястаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України зприводу самообмови ОСОБА_1 в результаті насильства є лише його припущенням, якініякими іншими об'єктивними доказами не підтверджуються, а саме обвинувальнимвироком відносно працівників правоохоронних органів, а тому вважає, що врезультаті самообмови ОСОБА_1 сприяв своєму незаконному засудженню у зв'язку зчим не має права на відшкодування шкоди. Крім того 02.04.2013 рокуОСОБА_1 звернувся до прокуратури Запорізької області з заявою про притягненняпрацівників правоохоронних органів до кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 365 КК України. Відповідно до цієї заяви було відкритекримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42013080000000038 від 02.04.2013 року. За наслідками проведеногорозслідування 29.05.2013 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратуЗапорізької області була винесена постанова про закриття даного кримінальногопровадження відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України у зв'язку з відсутністю в їх діяхскладу вказаного кримінального правопорушення.»

 

Т.е., если вас задержали,потом пытали и выбили признание (в нашей советско-ментовской системе «царицадоказательств»), которое само по себе не может быть основой обвинения, а лишь всовокупности с другими доказательствами, а те, кто выбивал, не признаны судомвиновными, то вы можете провести 8 лет в тюрьме по ложному обвинению совершеннобесплатно.   

 

На самом деле загадка, почемуэто решение не обжаловалось, ведь есть положительная практика ВССУ (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/52311981), но все же.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи