Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
29.11.2022 17:00

Дарувати чи не дарувати? От у чому питання

Адвокат, керуючий партнер ЮК "НАДІЙНИЙ ПРАВОВИЙ ПАРТНЕР"

Люди, зазвичай не люблять говорити про складні та вірогідно погані речі, щоб як кажуть не накликати біду. Але, люди бізнесу знають, що у разі біди, діти можуть успадкувати як активи так і борги.

Війна загострила бажання у людей завчасно переоформити набуте майно на дітей, заради яких таке майно і набувалося.

Завдання із зіронькою, яке звучить просто, однак, не таке просте це завдання у виконанні, адже має багато бюрократичних перепон. 

Закон визначає, що будь яка угода, за участі малолітньої та неповнолітньої дитини, що потребує нотаріального посвідчення здійснюється за згодою Органів опіки та піклування.

В даній статті, ми будемо говорити саме про дарування нерухомого майна на користь малолітньої та неповнолітньої дитини, оскільки це найдоцільніший, та юридично та фінансово обґрунтований спосіб, передати майно дитині. 

Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав: укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, щодо майна, власником (співвласником) та/або користувачем якого є дитина; видавати письмові зобов'язання від імені дитини; відмовлятися від майнових прав дитини (ч. 2 ст. 177 СК України). 

Батьки мають право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування. (ч. 3 ст. 177 СК України). 

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається органом опіки та піклування після перевірки, що проводиться протягом одного місяця, і лише в разі гарантування збереження права дитини на житло (ч. 4 ст. 177 СК України). 

Щоб вчинити угоду за участі малолітньої чи неповнолітньої дитини, необхідно звернутися до Органів опіки та піклування або за місцем реєстрації дитини, або за місцем знаходження нерухового майна. Розберемо таку ситуацію більш детально далі. 

Малолітня та неповнолітня дитиня. Вік. 

Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років, а неповнолітньою – від 14 до 18 років (ст. 6 СК України). 

Важливо! Дитина повинна бути зареєстрована (місце проживання) та необхідно буде отримати реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)  на дитину. 

Звернення до Органів опіки та піклування відбувається через ЦНАПи за правилами надання адміністративної послуги, із наданням  наступних документів:

1. Власноручно написані заяви обох  батьків щодо надання дозволу  від одного, та згода на дарування від іншого.

2. Свідоцтва про народження дитини.

3. Свідоцтва про шлюб.

4. Правовстановлюючі документу на майно, яке планується подарувати дитині (перелік документів наведений нижче).

5. Технічний паспорт на нерухомість.

6. Довідка про місце реєстрації дитини.

7. Довідка про місце реєстрації кожного із батьків (незалежно від того, що стоїть відмітка в паспорті).

8. Паспорти батьків та неповнолітньої дитини.

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків батьків та дитини. 

Перелічені документи необхідно подати до ЦНАП в оригіналах для огляду та копії, які завіряють безпосередньо працівники ЦНАП, звіряючи їх з оригіналами.   

Органи опіки та піклування, які діють у складі районних держадміністрацій, надають Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна орієнтовно протягом орієнтовно протягом 30 днів.

Існують так би мовити вишеньки на торті, як хороші так і не дуже. 

Наприклад, вказані власноручно написані заяви можна замінити заявами, підписи на яких нотаріально посвідчені, і такі заяви до органів ЦНАП з переліком документів може подати представник на підставі нотаріально посвідченої довіреності. 

Однак, існують ситуації, коли батьки хочуть подарувати декілька об’єктів нерухомості, які знаходяться у різних регіонах.

Чинне законодавство не визначає порядку дій у таких випадках. Проте, практика говорить про те, що доведеться звертатися до відповідних підрозділів Органів опіки та піклування для отримання дозволу, саме за фактичним місцем знаходження такого майна.

Такий «практичний підхід» пов'язаний більше з тим, що Органи опіки та піклування здійснюють функцію нагляду за майном дитини. 

Документи для оформлення договору дарування

Для оформлення договору дарування нерухомого майна на користь малолітньої чи неповнолітньої дитини потрібно буде подати нотаріусу наступні  документи:

1. Правовстановлюючий документи на нерухоме майно  предмет дарування: Свідоцтво про право власності, Договір купівлі-продажу, дарування, Витяг. Важливо, якщо майно оформлено до 2012 року, доведеться надати довідку БТІ про те, що право дійсно зареєстровано (довідку іможна отримати 3-7 днів).

2. Акт незалежної оцінки вартості дарованої нерухомого майна.

3. Технічний паспорт на нерухоме майно. 

4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків дарувальника.

5. Свідоцтво про народження дитини - обдаровуваного або оригінал його паспорту.

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7. Довідки про реєстрацію місця проживання і дарувальника і обдаровуваного.

8. Дозвіл органу опіки на укладення договору дарування нерухомості на користь дитини (якщо декілька об’єктів, які знаходяться у різних регіонах, то відповідно по кожному об’єкту).

9. Нотаріально посвідчена письмова згода чоловіка або дружини щодо відчуження квартири,  якщо нерухомість належить подружжю на праві спільної сумісної власності.

10. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу. 

ВАЖЛИВО! Слід зауважити, що повернути назад процес дарування майна на користь дитини - не вийде (хіба що у судовому порядку).  Адже, батьки не можуть здійснювати дарування від імені дитини (ч. 2 ст. 720 ЦК України). Тобто, якщо угоду на користь дитини вчиняють для тимчасового захисту майна, то «віддарувати» назад буде вкрай важко, виключно за умовами договору купівлі-продажу, та за умови отримання того ж Дозволу від Органів опіки та піклування, але вже за умови забезпечення дитині у власність рівноцінного майна) та у  разі гарантування збереження її права на житло. 

Тут слід зауважити, що Органи опіки та піклування ототожнюють визначення «право на житло» із визначенням «право власності». Тобто, якщо на дитину буде подаровано дві-три квартири, і дитина, логічно зареєстрована тільки в одній із квартир, то відчужити, отримати дозвіл на відчуження інших квартири буде надзвичайно складно, навіть, більше підходить «майже неможливо». 

Особливості оподаткування угод дарування на користь дитини 

За правилами Податкового кодексу України, якщо предметом договору виступає нерухомість, то в питаннях сплати податку на доходи фізичних осіб діють правила ПК України, які підлягають застосуванні для  оподаткуванні спадщини. 

Згідно підпункту а) пункту 174.2.1 ст. 174.2 ПК України, визначено, що об'єкти спадщини оподатковуються: за нульовою ставкою: об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. 

Підпункт 14.1.263  пункту 14.1. ПК України, визначає, що  до членів сім’ї першої степені належать батьки, чоловік або дружина, діти такої особи, в тому числі всиновлені. До родичів другого степеню належать рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері та з боку батька, онуки. 

Тобто, якщо договір дарування вчинається батьками на користь дитини, які є родичами першого ступеня  споріднення, тоді така операція з доходу фізичних осіб оподатковується за нульовою ставкою, тобто не оподатковується.   

Щодо військового збору, то обов’язок по сплаті свійського збору встановлено  підпунктом 16-1 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» ПК України.

Порядок визначений підпунктом 16-1 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» ПК України, говорить про те, що нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового  збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розділом IV  Кодексу, тобто відповідно до правил оподаткування доходів фізичних осіб.

Отже, якщо за результатами вчиненої угоди між родичами першого ступеня  споріднення податок з доходів фізичних осіб – не сплачується, оскільки оподатковується за нульовою ставкою, то такі самі правила застосовуються і до порядку сплати військового збору. 

Резюме 

Угода дарування нерухомого майна,  не дивлячись на добрі наміри батьків, підлягає свідомій перевірці бюрократичною системою у спосіб отримання дозволу від Органів опіки та піклування за місцем знаходження майна, на вчинення угоди щодо такого майна на користь дитини. 

Угода щодо дарування на користь дитини рухомого майна, не містить  вимоги про отримання дозволу від будь якого, крім другого з подружжя, якщо таке майно є спільною сумісною власністю подружжя. 

Повернути назад подароване майно на користь дитини – у спосіб такого дарування – буде неможливо, тільки у спосіб вчинення купівлі-продажу, знову ж таки з отриманням дозволу від Органів опіки та піклування на вчинення такої угоди, та з доведенням факту, що така угода не погіршує та не шкодить інтересам дитини.  

Угоди щодо дарування на користь дитини, тобто між родичами першого ступеня  споріднення – не оподатковуються. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи
Контакти
E-mail: [email protected]