Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
17.03.2021 10:57

Актуальні питання залізничної галузі України

Радник Міністра Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Питання оновлення парку вантажних вагонів та покращення ефективності та стану безпеки перевезень на залізничному транспорті.

Наразі Уряд в особі Мінекономіки та інших центральних органів виконавчої влади активно працює над вирішенням актуальних проблем залізничної галузі, і зокрема питань оновлення парку вантажних залізничних вагонів. Було проведено низку нарад під головуванням Прем’єр-Міністра України та консультацій за центральними органами виконавчої влади та іншими учасниками галузі з метою узгодження позицій всіх зацікавлених сторін галузі.

Проблематика

За останні 9 років, кількість працюючих підприємств вагонобудівної галузі скоротилася більш ніж у 3,5 рази (з 18 од. у 2011 році до 5 підприємств у грудні 2020 року). За цей період відбулось рекордне скорочення кількості робочих місць у галузі – в 2,5 рази. Падіння обсягів реалізації вантажних вагонів вітчизняними підприємствами в 2020 році (по відношенню до 2011 року) складає близько 90%.  Також, катастрофічно, в 53 рази, знизився експорт вантажних вагонів з України. Таким чином, підтримка національного вагоновиробника виходить на пріоритетне місце серед завдань Уряду, оскільки, галузь втрачає свої позиції в економіці  України.

Загальна кількість вантажних вагонів в Україні складає 173 тис. од. Частка вагонів із вичерпаним нормативним терміном служби в загальному парку України становить 65% або 113,2 тис. вагонів (лист АТ «Укрзалізниця»  №Ц-2-80/1876-20 від 25.06.2020р). Таким чином надлишок вантажних вагонів складає біля 60 тис. одиниць або біля 36% загального парку.

Використання старих вагонів безумовно впливає на стан безпеки залізничного руху: за даними з відкритих джерел, на залізниці щомісячно відбуваються десятки поточних та резонансних транспортних подій, аварійних випадків, причинами яких є несправності рухомого складу залізниці, та зокрема, використання старих вагонів на залізничних коліях. Старі вагони руйнують залізничну інфраструктуру, крім того велика кількість зайвих старих вагонів на залізничних коліях потребує додаткового залучення маневрових локомотивів, додаткових ресурсів та збільшує загальний термін обіговості вагонів.

Шляхи вирішення

Для забезпечення вирішення питань залізничної галузі необхідно забезпечити комплексний підхід, що включає кілька обов’язкових факторів. Головним з цих факторів є введення обмеження віку експлуатації вагонів з певними коефіцієнтами до терміну їх заводської експлуатації, що вже було введено практично в усіх залізничних юрисдикціях суміжних країн з шириною колії 1,52 см. (країни колишнього СРСР), що координуються Радою із залізничного транспорту держав-учасниць СНД.

Обмеження терміну експлуатації

У вересні 2020 року спільна робота Мінекономіки та Мінінфраструктури з цього питання формалізувалась в проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті», який вводить обмеження термінів експлуатації більшості наявних вагонів з коефіцієнтом 1.5 до терміну їх експлуатації, встановленого заводами-виробниками. Додаткові коефіцієнти пропонується вводити на окатишевози, зерновози, та інші специфічні типи вагонів для врахування специфіки ринку та інтересів учасників. Проект наказу кілька разів дороблявся та погоджувався з представниками всіх зацікавлених сторін і, наразі, проходить додаткові погодження в  центральних органах виконавчої влади. Прийняття даного документу буде, безперечно, першим позитивним кроком на шляху вирішення нагальної проблеми оновлення рухомого складу, зокрема залізничних вантажних вагонів.

Питання тимчасового ввезення

Для стимулювання попиту на нові вагони в Україні, необхідним питанням є закриття тимчасового ввезення вантажних вагонів з інших країн, і в першу чергу з РФ. Заборона/скорочення тимчасового ввезення (у даному випадку з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами) дозволить стимулювати попит на нові вагони на території України через обмеження можливості їх ввезення з граничних країн. Частково цю функцію виконує Постанова КМУ 1147 від 30.12.2015 Про заборону ввезення на митну територію України товарів з РФ, та зокрема вантажних вагонів, що є у переліку санкційних товарів. Однак, залишається можливість ввезення вагонів в режимі тимчасового ввезення з інших країн, таких як Білорусь, Румунія, країни Балтії та ін. З метою закриття цього «коридору», та згідно до статті 106 Митного кодексу України, Мінекономіки розробляє проект постанови «Про затвердження переліку товарів, які не можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами», що передбачатиме обмеження внутрішнього ввезення вагонів за кодами УКТЗЕД: 8606 10 0000, 8606 30 0000, 8606 91 8000, 8606 92 0000 та 8606 99 0000. Наразі тривають перемовини з учасниками ринку та розглядаються можливості введення заборони з її відтермінуванням за окремими кодами.

Очікувані результати

За розрахунками Мінекономіки, що підтверджуються даними Федерації роботодавців України, при запуску програми оновлення рухомого складу залізниці, потенційна користь для економіки України протягом наступних трьох років буде виражена у наступних показниках:

• Отримання вагонобудівниками валового доходу в розмірі до 45 млрд. грн.

• Сплата податків до бюджетів всіх рівнів у розмірі 3,4 млрд. грн. та до 17 млрд. грн. в суміжних галузях.

• Отримання приросту ВВП у розмірі  до 2,5% при врахуванні мультиплікаційного ефекту в суміжних галузях економіки.

• Збереження 14,8 тис. робочих місць в галузі вагонобудування та до 30 тис. в суміжних галузях.

З огляду на вищенаведене, дії Уряду, спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів та покращення ефективності та стану безпеки перевезень на залізничному транспорті, вже найближчим часом зможуть втілитись в конкретні економічні результати.

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи