Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
13.05.2023 18:02

Правове регулювання праці неповнолітніх

Адвокат

В Україні, прийняття на роботу осіб, молодших 16 років, не допускається. Однак, за згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

З якого віку можна влаштуватися на роботу в Україні?

Неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років.

Згідно ст. 187 Кодексу законів про працю (далі  КЗпП) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n1032 неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Ст. 188  КЗпП вказано, що не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу здобувачів освіти закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, які здобувають у будь-якій формі початкову, базову середню чи профільну середню освіту для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

Скільки годин мають право працювати неповнолітні?

Згідно вимог ст. 51 КЗпП:

1) для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, 
2) для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;
3) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.
Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.
Чи є робота, яку не може виконувати неповнолітній?

Підлітки не можуть бути залученими до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні, а також до важких, підземних, робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці (ст. 55, 63, 190, 192 КЗпП України, ст. 11 Закону «Про охорону праці»).

 Які є особливі умови прийняття на роботу підлітків?

П. 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП України встановлено, що з неповнолітніми працівниками трудові договори обов’язково укладаються в письмовій формі. Роботодавець зобов’язаний подати повідомлення про прийняття неповнолітнього співробітника до органу Державної податкової служби, як і в усіх інших випадках, до початку його роботи (ч. 3 ст. 24 КЗпП).

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу осіб, які не досягли 18 років (ч. 3 ст. 26 КЗпП).

Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

На вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу. (ст. 48 КЗпП).

Згідно вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#n126

Усі особи молодше 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові. (ст. 191 КЗпП України). 

Відповідно до ст. 169 КЗпП України роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

 Які додаткові гарантії є в підлітків?

1) Працездатній молоді - громадянам України віком від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у закладах середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення із строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на строк не менше 2 років. (ст. 197 КЗпП України).

2)  П. 3 ч. 1 ст. ст. 43 Закону України Про зайнятість населення” https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/5067-17#n410визначено, що набути статусу безробітного та стати на облік до центру зайнятості може особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.

3) право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день (у період дії воєнного стану – 24 дні)  у зручний час (ст. 75, 195 КЗпП України, ст. 6, 10 Закону «Про відпустки»).

4) право на виплату заробітної плати, як у дорослого працівника (ст. 194 КЗпП України).

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи