Авторські блоги та коментарі до них відображають виключно точку зору їхніх авторів. Редакція ЛІГА.net може не поділяти думку авторів блогів.
06.05.2023 19:17

Саморегулювання: що принесе новий Закон про об'єднання сільгосптоваровиробників

Народний депутат України ІX-го скликання, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу"

Про проект Закону про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників

Верховна Рада України підтримала у першому читанні проект Закону № 8149 «Про об'єднання сільськогосподарських товаровиробників».

Законопроект створює правову базу для нової форми непідприємницьких товариств, аналогів якої не існує в українському законодавстві – об’єднань виробників. Завдяки цьому вдасться суттєво зменшити адміністративне навантаження на виробників сільськогосподарської продукції, запровадити європейську модель саморегулювання та делегування державою частини владних повноважень. 

Ці об'єднання матимуть можливість розробляти та затверджувати нові галузеві стандарти та настанови, допомагати в процесах виробництва продукції, промотувати вітчизняну продукцію та гарантувати споживачу її високу якість. Також вони отримають право брати участь у підготовці пропозицій до проектів нормативно-правових актів у відповідній сфері.

Документ розроблено з метою виконання євроінтеграційних зобов’язань України в частині визначення правових та організаційних засад визнання державою об’єднань сільськогосподарських товаровиробників (організацій виробників, асоціацій організацій виробників та міжгалузевих організацій), надання таким об’єднанням статусу репрезентативних, створення умов для саморегулювання такими об’єднаннями сільськогосподарської діяльності їх членів, а також умов для делегування репрезентативним об’єднанням сільськогосподарських товаровиробників окремих повноважень органів державної влади з регулювання сільськогосподарської діяльності.

Проєкт Закону комплексно врегульовує відповідні суспільні відносини, складається з 17 статей, та врегульовує такі основні питання: 

1) правовий статус об’єднань сільськогосподарських товаровиробників (такі юридичні особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку; не можуть самостійно займатися сільськогосподарською діяльністю, яка є предметом регулювання цього об’єднання та іншою підприємницькою діяльністю; засновуються та діють на засадах добровільного членства, здійснюють регулювання сільськогосподарської діяльності своїх членів шляхом затвердження правил (стандартів) діяльності та забезпечення контролю за їх виконанням; їх діяльність не може бути спрямована на порушення економічної конкуренції); 

2) мета, основні завдання об’єднань сільськогосподарських товаровиробників та принципи їх діяльності; 

3) засади взаємодії об’єднань сільськогосподарських товаровиробників з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та відповідні гарантії для таких об’єднань; 

4) вимоги, дотримання яких є необхідними для визнання Міністерством аграрної політики та продовольства України, як компетентним органом, кожного з видів таких об’єднань, порядок розгляду заяв про їх визнання; 

5) доступність та публічність інформації про діяльність таких об’єднань шляхом ведення відповідного державного реєстру, який є частиною державного аграрного реєстру; 

6) права та обов’язки членів об’єднання сільськогосподарських товаровиробників, здійснення контролю за їх діяльністю з боку об’єднання; 

7) вимоги та порядок надання компетентним органом статусу репрезентативного об’єднання та додаткові права, які отримують такі об’єднання за наслідками наданням їм статусу репрезентативного, зокрема: 

- участь в державній регуляторній політиці, яка реалізується через відповідну раду репрезентативних об’єднань, до складу якої входять представники від кожного репрезентативного об’єднання сільськогосподарських товаровиробників (обов’язкове проведення регуляторними органами консультацій з такими об’єднаннями щодо проектів регуляторних актів, які стосуються їх статусу, прав та обов’язків об’єднань та/або їх членів, виду сільськогосподарської діяльності, який регулюється об’єднанням; 

- право на участь відповідних уповноважених представників у засіданнях комітетів, тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради України, засіданнях урядових комітетів, колегій міністерств з розгляду питань, що стосуються сфери сільськогосподарської діяльності, яка є предметом регулювання об’єднань);

- звернення до компетентного органу про прийняття рішення про обов’язковість застосування сільськогосподарськими товаровиробниками, які не є членами цих об’єднань, правил (стандартів) діяльності такого об’єднання, інших рішень вищого органу його управління щодо регулювання відповідної сільськогосподарської діяльності, а також про прийняття рішення про обов’язковість сплати такими сільськогосподарськими товаровиробниками внесків, встановлених об’єднанням;

- делегування окремих повноважень центральних органів виконавчої влади із регулювання сільськогосподарської діяльності, що є предметом діяльності репрезентативного об’єднання, яке здійснюється відповідно до закону, що регулює відповідну сферу сільського господарства; 

8) особливості державного нагляду (контролю) за об’єднаннями сільськогосподарських товаровиробників з боку компетентного органу, який здійснюється шляхом періодичного моніторингу та аналізу даних державних реєстрів та поданої об’єднаннями сільськогосподарських товаровиробників звітності, проведення планових та позапланових перевірок; 

9) умови та порядок прийняття рішення компетентним органом про скасування рішення про визнання об’єднання сільськогосподарських товаровиробників (припинення статусу репрезентативного об’єднання) якщо виявлені невідповідності встановленим вимогам не усунуті протягом визначеного строку; 

10) вимоги про звітування про діяльність об’єднання сільськогосподарських товаровиробників; 

11) міжнародне співробітництво в частині участі в міжнародних (транснаціональних) організаціях виробників; 

12) внесення змін до Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про основнізасади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про Регламент Верховної Ради України», «Про громадські об’єднання», з метою узгодження положень цих законодавчих актів з нормами проєкту акта.

До другого читання законопроект буде опрацьовуватись у профільному комітеті. 

Відправити:
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишею і натисніть Ctrl+Enter.
Останні записи